Význam Adjustace

Co znamená slovo Adjustace? Zde naleznete 10 významů slova Adjustace. Můžete také přidat význam slova Adjustace sami

1.

3   0

Adjustace


Adjustace znamená instalaci výtvarného díla (např. obrazu, sochy) na výstavě nebo v galerii, adjustace do rámu (vhodné zarámování, výběr materiálu), na sokl (volba správné výšk [..]
Zdroj: avsign.cz

2.

1   0

Adjustace


obecný slovník  Obecnì znamená opatøit vším potøebným, ve vinaøství se jedná o celkový vzhled lahve - její tvar, barva, øešení etikety i balení
Zdroj: vino-italiano.cz

3.

1   0

Adjustace


třídění, balení a popis balíčků bankovek a mincí podle pravidel stanovených platnými právními předpisy (zejména vyhláškou ČNB č. 37/1994 Sb.).
Zdroj: sazebnik-kb.cz

4.

1   0

Adjustace


Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety
Zdroj: vinospolmutenice.cz

5.

1   0

Adjustace


Adjustace (také adjustáž či adjustování, z lat. ad-juxtare, přiblížit) znamená nastavení, přípravu, přizpůsobení – soubor různých lidských aktivit, které jsou nutné např. pro s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   0

Adjustace


Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

7.

0   0

ADJUSTACE


sociální pøizpùsobení skupinì
Zdroj: pppbruntal.cz

8.

0   0

adjustace


vybavení vším potøebným,pøipravení k èinnosti
Zdroj: islo.cz

9.

0   0

Adjustace


Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety
Zdroj: global-wines.cz

10.

0   0

ADJUSTACE


sociální pøizpùsobení skupinì
Zdroj: help24.cz


Přidat význam slova Adjustace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Vino Italiano Agrafa >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam