Význam demokracie

Co znamená slovo demokracie? Zde naleznete 15 významů slova demokracie. Můžete také přidat význam slova demokracie sami

1.

10   4

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
 brocx zapnout 2014-04-20

2.

8   6

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které mají všichni občané stejnou možnost se podílet na návrhu, tvorbě a vývoji práv. Lid je tedy v demokracii zdrojem moci. Rozděluje se na přímou (kde lidé rozhodují přímo) a nepřímou (kde si volí své zástupce, kteří rozhodují za ně).
 gertasik zapnout 2014-04-08

3.

9   8

demokracie


Je vláda nevzdělané lůzy,hraničící s bezbřehou svobodou v konečné fázi volající po pevné ruce.
Sábio zapnout 2015-05-09

4.

3   2

demokracie


Demokracie , je státní zřízení , kdy zvolení zástupci , okamžitě po zvolení začnou vládnout proti občanům a státu a ve prospěch svých kont a kont svých kamarádů .
barbarrosa zapnout 2015-07-22

5.

4   4

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6.

4   5

demokracie


forma organizace společnosti, v níž je umožněna účast občanů na jejím řízení a správě | * | vláda lidu
Zdroj: cs.wiktionary.org

7.

3   5

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8.

0   2

Demokracie


Demokracie může být: demokracie – forma vlády přímá demokracie zastupitelská demokracie politické ideologie a hnutí křesťanská demokracie sociální demokracie liberální demokracie o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

1   4

Demokracie


Podle jména vláda lidu, která však nikdy v historii neexistovala. Již v dobì svého vzniku v antickém Øecku byla demokracií jen pro šestinu obyvatel. I pozdìji to vždy [..]
Zdroj: marxismus.cz

10.

1   4

demokracie


Takový typ demokracie, ve které se podílí na rozhodování o veřejných záležitostech jen určitá, právně vymezená část obyvatel.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11.

0   3

Demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   3

Demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

0   3

Demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14.

1   4

demokracie


Demokracie, podle řeckého demos-lid, kration -vláda, čili vláda lidu,v této zemi nikdy nebyla, není a nebude.Budou zde vkádnout zmetci tomuto tupemu národu, který se nechce abi bránit.
dreamer zapnout 2016-01-10

15.

0   4

demokracie


vláda lidu; systém institucí dìlby a delegace moci
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova demokracie
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< demagogie drahokam >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam