vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.233 významech.Nejnovější významy

0   3

faux pas


Zcela jednoduše - hrozný "trapas" .
Eva Zemánkova zapnout 2016-09-06

2   5

Etnikum


etnikum

Společenství lidí se formovalo od pravěku od původních kmenů přes první národy až po moderní národy a národnosti, které dnes obývají všechny světadíly. Etnicka skupina představuje historicky vzniklé seskupení lidí se společným původem, jazykem a společnou materiální a duchovní kulturou. Příslušníky určitého národa spojují jazyk, území, hospodářský život, kultura a taaké mentalita. Některé národy vytvořily společenství v podobě federace, konfederace či unie. Unikátním spojením 192 států světa je OSN
ETNIKUM zapnout 2016-09-05

0   5

Politologie


Politologie - Politologie je věda o politice, která se zabývá zájmy občanů. Je to moc a autorita státu. Politika je u nás vnímaná jako něco nadřazeného vůči občanům nižších tříd. Politologii máme zahraniční a domácí. Politologie zkoumá názory lidí a vyhodnocuje ty nejmocnější, nebo-li nejůčinnější. Politologie vznikla z filozofie a tudíž se v politologii hodně zamýšlí nad otázkami stejně jako u filozofie.
Radka Chlebková zapnout 2016-09-01

1   4

erudice


erudice neznamená jen vzdělání, ale má také význam zběhlost
anonymní  zapnout 2016-08-29

1   6

chtít


Ta vlna co co se rovná,odpovídá - potřebovat. Přec ke šťastnému životu jen co opravdu chceme-baví-přináší radost a tvoří žití nikoli přežívání. Je to ten základní kámen pro ten děj žít. Proto na chtění by nemělo být pohlíženo jako na cosi malicherného,nadbytečného. Něčeho na vrcholu. Opak je pravdou. Vrchol je základní kámen,avšak je tvořen spoustu nižšími jako např.: ,vody,obydlí. Když se žije ludé produkují,tvoří. Ne jen pracují či vydélávají peníze. To mají jako prémie k zpříjemnění života lidí kolem sebe. Piši z fleku, baví mi to se,dozvídat a tvořit formule a předávat,čekat na reakce a téšit se na možnost reagovat,obhajovat. Dnešní sdělení je zbrklé a impulsivní, . Je to zároveň i chybné??! Ale potřebné. Je to ta zkušenost. Jsou ty právě vdy chybné. No prvni má odp. ANO. Tak abych informovala. Sažím se jen ukázat,že malý může být jeschopný,schopnější tj. 2v1. Chápete?
L.Mrákotová zapnout 2016-08-25

5   3

Kreditka


Kreditka je hovorový výraz pro kreditní kartu. Většina lidí nerozlišuje mezi debetní a kreditní kartou (http://kreditni-karty.com/jaky-je-rozdil-mezi-kreditni-a-debetni-kartou/) a výraz kreditka používá i pro kartu debetní.
Tom zapnout 2016-08-16

4   1

Dilatační spára


Dilatační spára, mezera je konstrukční element, umožňující volný pohyb dvou stavebních konstrukcí (budov) nezávisle mezi sebou. Tento konstrukční element navrhuje projektant v místech, kde je potřeba jednotlivé konstrukce od sebe oddělit z důvodu předpokládaného statického nebo dynamického pohybu a nebo pohybu zapříčiněného teplotní roztažností těles.
anonymní  zapnout 2016-08-16

1   3

hranice


morální a etické hranice
jsou vymezeny psanými i nepsanými zákony, které uznává většina společnosti, lidé, kteří je překračují jsou považováni za asociální.
ROZITA zapnout 2016-08-09

3   1

aerobní organismus


Organismus používající při ltkové výměně kyslík http://vyznam-slov.yin.cz/a/adultni/
Keca zapnout 2016-08-06

4   3

KREATIVNÍ


tvořivý , člověk který je umělecky nadaný...
jojo.cz zapnout 2016-08-02

12   1

SEMPAI


Senpai je človek s vyšším vzdelaním alebo si človeka, ktorého tak oslovujete ceníte
Terra zapnout 2016-08-02

0   3

moc


Moc je nástroj totality, Moc je ideologický nástroj
Hüttel zapnout 2016-07-31

1   3

Ráztoka


Část obce Rusava, okres Kroměříž, v bočním v bočním údolí stejnojmenného potoka.
Slavkovský L. zapnout 2016-07-20

9   2

reklama


Re-klam-a
Re - opakování
Klam - nepravda, lež
Český význam se nejvíce blíží pravdě, co znamená reklama. Vědomé klámání, opakované klámání lidí, za účelem toho, aby se lež, nepravda stala "pravdou".
A jako správní Homo sapiens - "člověk myslící, moudrý", tomu znovu a znovu naletíme. Vzpomenete si ještě, kdy naposledy?
Jan Foks zapnout 2016-07-14

3   2

kikina


Kikina, kocór, baba, šťabajzna, mařka - to všechno je u nás v Brně slečna, mladá žena
Mařka z Řeček :-) zapnout 2016-06-27

1   0

pravda


Skutečnost jenž se nedá definovat slovy. Lze ji pouze vidět nebo nevidět, cítit nebo necítit.
Lenka zapnout 2016-06-22

0   0

TEPELNÝ MOST


Tepelným mostem nazýváme takové místo ve stavební konstrukci, které má vyšší součinitel tepelné vodivosti než ostatní sousedící části konstrukce. V takovém místě pak na vnitřním povrchu konstrukce v místě tepelného mostu dochází k prudkému poklesu teploty a následně ke vzniku vad ( např. vzniku plísně ) způsobených kondenzací vlhkosti. Tepelné mosty vznikají nejčastěji ve vnějších rozích obvodového zdiva, na spojích vnitřních a obvodových konstrukcí a v obvodových konstrukcích (u nadokenních a nadedveřních překladů, u atiky, uložení stropní konstrukce, u lodžií, balkonů apod.).
Vladimír Synáč zapnout 2016-06-06

