vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.585 významech.Nejnovější významy

0   0

Plná zralost hroznů


Při zrání hroznů se rozlišuje: Buketní zralost, kdy bylo dosaženo úplné odrůdové aroma. Plná zralost (fyziologická zralost) při dosažení maximálního obsahu cukru pomocí asimilace, p [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perzistence


Délka trvání čichového a chuťového vjemu vína. Jde o významný ukazatel determinující kvalitu vína. Začíná polknutím určitého množství vína a končí s posledními známkami vjemu [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť zvětralého vína


Vína která byla často přetáčena nebo nebyla pravidelně dolévána a měl k nim přístup vzduch více než normálně, ztratí svoji svěžest a jejich chuť se změní na mdlou, prázdnou, be [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť zemitá


Je charakteristická pro vína vyrobená z hroznů silně znečistěných hlínou kterých mošt nebyl odkalený. Objevuje se někdy také při vyšších dávkách uhličitanu vápenatého při odky [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť po ztuchlině


Je způsobena nedostatečně ošetřovaným nářadím a skladovacích nádob a nedostatečným větráním sklepa. Vzniká když se nechají nádoby po vyprázdnění delší dobu nevymyté a neuzav [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť po třapinách


Vzniká u neodzrněného rmutu když mají hrozny třapiny ještě zelené, jak u bílých tak červených vín. Projevuje se v chuti jako drsná trávová příchuť, označovaná také jako chlorof [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť po korku


Projevuje se jen u láhvových vín po delší době ležení vína v láhvi. Příčinou silné pachuti jsou vždy nekvalitní korkové zátky, případně nedodržení předepsané přípravy korko [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Původ vína


Od nejstarších dob hrál původ vína důležitou roli v oceňování jeho kvality. Každé místo vhodné pro vinice vytváří určitý genius loci, který se přenáší až do přívlastkového [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přirozený obsah alkoholu


Celkový obsah alkoholu příslušného výrobku před zvýšením jeho cukernatosti nebo před dodáním alkoholu .
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přírodní víno


Dřívější označení pro vína přívlastková vznikající bez cukření.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přiboudlina


Kromě etanolu vznikají při kvašení i vyšší alkoholy , jejichž směs se nazývá přiboudlina, která se nachází ve větším množství v destilátu vína. Vznikají z aminokyselin, které [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přezrávání hroznů


Ponechají-li se hrozny na keřích révy i po dosažení plné zralosti, začíná vyzrávat i jejich třapina, přerušuje se přívod vody a bobule se scvrkávají – cibébovatí. Z přezrálých [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přesíření


Při překročení zákonem stanoveného maximálního množství oxidu siřičitého ve víně, dojde k jeho přesíření, což je zdravotně závadné a způsobuje bolesti hlavy. Náprava je jen ve [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Provzdušení vína


Současná technologie je zaměřena na vína reduktivní, svěží, s jemnými aromatickými látkami – jak se dnes říká „s ovocností. U bílých vín nepřichází provzdušení v úvahu, je [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prodej ze dvora


Také prodej vína ze sklepa nebo přímý prodej. Vyžaduje po výrobci věnovat se více i obchodu, ale za to dosáhne vyšší prodejní ceny vína a neocenitelný je i přímý kontakt se spotřeb [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prezentace vína


Někdy také adjustace. Je to v podstatě konečná úprava obalů před uváděním vína do oběhu a způsob jeho nabízení. Tento termín souvisí s označováním vína. Povinnosti a možnosti uv [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Predikátní víno


Víno s přívlastkem: kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové, slámové.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prázdné víno


Víno s nízkým extraktem, většinou z vysoké sklizně nebo z hroznů stolních odrůd.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pozdní sběr


Sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 °NM. Současně pozdní sběr znamená i kategorii vína s přívlastkem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pořadí vín


K plynulému senzorickému hodnocení vín se užívá určitá posloupnost vín. Seřazují se podle ročníků od mladších ke starším. Nejprve bílá před červenými. Lehká a suchá před pln [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Popeloviny


V moštu i víně jsou obsaženy minerální látky, které se tam dostávají z půdy. Převážnou část tvoří kationty K, Mg, Ca. Většinou ve formě fosfátů nebo síranů. Další mineráln [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polosuché víno


Víno se zbytkovým cukrem, který nepřesahuje 12 g v litru vína a nebo 18 g, byl-li minimální celkový obsah kyselin stanoven členským státem podle odstavce 2 Nařízení Komise 753/2002, čl [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polosladké víno


Obsah zbytkového cukru v dotyčném víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pod písmenem b) odstavce 16 Nařízení Komise 753/2002, ale dosahuje nejvýše 45 gramů na jeden litr.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ploché víno


Pocit plochosti se dostavuje, když žádná z hlavních složek vína nevzbudí pocit libosti a ve víně není nic co by stálo za zmínku. Je to podobné víno jako víno fádní, kde většinou ch [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Plnost vína


Vztahuje se na chuťový vjem projevující se voluminozností vína pociťovanou na povrchu jazyka a při polykání doušku. Čím je víno plnější, tím hmotnější nám na jazyku připadá a t [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pitelné víno


Lehčí, svěží, suché víno s přiměřenou kyselinou a nižším nebo středně vysokým extraktem. Na jižní Moravě většinou směsi odrůd Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené, případn [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pinot


Souhrnný název pro rodinu burgundských odrůd. Nejdříve vznikla Mlynářka – Pinot meunier, pak Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris. Viz Rulandské bílé, šedé a modré.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pěstitelská oblast


Podle předpisů ES a zákona č. 115/1995 Sb., ve znění zákona č. 216/2000 Sb., je za pěstitelskou oblast považována vinařská oblast, která musí být uvedena na etiketě vína kategorie ja [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pěstitel révy


Pěstitelem révy vinné se rozumí osoba zabývající se vinohradnictvím.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perlivé víno


Perlivá vína se nesmějí označovat jako šumivá nebo jako sekty a vyrábějí se z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým. Obsah celkového alkoholu musí být ne [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perlení vína


U mladých vín se po nalití vína do sklenky často objeví perlení způsobené uvolněním oxidu uhličitého. Taková vína mají svěží chuť. U vín šumivých, kvašených na láhvi a delš [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pektin


V hroznech révy vinné vzniká pektin v době zrání, kdy bobule zaměkají. Protopektin se mění na pektin a bobule přestávají asimilovat a přijímají pouze cukr vyrobený v listech. Čistý [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ožehnutí sudu


Spojení jednotlivých dužin sudu umožňuje jeho vnitřní ožehnutí při teplotě asi 200 stupňů Celsia, přičemž dochází samozřejmě i k opálení vnitřního povrchu dužin, který bude v [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Otesané


Takové víno, s nímž bylo činěno přespříliš technologických úkonů a ne vždy správnými prostředky a ve správný čas. Bývá méně výrazné, neosobité, útlé, netypické pro odrůd [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Olfaktivní


Čichový, vztahující se k čichu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Octovatění


Víno má ostře kyselou chuť a vůni po octu. Obsahuje zvýšené množství těkavých kyselin - nad 1,1 g/l u bílých a 1,2 g/l u červených vín. Je to nejtěžší onemocnění vína, které n [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Označování zbytkového cukru ve víně


Pro slovní vyjádření obsahu cukru ve víně lze použit tyto výrazy: a) „suché“ pouze tehdy, jestliže víno obsahuje: – nejvýše 4 g zbytkového cukru v litru nebo – nejvýše 9 g zbyt [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oxidace moštu


Šťáva vytékající z bobulí podléhá na vzduch oxidačním procesům vyvolaným enzymy polyfenoloxidázami. Oxidační procesy zpomaluje vysoký obsah kyselin a kyselina askorbová . Ve zdravýc [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Organoleptické posouzení vína


Organoleptické (senzorické) posouzení vína je jedna z metod analýzy vína. Provádět by ji měl vyškolený znalec. Toto posouzení spočívá ve zkoumání vína lidskými smysly (zrak, čich, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

O.I.V.


Office International de la Vigne et du Vin. Mezinárodní úřad pro révu a víno. Vznikl v roce 1924, Československo se stalo řádným členem v roce 1936. 17. března 2004 se konalo ustavující [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10