Význam Účetní období
Co znamená slovo Účetní období? Zde naleznete 4 významů slova Účetní období. Můžete také přidat význam slova Účetní období sami

1

2   0

Účetní období


Období, za které účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Většinou se jedná o 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě, že účetní období začíná 1.ledna, jedn [..]
Zdroj: afinea.cz

2

0   0

účetní období


je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li v zákoně výjimečně st [..]
Zdroj: business.center.cz

3

0   0

Účetní období


(Accounting Period) Časový interval, za který se v účetnictví zjišťuje přírůstek nebo úbytek vlastního jmění.
Zdroj: financialmarkets.cz

4

0   0

Účetní období


Účetní období je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrku. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pou [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Účetní období
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Reverse charge Vlastní náklady >>