Význam agrese

Co znamená slovo agrese? Zde naleznete 8 významů slova agrese. Můžete také přidat význam slova agrese sami

1.

2   0

Agrese


Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jin [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2.

0   0

Agrese


Nedovolené použití násilí. V mezinárodním právu použití ozbrojené síly jednoho státu proti svrchovanosti, územní celistvosti èi politické nezávislosti druhého státu. Donedávn [..]
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

agrese


Akt nepřátelství nebo útoku vědomě směřující k poškození druhého, k omezení jeho svobody a ke způsobení psychické nebo fyzické bolesti.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4.

0   1

agrese


(lat. ad-gredior, přistupuji blíž, chystám se, útočím), napadení, nepřátelské a nevyprovokované použití síly nebo hrozba silou.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5.

0   1

agrese


napadení, ozbrojený vpád
Zdroj: islo.cz

6.

0   1

agrese


Agrese je chování, které má za cíl ublížit, ať už fyzicky nebo psychicky, omezit něčí svobodu nebo poškodit věci. Může být fyzická, slovní nebo jen myšlenková.
Sklon k agresivnímu chování se nazývá agresivita.
 stepuchy (21. dubna 2014)

7.

0   1

Agrese


Agrese může označovat: agrese – agresivní chování či jednání agrese v mezinárodním právu: zločin proti míru – porušení mezinárodní práva či míru, napadení útočná válka [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   1

Agrese


Zločin proti míru je v mezinárodním trestním právu označuje „plánování, přípravu, rozpoutání nebo vedení útočné války nebo války v rozporu s mezinárodními smlouvami, dohodami n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova agrese
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< agnosticismus akadémie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam