Význam epos

Co znamená slovo epos? Zde naleznete 6 významů slova epos. Můžete také přidat význam slova epos sami

1.

1   1

epos


rozsáhlá epická báseň, epopej
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

2.

1   1

Epos


je rozsáhlá dějová veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky nebo významné události. epos patří do epického žánru, vznikl v antice epická šíře ⇒ odbočky od hlavní dějové linie, které zpomalují děj (např. rozsáhlejší popisy, epizody) Epos v různých obdobích Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi – tento epos je považován za nejstarší dílo světové literatury (asi 1700 př.n.l.) hlavními hrdiny bájný král města Uruk a jeho přítel cesta za nesmrtelností, touha po ní tragický úděl hrdiny vyplývá z nevědomí konečnosti lidského života; nechce si to připustit Indická literatura Mahábhárata a Rámájana Antická literatura řecká literatura autorem nejstarších dochovaných eposů byl řecký básník Homér válečný epos Ilias – závěr válečného střetnutí Řeků a Turků (trojská válka) pohádkový, dobrodružný epos Odyssea – desetileté bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návrat domů znaky homérského eposu: rozsáhlá veršovaná epická skladba o významných událostech bohatá dějovost – příběhy mnoha postav, více dějových linií epická šíře – odbočky od hlavní dějové linie, rozsáhlejší popisy, retardace děje hlavní postavy – výjimeční hrdinové téma: trojská válka – unesení Heleny, manželky spartského krále Meneláose, synem trojského krále, Paridem římská literatura epos Aeneis – psáno latinsky; inspirovaný Homérovou Iliadou; báje o válce trojské – viděno očima Římanů; hlavní hrdina Aeneis opouští po požáru Tróju a zakládá Řím Středověk hrdinský epos – do 12. století návaznost na starověké eposy Ilias a Odysea hlavními hrdiny: náčelník, válečník, statečný vojevůdce oddaný panovníkovi, ušlechtilý, čestný křesťan Píseň o Rolandovi (Francie) – příběh vážící se k družině kolem krále Karla Velikého; hlavní hrdina: Roland – velitel zadního voje křížové výpravy Píseň o Cidovi (Španělsko) Beowulf, Epos o králi Artušovi, rytíři kulatého stolu (Anglie) Píseň o Nibelunzích (Německo) – dvoudílný, neznámý autor; vznik na základě hrdinských písní Slovo o pluku Igorově (Rusko) – 12. století rytířský (dvorský) epos – 13.–14. století hlavní hrdina: rytíř s vybranými způsoby, galantní vůči ženám neodehrává se jenom na válečném poli, zaobírá se i láskou vliv na romantismus Alexandreis – rytířský epos z přelomu 13. a 14. století; napsán neznámým autorem, šlechticem; oslavuje Alexandra Velikého ⇒ autor mu dává 3 rady: rozdělovat vojenskou kořist podle zásluh při vojenské akci stát v čele a být vojákům příkladem do své rady volit jen ty, které dobře zná a může se na ně spolehnout Tristan a Isolda – původem zpracovaná keltská lidová pověst, známá celosvětově; tragický příběh lásky Tristana a Isoldy 19. století Svatopluk Čech – oživil epos: zvířecí epos – Hanuman idylický epos – Ve stínu lípy sociální epos – Lešetínský kovář alegorický, historický epos – Slavie, Evropa ⇒ názvy lodí
Zdroj: cesky-jazyk.cz

3.

0   0

Epos


Epos (řecky: slovo, řeč, vyprávění) je rozměrná epická veršovaná skladba volné kompozice. Typický je pomalý dějový spád. Obvykle popisují historické události, války a hrdinské činy. Prototypem je starověký hrdinský epos, založený na bájesloví (např. Epos o Gilgamešovi). Jeho pokračovatelem je epos středověký (např. Píseň o Cidovi, Píseň o Rolandovi, ruské byliny, jihoslovanské junácké písně). Epos zkratkovitě líčí zrození hrdiny, jeho hrdinské činy, smrt nebo nesmrtelnost. Hrdinové se střetávali s bájnými netvory (draci, hadi) a silnějšími protivníky. Do děje často zasahují nadpřirozené síly a bohové. Epos o Gilgamešovi - líčí osudy Mezopotámského krále Gilgameše. Ten vykonal mnohé velkolepé činy a toužil se stát nesmrtelným. Teprve na konci svého života zjišťuje, že člověk nemůže dosáhnout nesmrtelnosti, může však přežít v paměti lidu tím, co dokázal.
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

0   0

Epos


Epos je samostatný jazykový systém převádějící text na řeč (Text-to-Speech - TTS). Primárním cílem tohoto otevřeného programu je vědecký výzkum. Epos se snaží být nezávislý na zpracovávaném jazyce, lingvistických popisných metodách a na použitém rozhraní. Dnes aktuální stabilní verze projektu Epos je verze 2.4.85 vydaná v říjnu roku 2008, a nyní je nabízena k výzkumným, studijním a jiným účelům zdarma. Aktuální vývojová verze TTS systému Epos je 2.5.37. Epos je šířen pod licencí GNU GPL.
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

Epos


Název Epos má více významů: Epos – rozsáhlé veršované umělecké dílo Epos (software) – otevřený program převádějící text na řeč
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   3

epos


rozsáhlá epická báseò, epopej
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova epos
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< erudice exkluzivní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam