Význam Naturalismus

Co znamená slovo Naturalismus? Zde naleznete 11 významů slova Naturalismus. Můžete také přidat význam slova Naturalismus sami

1.

0   0

naturalismus


v oblasti mentálního mapování jde o názor, že mentální procesy mohou být vysvìtleny jako souèást pøírodních zákonitostí a jsou experimentálnì dostupné. Viz též biologický determinismus, dualismus, funkèní zobrazování mozku, funkcionalismus, fyzikalismus, komputacionalismus, materialismus, paralelismus, umìlá inteligence [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2.

0   0

naturalismus


viz biologický naturalismus
Zdroj: fim.uhk.cz

3.

0   0

NATURALISMUS


ve výtvarném umìní projev co nejvìrnìji a do v¹ech podrobností napodobující pøedlohu (v gotice napø. protiklad stylizovaného a naturalistického listu…
Zdroj: pametihodnosti.cz

4.

0   0

Naturalismus


Pojem naturalismus označuje: Naturalismus (filosofie) – filosofický směr Naturalismus (literatura) – umělecký směr v literatuře a dramatické tvorbě Naturalismus (umění) – umělecký styl především ve výtvarném umění Naturalistická fotografie
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

Naturalismus


Pojem naturalismus označuje: Naturalismus (filosofie) – filosofický směr Naturalismus (literatura) – umělecký směr v literatuře a dramatické tvorbě Naturalismus (umění) – umělecký styl především ve výtvarném umění Naturalistická fotografie
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   0

Naturalismus


Naturalismus (z latinského natura, příroda) je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu (alespoň takovou, jaká je v očích naturalistů). Vznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu. Za jeho tvůrce bývá označován Émile Zola, k dalším naturalistům v literatuře patří např. Guy de Maup [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Naturalismus


Naturalismus je filosofická koncepce, kladoucí jako princip výkladu všech jevů přírodu, jak se jeví zkušenosti; vylučuje vše nadpřirozené a transcendentní. Filosofický naturalismus má následující varianty: Metafyzický (ontologický) naturalismus je filosofický názor, který tvrdí, že tento hmotný svět a vesmír je jediná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Naturalismus


Naturalismus je filosofická koncepce, kladoucí jako princip výkladu všech jevů přírodu, jak se jeví zkušenosti; vylučuje vše nadpřirozené a transcendentní. Filosofický naturalismus má následující varianty: Metafyzický (ontologický) naturalismus je filosofický názor, který tvrdí, že tento hmotný svět a vesmír je jediná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Naturalismus


Naturalismus je způsob zobrazování světa s minimálním množstvím abstrakce či slohového zkreslení. Charakteristické jsou pro něj přesvědčivé efekty světla a povrchové struktury a evokování pocitů a nálad. Za renesance se v západním umění znovu objevil jako ústřední, dominující trend.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   1

Naturalismus


Ve filozofii vysvìtlování vývoje spoleènosti pøírodními zákony. V umìní zjednodušený pøístup detailnì zobrazující èi popisující nahodilé, jedineèné jevy, kopírování malé èásti skuteènosti. V etice odvozování morálky z pøírodních principù.
Zdroj: marxismus.cz

11.

0   1

Naturalismus


Krajní směr realismu (z. lat. slova NATURA = příroda)
úsilí o maximální objektivnost zachycené i ošklivé a odpudivé jevy
aplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím
Kelly zapnout 2015-03-26


Přidat význam slova Naturalismus
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Nativismus Naturismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam