Význam atribut

Co znamená slovo atribut? Zde naleznete 16 významů slova atribut. Můžete také přidat význam slova atribut sami

1.

4   0

atribut


(lat. ad-tribuo, přiděluji, přisuzuji, připisuji); 1. vlastnost trvale přisuzovaná někomu nebo něčemu, přívlastek; 2. předmět, který chrakterizuje úřad, světce nebo božstvo, např. r [..]
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2.

3   0

Atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elem [..]
Zdroj: bmservis.cz

3.

1   0

atribut


symblický pøedmìt v rukou nebo u noho svìtce èi antického božstva usnadòující jejich rozpoznání (luk a šípy bohynì lovu Diany, klíèe sv. Petra etc.)
Zdroj: hrady.dejiny.cz

4.

1   0

Atribut


Atributy jsou speciální části v kódu psaného v jazycích HTML nebo XHTML. Atributy jsou jakési parametry, umožňují jednotlivým značkám přiřazovat speciální vlastnosti. Třeb [..]
Zdroj: adaptic.cz

5.

0   0

ATRIBUT


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připom [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

6.

0   0

Atribut


Neodluèitelná vlastnost jevu vycházející z jeho podstaty; taková vlastnost, bez níž jev nemùže existovat.
Zdroj: marxismus.cz

7.

0   0

atribut


neodluèitelná vlastnost, podstatný znak; pøívlastek
Zdroj: islo.cz

8.

0   0

ATRIBUT


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připom [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

9.

0   0

ATRIBUT


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připom [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

10.

0   0

Atribut


Atribut - anglicky "attribute" - vlastnost èi podstatný znak. Atributy souboru jsou vlastnosti, které si operaèní systém uchovává k souborùm (jméno, velikost, práva, vlastník, èas vytvoø [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

11.

0   0

ATRIBUT


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připom [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu

12.

0   0

Atribut


Stavební blok dimenzí a jejich hierarchie odpovídající jeden sloupec tabulka dimenzí.
Zdroj: technet.microsoft.com

13.

0   0

ATRIBUT


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připom [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz

14.

0   0

Atribut


Atribut (z lat. ad-tribuere, přidělovat, připisovat, přisuzovat) je rozlišovací rys, podstatná vlastnost nějakého objektu. v obecném užití charakteristická vlastnost, v gramatice přívla [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15.

0   0

Atribut


Ikonografie (z řečtiny ikon – obraz, grafein – psát, doslovně obrazopis) je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení. Dů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16.

0   1

ATRIBUT


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připom [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu


Přidat význam slova atribut
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< atomismus autarkie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam