Význam Cookies
Co znamená slovo Cookies? Zde naleznete 28 významů slova Cookies. Můžete také přidat význam slova Cookies sami

1

1   0

Cookies


Textové informace (textové soubory), které Web server posílá uživateli a slouží k zapamatování specifických informací o uživateli.
Zdroj: czmi.cz

2

1   1

Cookies


Cookie je malý kód (představte si ho třeba jako znakový řetězec), který si webová stránka prostřednictvím prohlížeče ukládá na PC uživatele za účelem pozdější komunikace. Jedná [..]
Zdroj: mediaguru.cz

3

0   0

Cookies


Cookies je pojem, který označuje malé množství dat, jež pošle www server prohlížeči a ten je uloží do stanovené složky v počítači uživatele. Při opakované návštěvě daného serv [..]
Zdroj: crescogroup.org

4

0   0

Cookies


Malé textové súbory, ktoré Web server posiela užívateľovi. Slúži k zapamätaniu špecifických informácií o užívateľovi.
Zdroj: amonitsro.sk

5

0   0

Cookies


malé textové soubory, které webový prohlížeč
Zdroj: cevelova.cz

6

0   0

Cookies


Textové soubory obsahující údaje o návštěvě webu uživatelem, zasílané z webového serveru na počítač uživatele, do internetov [..]
Zdroj: studio20.cz

7

0   0

COOKIES


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každ [..]
Zdroj: advin.cz

8

0   0

Cookies


Soubory ulo¾ené v poèítaèi weby za úèelem ulo¾ení preferencí, jako jsou pøihla¹ovací informace.
Zdroj: datoveschranky.info

9

0   0

Cookies


je malé množství dat, které si webové stránky uloží ve vašem počítači, aby věděla, že už jste stránky navštívil - může si tam ukládat více informací o návštěve. Cookies, ste [..]
Zdroj: nux.cz

10

0   0

Cookies


Cookies (od anglického cookie - oplatka, koláček, sušenka) označuje malé množství dat, které webová stránka odešle Vašemu webovému prohlížeči a ten je uloží na Váš počítač. Př [..]
Zdroj: omnio.cz

11

0   0

Cookies


Cookie (anglicky sušenka, nebo koláèek) - jsou informace, které se ukládají v internetovém prohlížeèi na stranì klienta. Slouží napøíklad k uložení informace o tom, co obsahuje nákup [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0   0

Cookies


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživate [..]
Zdroj: siteone.cz

13

0   0

Cookies


Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejnou stránku, prohlíže [..]
Zdroj: adaptic.cz

14

0   0

Cookies


Malý datový soubor vygenerovaný webovým serverem a uložený na počítači uživatelů pro příští přístup. Cookie může obsahovat pořadové číslo, emailovou adresu, odkaz na inzerenta a [..]
Zdroj: interactive.medea.cz

15

0   0

Cookies


označuje textový soubor v uživatelově prohlížeči uchovávající potřebné informace pro pozdější použití (např. odkud návštěvník přišel)
Zdroj: mladypodnikatel.cz

16

0   0

Cookies


Drobné textové soubory, které vám posílají do poèítaèe servery, se kterými se vá¹ poèítaè pøi procházení sítí domlouval. Díky tomu si vás nav¹tívené stránky pamatují. Nìkte [..]
Zdroj: torreno.freepage.cz

17

0   0

Cookies


soubor, který se do vašeho počítače uloží po návštěvě určitých webových stránek. Při každé další návštěvě těchto stránek je cookie zaslán zpět na server, kde jsou webové s [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

18

0   0

Cookies


malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky na disku počítače, slouží například pro z [..]
Zdroj: facebook-stranka.cz

19

0   0

Cookies


Cookies je soubor vytvořený webovou stránkou a uložený ve vašem počítači, který obsahuje např. informace o nastaveních při návštěvě této webové stánky. Cookies mohou také obsahova [..]
Zdroj: oxyshop.cz

20

0   0

Cookies


Označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé dalš&iacu [..]
Zdroj: pixio.cz

21

0   0

Cookies


Cookies jsou velmi malé textové soubory, které se mohou vytvářet při návštěvě webové stránky a ukládají se v počítači návštěvníka prostřednictvím prohlížeče. Slouží k lep [..]
Zdroj: seoslovnik.info

22

0   0

Cookies


Název z anglického cookie, které znamená koláček, oplatka nebo sušenka. Cookie se používá k označení souboru dat, která server pošle prohlížeči a ten je uloží na vašem počítači. [..]
Zdroj: sovanet.cz

23

0   0

Cookies


Cookies jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky ve vašem počítači. Nejčastěji se používají pro zapamatování uživatelských nastavení neb [..]
Zdroj: web-levne.com

24

0   0

Cookies


malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele, slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů 
Zdroj: webstranky.cz

25

0   0

Cookies


Cookies jsou krátké informace, které si webová stránka mùže uložit do prohlížeèe pro pozdìjší použití.
Zdroj: optimato.cz

26

0   0

Cookies


Cookies (také web cookie, http cookie, browser cookie) se používají pro zasílání statusových organizací internetovému prohlížeči, který je pak zasílá zpátky původní stránce, ze kte [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

27

0   0

cookies


Anglický termín sušenka nebo oplatka označuje v kontextu Internetu technologii ukládání dat webovou stránkou v počítači návštěvníka. Velikost těchto dat je většinou omezena na 4 kiB [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

28

0   0

Cookies


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Cookies
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Clutter Redirect >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam