Význam holocaust

Co znamená slovo holocaust? Zde naleznete 8 významů slova holocaust. Můžete také přidat význam slova holocaust sami

1.

0   0

holocaust


systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války | [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

holocaust


(řec. oběť spálením, celopal), evr. označení pro genocidu Židů za 2. svět. války.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3.

0   0

holocaust


vyvražďování ®idů nacisty; zničení, zkáza
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

4.

0   0

Holocaust


Nìmeckým nacismem organizované vyvraždìní 6 mil. Židù v Evropì, které bylo vyvrcholením sta let trvajících obèasných pogromù, pokusù zbavit tuto menšinovou èást obyvatelstva r [..]
Zdroj: marxismus.cz

5.

0   0

holocaust


pronásledování židù vrcholící jejich systematickým vyvražïováním ve snaze dosáhnout jejich úplného vyhlazení horizont
Zdroj: geografie.unas.cz

6.

0   0

Holocaust


Holocaust jsou heavy metalová skupina ze Skotska, založená na konci 70. let v Edinburghu. Jsou součástí New Wave of British Heavy Metal. Měly poměrně velký vliv na mnoho kapel - Metallica p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Holocaust


Holokaust (z řeckého holokauston a anglického holocaust) byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování osob židovské národnos [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

1   1

holocaust


slovo holocaust nebo též holokaust se do českého jazyka dostalo z němčiny, ve které vyjadřovalo během nacistického období (30. a 40. léta 20. století) systematickou likvidaci (genocidu) především židovského obyvatelstva, které bylo chápáno nacistickou ideologií jako úhlavní nepřítel „rasově čistého“ německého národa. Z tohoto důvodu bylo z pohledu nacistů nutné Židy fyzicky zlikvidovat, přičemž tento světonázor vyjadřovala právě politika holocaustu, v praxi realizovaná v podobě vyhlazovacích (tzv. koncentračních) táborů, ve kterých byli Židé shromažďováni a systematicky vyvražďováni.

Mezi Židy je samotné slovo holocaust vnímáno negativně, a to zejména s ohledem na jeho německý původ; z tohoto důvodu proto Židé obecně preferují používání hebrejského slova šoa, které v překladu znamená záhubu či zničení.
 Honzi (5. prosince 2018)

Přidat význam slova holocaust
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< holokaust charger >>