0   0

pako


Velký chladící tank na mléko= Pako. Jsou to tanky, ve kterých se mléko chladí a případně míchá.
Pavlína Hradilová zapnout 2016-06-01

1   0

euforie


Euforie,když duše zpívá a oči září štěstím
 Zdenka zapnout 2016-05-24

0   0

Fulltextové vyhledávání


umožňuje najít hledaná slova v celém obsahu internetové prezentace, databáze nebo sady dokumentů.
 Bambus zapnout 2016-05-23

2   1

danajský dar


Především v počátku šlo o jablko sváru, Trojský kůň je jen příkladem danajského daru. Je zvláštní, jak je původ spojován pouze právě s Trojským koněm. Pravděpodobně proto, že Trojského koně darovali Trojanům Danajové.
Daniela  zapnout 2016-05-21

0   1

kalit


Užívat si párty s kamarády klidně i bez alkoholu jen záleží na tom jak dlouho pro tuto definici se má více jak 4 hodiny.
Hanička zapnout 2016-05-14

1   1

kalit


Užívat si s kamarády party klidně i bez alkoholu
 Honza zapnout 2016-05-14

4   0

Kentus


Odporné nechutné jídlo, podobně též kekel nebo hegeš.
Finíšek zapnout 2016-05-07

0   0

Produktivita práce


Produktivita práce ukazuje, jak efektivně probíhá výroba
ukazatele produktivity poměřují výsledek činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd.
můžeme měřit produktivitu pracovníka, dílny, závodu, podniku ...

produktivita=tržby/počet pracovníků
Jitule zapnout 2016-05-05

0   0

patogen


PATOGEN JE onemocnění ORGANISMU-................
Abbbbb zapnout 2016-04-24

0   1

flexibilní


mnohotvárný, rozdílný, nestálý, obtížně definovatelný, neurčitelný
Oldřich Hotař zapnout 2016-04-15

5   0

prolongace


prolongce v souvislosti s § 2285 a nájemní smlouvou na dům
Janoušková zapnout 2016-03-30

0   1

Koncentrační tábor


význam slova Koncentrační tábor

např.:TEREZÍN, OSVĚTIM atd. (To jsou Koncentrační tábory)

Koncentrační tábor je stavba, budova, kde byli uvězňováni Židé, Romové nebo Německu odmlouvající lidé.

1.Židé- protože byli (Židé)
2.Romové- protože byli (Romové)
3.odmlouvající lidé- protože odmlouvali vládnoucímu státu (Německu)
anonymní  zapnout 2016-03-29

0   0

Trať


Trať se používá také ve vinařství - viniční trať
M zapnout 2016-03-29

0   0

Sloupek


Sloupek
pozor: je chybně uvedeno, že v tesařství je sloupek podpůrný prvek krokve....není pravda. Je to podpůrný prvek mezilehlé nebo vrcholové vaznice. Možno také okapové vaznice (pozednice) ve vazbě krovu, ale tento typ vazby s využitím okapové vaznice je v dnešní době již málo používaný. (následně až na vaznicích jsou uloženy krokve)
Marek zapnout 2016-03-29

0   0

vodné


podle mě je to úhrada za pitnou vodu moc o tom nevím ale mislím si že to je asi to co jsem řekla
lola zapnout 2016-03-26

0   0

babinec


babinec
Společenské setkání žen na sedm písmen ;-)
Richard Babinec zapnout 2016-03-22

0   0

Stanová střecha


Stanová střecha(neboli jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř nebo i víceboký jehlan. V podstatě se jedná o valbovou střechu nad čtvercovým půdorysem.
Používá se především na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Nejčastější použití stanové střechy můžeme naleznout na věžích kostela, přístřešcích, altáncích nebo pergolách.
Zdroj www.vseostrese.cz
Barbora Dlouhá zapnout 2016-03-09

0   0

per rollam


MŮŽE TZV. HLASOVÁNÍ PER ROLLEM NAHRADIT ZE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU USTANOVENÍ TZV. "Rozhodnutí mimo zasedání", KDYŽ MÁ JINÝ, V TOMTO ZÁKONĚ UVEDENÝ VÝZNAM - JDE O § 1210.
Bohuslav zapnout 2016-02-29

0   0

lítačka


"Lítačka" bylo slangové označení vojenské hlídky ČSLA kontrolující vojáky na veřejnosti. Vojáci ve hlídce nosili na paži pásku taktéž zvanou lítačka.
Jarek zapnout 2016-02-23

0   1

Gamma


Písmeno řecké abecedy. Běžně se jím v matematice v euklidovské geometrii označují úhly.
Martin zapnout 2016-02-20

0   0

p.a.


Případně označení v chemii také "pure absolutely"
Například 100% etanol, či éter
Martin zapnout 2016-02-20

0   0

emergence


Vznik nové vlastnosti či kvality nakupením jednotlivostí či prvků, u nichž tuto novou kvalitu nenalézáme ani nepředpokládáme
anonymní  zapnout 2016-02-14

0   0

multitasking


V humanitních vědách jde o schopnost mozku soustředit se na více věcí najednou. To je ale z hlediska neurovědy považováno za mýtus. Je dokázáno, že člověk není schopen soustředit se na více věcí najednou a naopak při přijímání více obsahů najednou pozornost klesá.
Grafidka zapnout 2016-02-13Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10