Význam biom

Co znamená slovo biom? Zde naleznete 8 významů slova biom. Můžete také přidat význam slova biom sami

1.

3   1

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká ekosystém
 Naty zapnout 2016-01-07

2.

2   2

biom


spoleèenství rostlin a živoèichù urèité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostøedím a makroklimatem
Zdroj: islo.cz

3.

2   2

biom


soubor pudobných ekosystémů (poušť, tropické deštné lesy…)
Zdroj: skolavpohode.cz

4.

1   2

biom


soubor rostlinných a živočišných společenstev, typických pro konkrétní geografickou oblast{{Citace monografie | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5.

2   3

Biom


Skupina ekosystémů mající podobné charakteristiky (skladba organismů, koloběh hmoty a energie, vzhled); termín nejvýše postavený v hierarchické klasifikaci prostorové skladby živého světa na zemském povrchu.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6.

1   2

Biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

1   2

Biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

1   2

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká biom.
Naty zapnout 2016-01-07


Přidat význam slova biom
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< ole džber >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam