Význam Amplituda

Co znamená slovo Amplituda? Zde naleznete 7 významů slova Amplituda. Můžete také přidat význam slova Amplituda sami

1.

1   1

Amplituda


výkmit, rozkyv, maximální výchylka, výška vlny, jinak také počet fotonů dané energie.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2.

1   1

amplituda


rozkmit - velikost výchylky ze základního stavu u cyklického dìje (napø. výška sinusové vlny)
Zdroj: labo.cz

3.

1   1

Amplituda


je maximální jednotka periodicky proměnné fyzikální veličiny, je to odchylka, rozdíl mezi minimem a maximem
Zdroj: tomatis-praha.cz

4.

1   1

amplituda


1. rozkmit, výchylka, odchylka; 2. maximální hodnota periodicky promìnné fyzikální velièiny; 3. rozdíl mezi minimem a maximem
Zdroj: islo.cz

5.

1   1

Amplituda


Také rozkmit. Aplituda označuje maximální hodnotu periodicky se měnící veličiny. Spolu s frekvencí a počáteční fází je jedním ze základních parametrů periodických dějů - je např [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6.

0   1

Amplituda


Amplituda je maximální hodnota periodicky měnící se veličiny. Spolu s frekvencí/úhlovou frekvencí, počáteční fází a u vln též vlnovou délkou/vlnovým vektorem je amplituda jedním z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

1   3

amplituda


oznaèuje se tak výkyv èi rozpìtí teplot bìhem roku, mìsíce nebo dne andezit
Zdroj: geografie.unas.cz


Přidat význam slova Amplituda
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Alternativa Analogový >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam