Význam blog
Co znamená slovo blog? Zde naleznete 33 významů slova blog. Můžete také přidat význam slova blog sami

1

2   0

blog


webový deník | weblog
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2   0

Blog


Druh stránky, kde sú spravidla uverejòované osobné názory na aktuálne dianie, príp. podnikový denník, odborné tematické èlánky a s ob¾ubou prevádzkované na redakèných systémoch ako [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

3

2   1

Blog


Blog je možné přeložit jako internetový deníček. Jedná se o zvláštní formu webu, kam uživatel internetu píše své názory, zážitky nebo úvahy o aktuálním dění v jeho životě (neb [..]
Zdroj: mediaguru.cz

4

1   0

Blog


Blog je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém poř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

Blog


(weblog) – webová stránka
Zdroj: cevelova.cz

6

0   0

Blog


Blog je možné přeložit jako internetový deníček. Jedná se o zvláštní formu webu, kam uživatel internetu píše své názory, zážitky nebo úvahy o aktuálním dění v jeho životě (neb [..]
Zdroj: concept-one.cz

7

0   0

Blog


Blog poměrně nová, velmi oblíbená forma webů v časopiseckém stylu, kdy web tvoří obvykle jedna osoba (autor blogu) a články jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po star [..]
Zdroj: shopcentrik.cz

8

0   0

Blog


weblog
Zdroj: studio20.cz

9

0   0

Blog


je webová aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, b&yacut [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

10

1   1

Blog


online zápisky nebo komentář psaný jednotlivcem
Zdroj: bisonrose.cz

11

0   0

blog


Blog (původně web log) je typ webové stránky, na které jednotlivci nebo společnosti publikují články (příspěvky, zápisky, blogposty) většinou reagující na aktuální dění. Obvykle b [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

12

0   0

Blog


– webová aplikace poskytovaná uživatelem z webového serveru pøes poèítaèovou sí internet. Blog umožòuje snadno a rychle si zhotovit internetové stránky s rùzným obsahem. Využití bl [..]
Zdroj: kingstyle.cz

13

0   0

blog


Blog neboli také weblog je druh internetové prezentace, jejíž obsah se skládá pøedevším z èlánkù rozdìlených do kategorií. Existují osobní blogy, kde autor vìtšinou publikuje èlán [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

14

0   0

blog


Blog je zkrácenou podobou slova weblog. Jedná se o web, který je udržován a spravován pro osobní potřebu autora a má podobu internetového média. Blogy obvykle representují osobu jejich tv [..]
Zdroj: root.cz

15

0   0

Blog


Webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.
Zdroj: apra.cz

16

0   0

Blog


Vzniklo zkrácením anglického „web log“. Webové stránky, na kterých osoba pravidelně zobrazuje jednotlivé zápisy nebo komentá [..]
Zdroj: cz.norton.com

17

0   0

Blog


Typ webové stránky používaný pro publikování příspěvků jednotlivců nebo firem. Obsah (novinky, zamyšlení atd.) se obvykle pravidelně aktualizují v reverzním chronologickém pořa [..]
Zdroj: interactive.medea.cz

18

0   0

blog


skrátené z weblog, súhrn osobných postrehov, deníèek vedený na Internete Bluetooth
Zdroj: klasici.sk

19

0   0

Blog


je zkratka termínu web log. Jedná se o internetovou adresu podporovanou jedincem s pravidelnými komentáři, popisy událostí nebo dalším materiálem (např. grafiky, video, atd.). Položky jsou [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

20

0   0

Blog


webová stránka obsahující textové příspěvky (případně doplněné multimediálním obsahem) jednoho či více autorů.
Zdroj: facebook-stranka.cz

21

0   0

Blog


Termín blog vznikl stažením anglického „web log“. Blog je velmi oblíbená forma webů obsahující příspěvky jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji bývají články řaz [..]
Zdroj: oxyshop.cz

22

1   1

Blog


Pod pojmem blog rozumíme speciální webové stránky, které obsahují pouze příspěvky a články obvykle rozdělené do několika kategorií. Slovo blog (zkráceně ze slova web log) znamená v [..]
Zdroj: podnikatelskyweb.cz

23

0   0

Blog


Blog lze přeložit jako internetový deník nebo zápisník. Jde o zvláštní podobu webu, kam uživatel zapisuje své zážitky, názory, komentáře k aktuálním dění apod.
Zdroj: sovanet.cz

24

0   0

Blog


Blog - je webový zápisní do, kterého jeho autor Blogger zapisuje své myšlenky, postřehy a náměty. Slovo blog…
Zdroj: vlastnicesta.cz

25

0   0

Blog


Blog je moderní způsob, jak vyjádřit svoje myšlenky a názory ve velmi subjektivní podobě. Blog, coby osobní zápisníček na internetu, se stal mocným nástrojem mnoha firem. Zde se však ne [..]
Zdroj: best-hosting.cz

26

0   0

Blog


Slovo „blog“ vzniklo z anglického „web log“, což se do češtiny dá přeložit jako „webový zápisník“. Obsah, témata, styl či forma jakož i úroveň jednotlivých blogů se liší [..]
Zdroj: spindoctors.cz

27

0   0

BLOG


weblog, „internetový denníček“, sú to teda zápisky, názory, myšlienky, skúsenosti, dojmy publikované na internete. Užívatelia sa stretávajú na tematických blogoch, kde spolu komuniku [..]
Zdroj: stopline.sk

28

0   0

Blog


Blog (zkrácenina weblog, dříve také zine) je osobní deník většinou tématického rázu, který bloger publikuje na internetu. Charakteristikou blogu je především chronologické řazení jed [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

29

0   0

Blog


Je webový zápisník jednoho autora. Někdy konkrétně zaměřený na jedno téma, jindy psaný jako deníček, nebo jako například místo pro neoficiální, či oficiální firemní sdělení. Bl [..]
Zdroj: backlinksgenius.cz

30

0   0

Blog


Zkratka pro „web log“. Jedná se o deník nebo časopis zveřejněný na internetu. Na blogu bývají často uvedeny odkazy na soubory, které jsou ve skutečnost nelegálními kopiemi hudebních [..]
Zdroj: stoppiratstvi.cz

31

0   0

Blog


Zkratka pro weblog - webový deníček
Zdroj: onas.cz

32

0   1

Blog


je zkratka termínu web log. Jedná se o veřejný on-line deník. Jeho uživatel na určitou internetovou adresu pravidelně doplňuje obsah - komentáře, popisy událostí nebo další materiál (g [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

33

0   1

Blog


Je webová aplikace s obsahem, respektive příspěvky a články od jednoho či více autorů na jedné webové stránce. Nejčastěji bývají články zobrazovány od nejnovějšího po nejstarší [..]
Zdroj: omnio.cz


Přidat význam slova blog
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< telemark ?? >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam