vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.585 významech.Nejnovější významy

0   0

Ochrana původu vína


Základním prvkem pro ochranu původu v románském systému je vymezení katastrálního území, které dává předpoklady pro vysokou originalitu vína, a současně dohoda všech vinařů na zp [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůdy evropské révy


Vznikaly postupně v několika geograficko-ekologických areálech z volně rostoucí lesní révy v Evropě Vitis vinifera subspecies silvestris typica a v Asii aberrans. Podle toho vznikly geografic [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůdová vůně


Ve vrstvách dužniny těsně pod slupkou je uloženo množství různých aromatických látek typických pro danou odrůdu. Tyto primární aromatické látky se přenášejí do vína. Nejvíce se [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůda révy


Soubor jedinců vegetativně množených z původního keře si po určitou dobu udržuje stejné vlastnosti všech jedinců. Po mnoha létech dochází k rozrůznění vlastností a vyskytují se mut [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odbourání kyselin


Snižování obsahu kyseliny jablečné biologicky (mléčná + CO2) a snížení kyseliny vinné vznikem vínanů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odalkoholizované víno


Víno vyrobené běžným způsobem a po té speciální šetrnou destilací zbavené alkoholu tak, aby ostatní složky zůstaly zachovány. Existuje i šumivé odalkoholizované víno.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oceňování vína


Termín, který se užíval pro senzorickou kontrolu jakosti vína v období socialismu. V současné době je senzorická kontrola součástí celkové kontroly jakosti včetně analytického rozboru [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Obsah alkoholu


Podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 se rozlišuje skutečný, možný, celkový a přirozený obsah alkoholu. Každý z nich se vyjadřuje v % objemových nebo hmotnostních.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oblasti vinařské


Dle vinařského zákon 321/2004 Sb. 1 jsou v ČR dvě vinařské oblasti: Čechy a Moravy. Vinařská oblast Čechy se dělí na podoblasti mělnickou a litoměřickouYY vinařská oblast Morava se d [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Netypické tóny stárnutí


Vyskytuje se u bílých vín. Příčinou je 2-aminoacetofenon v množství vyšším nežli 0,5 mg/l, který vzniká při stresu révy suchem a nedostatkem dusíku nebo při nadměrném síření př [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Netěkavé kyseliny


Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry, zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Nemoci vín


Změny ve víně způsobené napadením vína mikroorganizmy, hlavně bakteriemi: octění vína, vláčkovatění, máselné, manitové a mléčné kvašení, hořknutí červených vín, křís.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Neharmonické víno


Převažuje-li některá z významných složek vína tak, že nepříjemně vyniká nad ostatní a způsobuje tím nepříjemný pocit při ochutnání vína, vzniká disharmonie – víno je neharmo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Nedostatky vín


Rozumí se tím přirozenou cestou vzniklý nedostatek nebo přebytek některé složky. Nejčastějšími nedostatky je nízká cukernatost hroznů a nižší obsah alkoholu i extraktu ve víně. Ned [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Nádoby na víno


Dřívější tradiční sudy jsou nahrazovány nádobami nerezovými nejrůznější konstrukce i velikosti a s odpovídající armaturou podle účelu nádoby. Většinou jsou zařízené k chlazen [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Mosty vína


Vína s vyšším obsahem alkoholu tvoří po zakroužení sklenicí pomalu stékající oblouky.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Merkaptany


Thioalkoholy, sirné deriváty uhlovodíků. Vznikají reakcí alkoholů a sirných sloučenin, např. sirovodíku H2S. Silně zapáchají. Pokud se zabudují do vína, je jejich odstranění velmi pr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Macerace oxidem uhličitým


Je to jeden z nejstarších způsobů získávání červených vín nakvášením neporušených nebo jen částečně narušených bobulí plovoucích v kvasícím moštu bez přístupu vzduchu. Če [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Myšina


Bakteriální onemocnění vín, většinou s nízkým obsahem kyselin a nedostatečně sířených, vystavených oxidaci a s vysokým pH.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Možný obsah alkoholu


Počet objemových jednotek čistého alkoholu při 20 stupních Celsia, které mohou vzniknout úplným prokvašením zbývajících cukrů obsažených ve výrobku.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Moštoměry


Jsou to areometry konstruované k měření hustoty moštu při určité teplotě. Český normalizovaný moštoměr udává kg cukru ve 100 l moštu při 15 °C. Při 10 °C je korekce -0,3 °NM a p [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Likérové víno


Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % obj. Musí být z [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ledové víno


Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň – 7 oC a získaný m [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Letošní víno


Víno, které smí být uváděno do oběhu pod tímto označením do konce hospodářského roku, ve kterém byly sklizeny hrozny k jeho výrobě, tj. do 31. 7. roku bezprostředně následujícího [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Letní víno


Lehčí, suché víno s dostatkem kyselin, podávané často k jídlům z chřestu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Lehké víno


Hlavní složky vína – extrakt, alkohol , kyseliny vytvářejí chuťový vjem plnosti nebo prázdnoty, lehkosti nebo těžkosti vína. Výraz lehké víno se vztahuje na vína s nižším obsahem [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Láhvové víno


Víno se v láhvi podává a prodává spotřebiteli již přes tisíc let. Podle předpisů ES smí být víno uváděno do oběhu pouze v obalech následujících objemů: 0,1 l, 0,25 l, 0,375 l, 0 [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Láhvová zralost


Po naláhvování se víno v láhvi dále vyvíjí, což závisí na odrůdě, jakostní kategorii, teplotě uložení a jakosti i délce korkové zátky. Působí na to i půdní podmínky vinic a ro [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina vinná


Většinu obsahu kyselin ve víně tvoří kyseliny vinná a jablečná. Kyselinu vinnou kvasinky nenapadají, ale během kvašení se část obsahu vysráží jako vinný kámen vznikem etanolu, kter [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina sírová


Sírová kyselina H2SO4 vzniká sloučením oxidu siřičitého a vody v nádobách ošetřovaných spalováním sirných řezů. Projevuje se ostrou ostře kyselou drsnou příchutí, zjevnou na jaz [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina octová


Ve víně je nežádoucí a vzniká především oxidací etanolu. Do vína ale může být zavlečena již hrozny. Malé množství může vzniknout i činností kvasinek bez přístupu vzduchu. Pat [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina mléčná


Vzniká již při kvašení, zvláště při vyšší teplotě, dále přeměnou kyseliny jablečné v období vývoje mladých vín, pokud nebylo použito vyšší zasíření. Toho se využívá, zv [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina metavinná


Monoester kyseliny vinné, používaný ke stabilizaci vinného kamene a k zabránění vzniku krystalů. Účinnost je omezená (půl roku). Povolené množství 0,1 g/l.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Křísové kvasinky


Působením křísotvorných kvasinek, které patří k rodům Candida, Pichia, Hansenula a dalším se mění za přístupu vzduchu k hladině vína alkohol na ethanal nebo acetaldehyd za vzniku šed [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Krvácení


Fr. Saignée, jedna z metod přípravy růžových vín. Po podrcení hroznů se nechává rmut určitou dobu naležet a ze slupek modrých hroznů se uvolňuje barvivo - hrozny krvácí. Volba doby k [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Koňský pot


Vada vina, také někdy označovaná jako „vůně koňského sedla“, se vyskytuje hlavně u vín z jižních krajin. Tato vůně, podle posledních výzkumů vzniká činností kvasinkových mikr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Komplexní víno


Označuje víno plné, bohaté, vyvážené a harmonické, a to jak ve vůni, tak v chuti.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina citrónová


Kyselina citrónová je trikarboxylová kyselina, která se vyskytuje již v nezralých bobulích hroznů. Zráním se její obsah nemění. Obsah kyseliny citrónové v moštu bývá jen cca 100-30 [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina askorbová


Je obsažena v hroznech a v moštech v množství kolem 50 mg/l. Askorbová kyselina - vitamin C - během kvašení mizí. Je-li přidána do vína, slučuje se rychle s kyslíkem za vzniku okysličen [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Kyselina ocelová


Ve vínech některých pozdních odrůd révy je mnoho kyseliny vinné, která vytváří ve zvýšeném množství tvrdou, až jakoby kovovou příchuť ve víně. Tentýž pocit může vzniknout př [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10