Význam ISS

Co znamená slovo ISS? Zde naleznete 4 významů slova ISS. Můžete také přidat význam slova ISS sami

1.

1   0

ISS


– International Space Station, mezinárodní vesmírná stanice. Od roku 1993 je spoleèným projektem americké NASA, Ruska, Kanady, evropských státù sdružených v kosmické agentuøe ESA a Japonska. První modul byl vynesen v roce 1998, první posádka na stanici byla v roce 2000. ISS je neustále ve stavbì a potýká se s finanèními problémy na ruské i americké stranì. V roce 2008 byl k ISS pøipojen Evropský výzkumný modul Columbus. V roce 2011 letìl k ISS poslední raketoplán.
Zdroj: aldebaran.cz

2.

1   0

ISS


International Space Station
Zdroj: mek.kosmo.cz

3.

0   0

ISS


Istituto Superiore (di) Sanità.
anonymní  zapnout 2015-02-04

4.

0   1

ISS


Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station – ISS) je v současné době jediná trvale obydlená vesmírná stanice. První díl stanice, modul Zarja, byl vynesen na oběžnou dráhu 20. listopadu 1998. Od 2. listopadu 2000, kdy na stanici vstoupila první stálá posádka, je trvale obydlena. V současné době je posádka, která se každých 6 měsíců obměňuje, tvořena 6 členy. Stanice je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce kolem 400 km. Při průměrné rychlosti okolo 7 700 m/s (27 720 km/h) pak pravidelně obíhá Zemi s periodou cca 92 minut. V mnoha ohledech ISS reprezentuje sloučení předchozích plánovaných nezávislých stanic, ruské stanice Mir 2 a americké Freedom. Kromě ruských a amerických modulů plánovaných pro tyto stanice je ke stanici připojen evropský laboratorní modul Columbus a japonský laboratorní modul Kibó. Mezinárodní vesmírná stanice je společným projektem pěti kosmických agentur: NASA (Spojené státy americké) Roskosmos (Rusko) JAXA (Japonsko) Kanadská kosmická agentura (Kanada) Evropská kosmická agentura (účastní se 10 z jejích členů; nepodílejí se: Rakousko, Velká Británie, Irsko, Portugalsko a Finsko; Řecko, Lucembursko a Česko vstoupily do ESA později). Brazilská kosmická agentura (Brazílie) se účastní na základě zvláštního kontraktu s NASA. Podobně Italská kosmická agentura má oddělené smlouvy pro různé aktivity, které nedělá v rámci úloh Evropské kosmické agentury pro ISS (jejíž je Itálie také plným účastníkem). Dopravu kosmonautů na stanici a zpět zajišťují transportní pilotované kosmické lodě Sojuz. Zásobování stanice zajišťují automatické nákladní kosmické lodě – ruské Progressy, americké Dragony a japonské HTV. Kosmonauty i zásoby vozily na stanici i americké raketoplány Space Shuttle a evropské automatické lodi ATV. Původně plánovaná životnost ISS byla do roku 2016, v zimě 2013–2014 bylo zajištěno finanční krytí vládou USA až do roku 2024.
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova ISS
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< ISIS ITO >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam