Význam Polyamorie

Co znamená slovo Polyamorie? Zde naleznete 2 významů slova Polyamorie. Můžete také přidat význam slova Polyamorie sami

1.

0   0

Polyamorie


Módní anglosaský termín pro život v nìkolika milostných vztazích, charakterizující na jedné stranì rozpad tradièního monogamního manželství i párové rodiny, a na druhé stranì stejnì tradièní pokrytectví køesanské kultury.
Zdroj: marxismus.cz

2.

0   0

Polyamorie


Polyamory (z řeckého πολυ /poly/, mnoho/více-(násobný) a latinského amor knižně „láska“ – dosl. mnoholáska, žádný český překlad není vžitý) je životní styl, kdy osoba žije v několika milostných vztazích. Jedná se o druh nemonogamního soužití, založený na toleranci a akceptaci dalších vztahů. Stoupenci polyamorie zastávají názor, že je možné žít za vzájemného souhlasu všech zúčastněných, nejde pak o nevěru nebo podvádění. Zároveň nemusí být jeden svazek nadřazen ostatním, jak je tradičně chápána kolize mezi manželským a milostným vztahem. Hnutí propagující polyamorii ji označuje za životní styl založený na trvalém postoji. Za kolébku polyamorie se považuje USA, kde se polyamorici sdružují v hnutí The Polyamory Society, které bylo založeno v roce 1996 ve Washingtonu. Podobné hnutí existuje i v Německu, kde od roku 2008 funguje Poly Amores Netzwerk. V České republice pozorujeme komunitu polyamoriků a jejich aktivity od roku 2010. Aktivní jsou především na sociálních sítích, kde se snaží informovat o polyamorii, a také pořádají několik setkání ročně.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Polyamorie
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Politologie Polyandrie >>