Význam Akceptace

Co znamená slovo Akceptace? Zde naleznete 22 významů slova Akceptace. Můžete také přidat význam slova Akceptace sami

1.

1   0

akceptace


pøijetí, uznání, akcept
Zdroj: islo.cz

2.

0   0

Akceptace


Přijetí (návrhu). Například u cizí směnky se tímto aktem stává akceptant cizí směnky přímým dlužníkem.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3.

0   0

Akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanoven& [..]
Zdroj: optimalizace-financi.cz

4.

0   0

Akceptace


přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy
Zdroj: activum.cz

5.

0   0

Akceptace


Přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy.
Zdroj: brokervision.cz

6.

0   0

akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění
Zdroj: financeproradost.cz

7.

0   0

akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: klikpojisteni.cz

8.

0   0

Akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď včasným prohlášením učiněným osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným jednáním (na [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

9.

0   0

Akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro [..]
Zdroj: metlife.cz

10.

0   0

akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splòuje podmínky stanovené pro daný druh poji¹tìní
Zdroj: top-pojisteni.cz

11.

0   0

Akceptace


Přijetí, souhlas, např.směnky nebo smlouvy.
Zdroj: usetritnadanich.cz

12.

0   0

Akceptace


jedná se o přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu může být buď včasným prohlášením osoby, které byl návrh učiněn, nebo jiným včasným jednáním – např [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

13.

0   0

Akceptace


potvrzení formální úplnosti a pøijatelnosti žádosti (projektu), umožòuje postoupení žádosti v procesu administrace k vìcnému hodnocení žádosti (projektu);
Zdroj: opzp.cz

14.

0   0

AKCEPTACE


pøijímání, kladný vztah (napø.k dítìti)
Zdroj: pppbruntal.cz

15.

0   0

Akceptace


Akceptace je uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: ruceni.cz

16.

0   0

akceptace


přijetí; akt, kterým akceptant cizí směnky stává přímým dlužníkem V cizí směnce výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil určitou částku. Směnečník akceptací směnky (pod [..]
Zdroj: business.center.cz

17.

0   0

Akceptace


Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.
Zdroj: uctovani.net

18.

0   0

Akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

19.

0   0

akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: salvepojisteni.cz

20.

0   0

Akceptace


Pøijetí. Napøíklad u smìnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí smìnky pøímým dlu¾níkem.
Zdroj: klo.cz

21.

0   0

AKCEPTACE


pøijímání, kladný vztah (napø.k dítìti)
Zdroj: help24.cz

22.

0   0

Akceptace


Akceptace je obecně přijetí určitého návrhu. V právu obvykle označuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy, specificky se však tento pojem používá při přijetí směnky cizí.
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Akceptace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< zen Akcie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam