Význam biom

Co znamená slovo biom? Zde naleznete 8 významů slova biom. Můžete také přidat význam slova biom sami

1.

2   0

Biom


Skupina ekosystémů mající podobné charakteristiky (skladba organismů, koloběh hmoty a energie, vzhled); termín nejvýše postavený v hierarchické klasifikaci prostorové skladby živého světa na zemském povrchu.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2.

1   0

biom


soubor rostlinných a živočišných společenstev, typických pro konkrétní geografickou oblast{{Citace monografie | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3.

1   0

Biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev). Suchozemské biomy jsou definovány podle globálního rozšíření vegetačních typů, které jsou určovány globálním klimatem, půdou a dalšími fyzikálními faktory prostředí. Biom se skládá z klimaxových ekosystémů a všech přidružených vývojových nebo degradačních stadií ekosystémů včetně ekosystémů pozměněných nebo vytvořených člověkem. Vymezení biomu je tedy založeno na potencionálním vegetačním typu. To umožňuje definování biomů na velkých souvislých oblastech (např. ekoregiony podle WWF) a tím se liší biomy od jiných klasifikačních systémů založených na habitatech (biotopech) v aktuálním stavu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

1   0

Biom


Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev). Suchozemské biomy jsou definovány podle globálního rozšíření vegetačních typů, které jsou určovány globálním klimatem, půdou a dalšími fyzikálními faktory prostředí. Biom se skládá z klimaxových ekosystémů a všech přidružených vývojových nebo degradačních stadií ekosystémů včetně ekosystémů pozměněných nebo vytvořených člověkem. Vymezení biomu je tedy založeno na potencionálním vegetačním typu. To umožňuje definování biomů na velkých souvislých oblastech (např. ekoregiony podle WWF) a tím se liší biomy od jiných klasifikačních systémů založených na habitatech (biotopech) v aktuálním stavu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká biom.
Naty zapnout 2016-01-07

6.

0   1

biom


spoleèenství rostlin a živoèichù urèité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostøedím a makroklimatem
Zdroj: islo.cz

7.

0   1

biom


soubor pudobných ekosystémů (poušť, tropické deštné lesy…)
Zdroj: skolavpohode.cz

8.

0   1

biom


biom
např ( tropický deštný les ) je rozmístěn na nějakých místech v Evropě. Tato místa mají společný ekosystém ( stejný rostliny,zvířata ,okolí) tomu se říká ekosystém
 Naty zapnout 2016-01-07


Přidat význam slova biom
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< ole džber >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam