Význam hranice

Co znamená slovo hranice? Zde naleznete 22 významů slova hranice. Můžete také přidat význam slova hranice sami

1.

0   0

hranice


myšlená čára na zemském povrchu oddělující dva státy nebo jiné administrativní jednotky | * | rozhraní, předěl, extrém | * | narovnaná hromada | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

hranice


bound, boundary
Zdroj: ped.muni.cz

3.

0   0

hranice


periphery
Zdroj: ped.muni.cz

4.

0   0

Hranice


Subjektivní ostré, pevné meze, které v pøírodì ani ve spoleènosti neexistují, nebo vše plynulo pøechází v nìco jiného. Rozmezí existence jevu v èase a prostoru je relativní, promìnné, odlišné pro jednotlivé stránky. Mezi dvìma podstatou odlišnými jevy existuje vždy skupina dalších, které je spojují. Skuteèné hranice vždy tvoøí urèité spektrum, nikoli ostrou èáru. Tu si svým myšlením vytváøí èlovìk pro snazší pochopení a konkrétní jednání. Jejich absolutnì ostré chápání pøi posuzování spoleèenských jevù vede k dogmatismu a formalismu, jejich absolutní relativizace k avanturismu. Aèkoliv myšlení tyto ostré hranice vytváøí a nemohlo by bez nich existovat, samo je nemá; i v nìm je vše spojeno se vším.
Zdroj: marxismus.cz

5.

0   0

Hranice


medzi nimi sú veľmi neostré
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6.

0   0

Hranice


umeleckého diela sa neustále rozširujú a je stále ťažšie určiť, čo je a čo nie je umeleckým dielom. Umelecké dielo môže byť nemenné (maľba), alebo sa čiastočne mení pri opakovanej tvorbe (balet).
Zdroj: estetickyslovnik.sk

7.

0   0

Hranice


Hranice (pomnožné číslo, německy Mährisch Weißkirchen) jsou město v okrese Přerov v Olomouckém kraji, 23 km severovýchodně od Přerova na soutoku Bečvy a Veličky , jihozápadně od Ostravy a východně od Olomouce. Historicky původní název byl jménem jednotného čísla rodu ženského (ta Hranice), všeobecně se však postupem doby ustálilo používání pomnožného čísla, německy Mährisch Weißkirchen (překladem Moravské Bělokostelí). Žije zde téměř 19 tisíc obyvatel. Katastrální území má rozlohu 5 251 ha (52,51 km²). Historické jádro je městskou památkovou zónou. Město se skládá ze dvou nesousedících území rozdělené územími obcí Hrabůvka, Milenov a Klokočí a tvořené částmi Město, Lhotka, Velká, Drahotuše, Rybáře, Valšovice a Slavíč (ta je ke zbytku území připojena úzkým pásem podél Bečvy) Středolesí a Uhřínov. Město je důležitým dopravním uzlem, prochází jím trať 270: (Praha-) Česká Třebová - Olomouc - Ostrava a také trať 280: Hranice na Moravě - Vsetín - Púchov (SK). Zastavují zde spoje jak Českých drah, tak i soukromých dopravců LEO Express a RegioJet. Název železniční stanice je Hranice na Moravě a často se mylně přenáší na samotné město. Vzhledem k existenci několika měst a vesnic stejného jména v Česku není toto spojení z hlediska místopisného určení polohy na závadu a je všeobecně akceptováno.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Hranice


Hranice má různé významy: hranice státní hranice datová hranice hranice (oheň) hranice produkčních možností hranice množiny limit srovnaný kusový materiál do tvaru hranolu - například hranice dřeva hranice (mlýn) - trámová konstrukce na níž je ve mlýně usazen mlýnský kámen (spodek) místní názvy – obce Hranice (okres Cheb) – město v okrese Cheb (hlavní katastrální území Hranice u Aše, železniční stanice Hranice v Čechách) Hranice (okres Přerov) – město v okrese Přerov (železniční stanice Hranice na Moravě) Hranice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice (katastrální území Hranice u Nových Hradů) místní názvy – části obcí Hranice (Karviná) – část města Karviná, okres Karviná Hranice (Nový Knín) – část města Nový Knín, okres Příbram Hranice (Maleč) (katastrální území Hranice u Malče) – část obce Maleč, okres Havlíčkův Brod Hranice (Rokytnice nad Jizerou) – část města Rokytnice nad Jizerou, okres Semily Hranice (Slavošov) (katastrální území Hranice u Slavošova) – část obce Slavošov, okres Kutná Hora kultura Hranice (román) — román polské spisovatelky Zofie Nałkowské Hranice (krátký film) — český krátkometrážní film režiséra Martina Koppa z roku 2006
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Hranice


Hranice (německy: Roßbach, též Hranice u Aše, žel. st. Hranice v Čechách) je menší město v okrese Cheb, v kraji Karlovarském. K 1. lednu 2009 zde žilo 2 228 obyvatel. Hranice jsou členem a jedním ze zakládajících měst a obcí mikroregionu Přátelé v srdci Evropy. Na území místní části Trojmezí se nachází trojmezí historických zemí; Čech, Bavorska a Saska.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   0

Hranice


Hranice je zpravidla označována nějaká myšlená čára (v praxi je obvykle nejčastěji vedena přímo po zemském povrchu) oddělující dvě navzájem různé přírodní či společenské entity, např. dva státy (státní hranice) nebo dvě jiné územně administrativní jednotky (např. kraje, okresy, panství, katastrální území), dva kontinenty, dvě moře či oceány, dvě pohoří, dvě ekologická společenstva, dvě úmoří, dvě jazykové oblasti, dvě klimatické oblasti, dva podnebné pásy atd. apod. Všeslovanské slovo hranice/granica znamenalo asi “hranatou” kupu dříví nebo kamení na označení meze, kam až sahala a kde končila moc toho či jiného panovníka a kmene. Je však pravděpodobné, že původ slova je daleko starší, obecnější a rozšířenější, a vztahoval se původně zřejmě ke znaku ve tvaru “X” na stromech mezi dvěma pozemky. Spočívá v něm bezpochyby indoevropský kořen “ghere, ghre” ve smyslu “vyčnívající, špičatý, hranatý” ale také “klíčit, růst, zelenat se”. Tento je dodnes zřejmý v cele řadě slov germánských jazyků; od Grat - horský hřeben, Gräte - rybí kost, Granne - stětiny klasu až po Gras - tráva a grünn - zelený, pokud se omezíme jen na německy mluvící oblasti. Dnes jak známo má toto slovo v češtině dva významy, hranice ve smyslu zapálené kupy dříví, táborák, jakož i popravčí hranice. A také ten původní hranice coby rozmezí mezi dvěma pozemky, oblastmi, státy. Ten první je zřejmě běžný jen v češtině, což by mohlo naznačovat, že naší předkové v případě ohrožení zapalovali na hranicí dřevěné zátarasy a záseky, jak o tom píší naší dějepisci. Ten druhý, všeslovanský, převzali ve 13. století od západních Slovanů také němečtí kolonisté, a slovo se postupně ve tvaru “Grenze” rozšířilo na celou německy mluvící oblast a zatlačilo původní pojem Mark- marka , s tímtéž významem.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11.

0   0

Hranice


Hranice má různé významy: hranice státní hranice datová hranice hranice (oheň) hranice produkčních možností hranice množiny limit srovnaný kusový materiál do tvaru hranolu - například hranice dřeva hranice (mlýn) - trámová konstrukce na níž je ve mlýně usazen mlýnský kámen (spodek) místní názvy – obce Hranice (okres Cheb) – město v okrese Cheb (hlavní katastrální území Hranice u Aše, železniční stanice Hranice v Čechách) Hranice (okres Přerov) – město v okrese Přerov (železniční stanice Hranice na Moravě) Hranice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice (katastrální území Hranice u Nových Hradů) místní názvy – části obcí Hranice (Karviná) – část města Karviná, okres Karviná Hranice (Nový Knín) – část města Nový Knín, okres Příbram Hranice (Maleč) (katastrální území Hranice u Malče) – část obce Maleč, okres Havlíčkův Brod Hranice (Rokytnice nad Jizerou) – část města Rokytnice nad Jizerou, okres Semily Hranice (Slavošov) (katastrální území Hranice u Slavošova) – část obce Slavošov, okres Kutná Hora kultura Hranice (román) — román polské spisovatelky Zofie Nałkowské Hranice (krátký film) — český krátkometrážní film režiséra Martina Koppa z roku 2006
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Hranice


Hranice (německy: Roßbach, též Hranice u Aše, žel. st. Hranice v Čechách) je menší město v okrese Cheb, v kraji Karlovarském. K 1. lednu 2009 zde žilo 2 228 obyvatel. Hranice jsou členem a jedním ze zakládajících měst a obcí mikroregionu Přátelé v srdci Evropy. Na území místní části Trojmezí se nachází trojmezí historických zemí; Čech, Bavorska a Saska.
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

0   0

Hranice


Obec Hranice (německy Julienhain), tvořená katastrálním územím Hranice u Nových Hradů, se nachází v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 234 obyvatel. Katastrem obce procházela podél zdejší silnice až do roku 1920 hranice mezi Čechami a Dolním Rakouskem. Česká západní část katastru obce byla původně součástí katastru Byňova. Východní část (osada Trpnouze) byla k Československu připojena až 31. července 1920 jako součást Západního Vitorazska.
Zdroj: cs.wikipedia.org

14.

0   0

Hranice


Hranice je část města Nový Knín v okrese Příbram. Nachází se asi 4,5 km na jihozápad od Nového Knína. Je zde evidováno 5 adres. Trvale zde žije 12 obyvatel. Hranice leží v katastrálním území Kozí Hory o výměře 9,58 km2.
Zdroj: cs.wikipedia.org

15.

0   0

Hranice


Hranice (německy Hranitz) je malá vesnice, část obce Slavošov v okrese Kutná Hora. Nachází se 3 km na severovýchod od Slavošova. Prochází zde silnice II/126. Je zde evidováno 41 adres. Trvale zde žije 84 obyvatel. Hranice leží v katastrálním území Hranice u Slavošova o rozloze 2,67 km2.
Zdroj: cs.wikipedia.org

16.

0   0

Hranice


Hranice je vesnice, část města Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily. Nachází se asi 2 km na severozápad od Rokytnice nad Jizerou. Je zde evidováno 52 adres. Trvale zde žijí dva obyvatelé. Hranice leží v katastrálním území Dolní Rokytnice o výměře 11,28 km2.
Zdroj: cs.wikipedia.org

17.

0   0

Hranice


Hranice (pomnožné číslo, německy Mährisch Weißkirchen) jsou město v okrese Přerov v Olomouckém kraji, 23 km severovýchodně od Přerova na soutoku Bečvy a Veličky , jihozápadně od Ostravy a východně od Olomouce. Historicky původní název byl jménem jednotného čísla rodu ženského (ta Hranice), všeobecně se však postupem doby ustálilo používání pomnožného čísla, německy Mährisch Weißkirchen (překladem Moravské Bělokostelí). Žije zde téměř 19 tisíc obyvatel. Katastrální území má rozlohu 5 251 ha (52,51 km²). Historické jádro je městskou památkovou zónou. Město se skládá ze dvou nesousedících území rozdělené územími obcí Hrabůvka, Milenov a Klokočí a tvořené částmi Město, Lhotka, Velká, Drahotuše, Rybáře, Valšovice a Slavíč (ta je ke zbytku území připojena úzkým pásem podél Bečvy) Středolesí a Uhřínov. Město je důležitým dopravním uzlem, prochází jím trať 270: (Praha-) Česká Třebová - Olomouc - Ostrava a také trať 280: Hranice na Moravě - Vsetín - Púchov (SK). Zastavují zde spoje jak Českých drah, tak i soukromých dopravců LEO Express a RegioJet. Název železniční stanice je Hranice na Moravě a často se mylně přenáší na samotné město. Vzhledem k existenci několika měst a vesnic stejného jména v Česku není toto spojení z hlediska místopisného určení polohy na závadu a je všeobecně akceptováno.
Zdroj: cs.wikipedia.org

18.

0   0

Hranice


Hranice (německy Hranitz) je malá vesnice, část obce Maleč v okrese Havlíčkův Brod. Nachází se asi 1,5 km na jihovýchod od Malče. V roce 2009 zde bylo evidováno 29 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 56 obyvatel. Hranice leží v katastrálním území Hranice u Malče o rozloze 2,93 km2. V katastrálním území Hranice u Malče leží i Blatnice. ↑ Ministerstvo vnitra ČR. Adresy v České republice [online]. 2009-10-10, [cit. 2009-10-22]. Dostupné online. ↑ Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů 2001 [online]. 2003-10-16, [cit. 2003-10-16]. Dostupné online. ↑ Územně identifikační registr ČR. Územně identifikační registr ČR [online]. 1999-01-01, [cit. 2009-10-22]. Dostupné online.
Zdroj: cs.wikipedia.org

19.

0   0

Hranice


Hranice (německy Hranitz) je část okresního města Karviná. Nachází se na severu Karviné. V roce 2009 zde bylo evidováno 449 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 8999 obyvatel. Hranice leží v katastrálním území Karviná-město o výměře 9,59 km2. ↑ Ministerstvo vnitra ČR. Adresy v České republice [online]. 2009-10-10, [cit. 2009-10-22]. Dostupné online. ↑ Český statistický úřad. Historický lexikon obcí ČR 1869 - 2005 - 1. díl [online]. 2007-03-03, [cit. 2010-03-22]. S. 718, 719, záznam 10-3. Dostupné online. ↑ Územně identifikační registr ČR. Územně identifikační registr ČR [online]. 1999-01-01, [cit. 2009-10-22]. Dostupné online.
Zdroj: cs.wikipedia.org

20.

0   0

Hranice


Hranice (pol. Granica) – polský román spisovatelky Zofie Nałkowské, který byl poprvé vydán v roce 1935. Vypráví o osudech Zenona Žemběviče, jeho kariéře a milostných problémech. V díle se mísí mnoho žánrů: román psychologický, realistický a detektivní. Zpočátku se měl titul nazývat Schematy, ale autorka nakonec zvolila název Hranice. Dílo bylo dvakrát zfilmováno, a to v letech 1938 a 1977. Román je napsán v retrospektivním stylu. Vznikl v době meziválečné a dotýká se tak soudobých společenských problémů, například hospodářských.
Zdroj: cs.wikipedia.org

21.

0   0

Hranice


Zámek v Hranicích je barokní stavba vzniklá na původních základech staršího hradu vybudovaného Pernštejny. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Zdroj: cs.wikipedia.org

22.

1   3

hranice


morální a etické hranice
jsou vymezeny psanými i nepsanými zákony, které uznává většina společnosti, lidé, kteří je překračují jsou považováni za asociální.
ROZITA zapnout 2016-08-09


Přidat význam slova hranice
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< schopný rozhodnutí >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam