Význam Autorizovaná osoba
Co znamená slovo Autorizovaná osoba? Zde naleznete 9 významů slova Autorizovaná osoba. Můžete také přidat význam slova Autorizovaná osoba sami

1

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbì). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizaèním zákonem udìlena autorizace pro pøíslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu [..]
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Autorizovaná osoba


Držite¾ poverenia (fyzická osoby alebo právnická osoba) na vykonávanie posudzovania zhody, na vykonávanie inšpekcie a na skúšanie urèených výrobkov.
Zdroj: securityrevue.com

3

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbì). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizaèním zákonem udìlena autorizace pro pøíslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro př&iacut [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0   0

Autorizovaná osoba


(autorizovaný architekt, in¾enýr, technik ve výstavbì). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizaèním zákonem udìlena autorizace pro pøíslu¹ný obor (obory) a je zapsána v seznamu [..]
Zdroj: libros.cz

9

0   0

Autorizovaná osoba


Autorizované osoby zajišťují v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci činnosti při posuzování shody výrobků s požadavky technických předpisů. Autorizovanou osobou může být pouz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Autorizovaná osoba
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Atriový dům Bednění >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam