Význam emergence

Co znamená slovo emergence? Zde naleznete 10 významů slova emergence. Můžete také přidat význam slova emergence sami

1.

0   0

emergence


vznik | objevení
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

emergence


(lat. vynořování) popisuje vznik nových vlastností ze souhry složitých celků, aniž by bylo možno vykázat určitou příčinu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3.

0   0

Emergence


vynoření nových vlastností, diskontinuální náhlá změna, samoorganizace.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4.

0   0

Emergence


Vznik vlastností a struktur složitých celkù, které nelze vyvozovat z vlastností jejich èástí. Vytváøejí je rozpory i další vztahy mezi èástmi, pøípadnì dosud skryté [..]
Zdroj: marxismus.cz

5.

0   0

EMERGENCE


vynoøení, vyniknutí
Zdroj: pppbruntal.cz

6.

0   0

emergence


1. vynoøení, objevení se; 2. výrùstky na povrchu orgánù rostlin, napø. trny
Zdroj: islo.cz

7.

0   0

emergence


výrůstky (exkrescence), na jejichž vzniku se vedle epidermis podílejí i houběji položené vrstvy pletiv,
Zdroj: agromanual.cz

8.

0   0

EMERGENCE


vynoøení, vyniknutí
Zdroj: help24.cz

9.

0   0

Emergence


Emergence (z lat. e-mergere, vynořovat se, vyvstávat) znamená spontánní vznik makroskopických vlastností a struktur složitých systémů, jež není snadné odvodit z vlastností jejich slože [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   0

emergence


Vznik nové vlastnosti či kvality nakupením jednotlivostí či prvků, u nichž tuto novou kvalitu nenalézáme ani nepředpokládáme
anonymní  zapnout 2016-02-14


Přidat význam slova emergence
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< cylinder emergency >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam