vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.585 významech.Nejnovější významy

0   0

Sur lie


Sur lie, ve francouzštině doslova „na kvasnicích“, je metoda při které se mladé víno ponechává ležet delší dobu na kvasnicích „élevage“, někdy za současného intenzivního prom [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Suché víno


Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru. Smí obsahovat do 9 g cukru v litru, přičemž čím nižší je obsah celkových kyselin vína, tím nižší je tato hranice (až k 4 g) [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Studené kvašení


Cílem studeného kvašení je rovnoměrný průběh teploty během kvašení a odstranění teplotních špiček. V podstatě jde o dostatečně vysokou startovní teplotu a dostatečnou teplotu dokv [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Studená macerace


K získání vyššího množství aromatických látek z drti hroznů se užívá studená macerace drti vychlazené různými způsoby na 4 - 5°C. Vychlazením se zabrání rozkvašení a vyluhová [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

SZPI


Podle zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb. je orgánem dozoru pro vinařství. Kontroluje vedení vinařské evidence, má pravomoc zakázat uvádět víno do oběhu, případně uděli [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sommelier


Osoba, která je v gastronomii pověřena vína vybírat, nakupovat, vhodně skladovat, doporučovat, sestavovat vinný lístek a popř. menu a kombinaci jídla a jednoho či více vín. Zajišťuje t [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sluchový vjem


I víno se může hodnotit sluchem - např. intenzita a délka perlení u šumivých vín.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sladké víno


Víno s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Mohou mít vyšší obsah alkoho [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sacharóza


Disacharid, který vzniká v listech révy a během proudění do bobulí hroznů se rozkládá na jednoduché cukry glukózu a fruktózu. V moštu se nachází jen ve stopách. Přídavek sacharózy [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Šumivé víno


Šumivé víno se třídí na několik druhů: a) Šumivé víno, které se nesmí označovat jako sekt a lze ho vyrábět ze stolního vína, které dosáhlo 8,5 % obj. alk. prvotním i druhotným kv [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Svěží víno


Svěží jsou většinou mladá vína, která obsahují zbytky oxidu uhličitého a mají dostatečné množství příjemných kyselin. Důležitým předpokladem je reduktivní školení vína, stř [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Svařené víno


Většinou se svařuje víno červené. Zahřeje se na 90 °C (nesmí se vařit) za přídavku cukru, skořice, hřebíčku, případně vanilky. Pije se horké pro zahřátí nebo k vyvolání pocen [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sudové víno


Sudové víno je víno, jehož spotřebitelský obal má větší objem jak 2 litry. Jako sudové víno nemohou být dodávána do tržní sítě vína s přívlastkem, vína šumivá a perlivá. Sudo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sudová zralost vína


Sudová zralost vína je stav, kdy víno ležením v sudech, případně v jiných nádobách, dosáhne nejvyšší organoleptické hodnoty a kdy je předpoklad, že delším ležením v sudech by s [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stupně cukernatosti


Cukernatost moštu je jedním z ukazatelů jeho kvality. Udává se ve stupních cukernatosti a nejčastěji se určuje v odměrném válci speciálním hustoměrem. Rozeznáváme několik stupnic, u [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Střik vinný


Směs vína s vodou nebo minerální vodou nebo sodovkou. Poměr si určuje konzument sám. Většinou to je jedna čtvrtina až jedna třetina vína. Vhodné je hlavně víno bílé, s vyšším obsa [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stolní víno


Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší katerogie vín. Nesmí bý [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stárnutí vína


Stárnutí vína se projevuje změnou barvy i aromatických látek. Po naláhvování se napřed projeví zralost vína, později ležácký buket, jehož podstatnou část tvoří estery vzniklé pů [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stabilizace vína


Souhrnný pojem pro celou řadu technologických zásahů, které vedou k tomu , aby se víno naplněné do láhví uchovalo čiré a barevně i chuťově doznávalo jen pomalé změny vyvolávané st [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Směs vín


K výrobě známkových vín se užívá nejčastěji směsí vín několika odrůd, což umožňuje udržovat charakter a jakost na stabilnější úrovni nezávisle na ročníkových změnách. Je t [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Slámové víno


Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po sklizni na slámě. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Kladou se na slámu [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Skutečný obsah alkoholu


Skutečným obsahem alkoholu v objemových procentech je počet objemových jednotek čistého alkoholu, které obsahuje výrobek při 20 stupních Celsia ve 100 objemových jednotkách výrobku. Lze [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sklenky na víno


K dokonalému ohodnocení všech vlastností vína jsou nejvhodnější sklenky z krystalového, čirého, průhledného skla. Musí být prosty jakéhokoliv broušení nebo zdobení potisky. Musí m [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sekundární aroma vína


Sekundární aroma vína je jednou ze složek aroma vína. Vzniká biochemickými reakcemi při zpracování, kvašení a zrání vína vazbami těkavých složek na sebe navzájem a na složky primá [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sekt


Označení jakostního šumivého vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sec


Francouzský výraz pro suché víno, užívaný hlavně u šumivých vín.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rosé


Samostatný druh, mezistupeň mezi červeným a bílým vínem. Zahrnuje širokou škálu barev a odstínů (pivoňka, fialka, losos, koroptví oko, meruňka), vůní a chutí. Připravuje se z modrý [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Reziduální CO2


CO2 (oxid uhličitý), který ve víně zůstal po alkoholické fermentaci a nepřesahuje limit přetlaku stanovený pro tichá vína. Někdy je pozůstatkem biologického odbourávání kyselin. Celk [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Řízené kvašení


Řízené kvašení je soubor opatření v technologii výroby, které vedou k co nejvyšší kontrole a ovlivňování biochemických procesů při vinifikaci, a to cestami nejenom biologickými, ale [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Růžák


Dle současné legislativy povolené označení pro růžové víno, které bylo vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, příp. červených, a modrých hroznů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ruční sklizeň hroznů


V Česku je zatím přes 95 % ploch vinic každoročně sklízeno ručně. V Německu a Rakousku trvale narůstá plocha sklízená stroji, která již převažuje. Přesto i v budoucnu zůstane ručn [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rozinky


Nebo hrozinky jsou sušené bobule bezsemenných odrůd révy. Sultánky jsou větší a pocházejí z odrůdy Sultanina (Thompson Seedles, Kišmiš) nebo Korintky, které jsou menší, sladší, arom [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ročník vína


Pro jakost vína má rozhodující vliv nejen odrůda, poloha, půda, způsob zpracování hroznů, ale i rok sklizně hroznů a jeho povětrnostní podmínky během vegetace a hlavně v jejím závě [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rmut


Rozdrcením hroznů vzniká drť. Jestliže se napřed odzrní a pak rozdrtí, vzniká odzrněná drť. Při výrobě červených vín se drť nakvašuje k vyluhování barviva a tříslovin. Rmutem s [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rezistentní odrůdy


Pro účely ekologického vinohradnictví se intenzivně šlechtí odrůdy odolné proti houbovým chorobám a případně i proti révokazu. Šlechtění je založeno na mezidruhovém (interspecifick [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pyžmová


Evokující živočišné výměšky, popř. pot, kůži, srst. Výskyt zejména v těžkých červených jižního typu. Vzniká kombinací několika faktorů z nichž k nejdůležitěším patří m [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Příchuť po filtračních deskách


Vzniká nedostatečným propláchnutím filtračních desek před filtrováním. Tyto se musí proplachovat tak dlouho až při ochutnání odtékající vody se nezjistí ani nepatrná příchuť po [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Příchuť kvasničná


Kvasničná příchuť je vadou vína až tenkrát kdy přijde k rozkladu kvasnic a víno dostane odpornou páchnoucí hnilobnou vůni a chuť, někdy také za současného vzniku těkavých kyselin [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Popis vína


Písemná či ústní charakteristika konkrétního vína. Může začínat přímo popisem senzorických znaků vína, tedy vzhledu, barvy, vůně a chuti, a nebo může být doplněna o některé pr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polymerizace


Chemický děj, při kterém se vazebně propojí řada stejných nebo podobných molekul. Polymerizační reakce jsou důležité pro upevnění vazeb mezi antokyany a tříslovinami za přítomnosti [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10