vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.585 významech.Nejnovější významy

0   0

Dochuť vína


Dochuť vína (fr.: arriére-gout, angl.: résidual taste, after-taste) je soubor tónů chuti, které vystoupí až na závěr celkového chuťového vjemu a které jsou zjevně odlišné od vjemů p [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Digestiv


Název pro termín digestiv pochází z francouzštiny a znamená „pro trávení. Označuje nápoje, které přicházejí zpravidla na závěr menu a mají za úkol usnadnit trávení. V závislosti [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Dezertní vína


Starší název pro vína různým způsobem upravovaná pomocí přídavku vínovice nebo konzumního lihu, koncentrovaného moštu, výluhu aromatických bylin apod. Dnes patří do skupiny aromatiz [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Dekantace


Oddělení čistého moštu nebo vína od usazených kalů stočením.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Degustace


Senzorické hodnocení vína se opírá o jeho posouzení degustací – ochutnáním. Viz organoleptické posouzení vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Claret


Bílé víno vyrobené z modrých hroznů. Lisují se buď celé hrozny nebo se hrozny odzrní a z drti se nechá odtékat první bezbarvý mošt bez lisování.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Čich


Vnímání a rozlišování látek rozpuštěných ve vzduchu, popř. ve vodě. Čidlo je umístěno ve sliznici horní části dutiny nosní. Má plochu asi 4 cm2 a je složeno z tisíců čichových [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Chlebovina


Vůně a chuť vyzrálých vín připravovaných oxidativní technologií jako tomu je např. u vín tokajských.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Chaptalisation


Zvyšování obsahu alkoholu ve víně cukřením moštů sacharózou nebo zahuštěným rektifikovaným moštem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Cuvée


Tento výraz má mnoho významů: 1. První podíl moštu při lisování „Vin de cuvée“. 2. Množství vína kvašeného v jedné nádobě. 3. Množství vína sceleného v jedné nádobě. 4. M [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Cukernatost


Obsah cukrů v bobulích hroznů je jedním z hlavních ukazatelů sklizňové zralosti. Během zrání se sleduje pomocí refraktometru, ve vylisovaném moštu také moštoměrem, jehož údaj je z [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Cibéby


Při přezrávání hroznů se jejich bobule výparem vody scvrkávají, hrozinkovatí. Vznikají hrozinky neboli cibéby. Z nich se tvoří hrozinkové výběry – přírodní polosladká či sladk [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Biovíno


Víno pocházející z kontrolované biologické (ekologické) produkce.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Biologické odbourávání kyselin


Viz kvašení jablečno-mléčné.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bílkovinné zákaly


Vína obsahující ještě termolabilní bílkoviny jsou při teplotách nad 20 °C náchylné k vytvoření kalů ve víně. Působení tepla nerozpustné bílkoviny změní na rozpustné a ty se pr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bezcukerný extrakt


Odečtením hodnoty zbytkového cukru od veškerého extraktu zůstává bezcukerný extrakt, jehož hodnota by u bílých, tichých vín neměla klesnout pod 17 g/l.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Batonáž


Promíchávání kvasnic ve víně (batonage) rozprostře kvasnice rovnoměrně v celém objemu a mělo by se provádět zpočátku alespoň 2x týdně, na závěr již postačuje 1x za 14 dnů. Prom [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Burčák


Podle zákona č. 321/2004 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je burčák definován jako částečně zkvašený hroznový mošt obsahující nejméně 1 % obj. skutečného obsahu alkoholu a [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Buket vína


Souhrn vůní vzniklých při ležení vína v sudech a láhvích.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Brut


Suché šumivé víno, v němž může být nejvýše 15 g/l zbytkového cukru. Označení extra brut se užívá pro velmi suché š.víno do 4 g/l cukru.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bobule


Bobule tvoří hrozen. Skládá se ze stopky, slupky, dřeně a peciček. Ze stopky mohou do vína přecházet tvrdé třísloviny, hrubé bylinné tóny a oxidační enzymy, proto se doporučuje hroz [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bílkoviny ve víně


Bílkoviny mohou být ve víně buď jednoduché – proteiny, vytvářející při štěpení aminokyseliny nebo složené – proteidy. Souhrnně se označují jako dusíkaté látky. Zdrojem bílko [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Barva bobulí


Slupky bobulí mají barvu zelenou, žlutou, jantarovou, růžovou, růžově fialovou, modrou nebo černou. Kromě základní barvy bývá různobarevné líčko.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Barrique


Dubový sud o velikosti 225 l užívaný původně ve francouzském vinařském regionu Bordeaux ke zrání červených vín. Dnes rozšířený po celém světě nejen ke zrání, ale i k vyluhován [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bacchus


Starořímský bůh vinných keřů, hroznů a vína. Bílá, raná, moštová odrůda révy z křížení (Sylvánské zelené x Ryzlink rýnský ) x Müller Thurgau vyšlechtěná ve výzkumném ús [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aromatické víno


Je každé víno u kterého je čichem zjistitelná příjemná odrůdová vůně hroznů, případná vůně získaná ležením vína v láhvi. Podle intenzity vůně jsou vína málo, silně nebo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Antokyany


Červená barvina obsažená v mladých č.vínech v množství 200-500 mg/l. Existuje větší množství látek tohoto typu v závislosti na odrůdě révy. Jejich molekula obsahuje jednu nebo dvě [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Alkoholické víno


Je takové víno, jehož obsah alkoholu není vyvážen s ostatními složkami a tento je senzoricky velmi snadno identifikovatelný.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Autolýza kvasnic


Dusíkaté látky a bílkoviny ve víně se přetvářejí na různé štěpné produkty a aminokyseliny, které podstatně ovlivňují chuť a buket vína. Nejrozsáhlejší autolýza kvasinek probí [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Assemblage


Sestavování základního vína pro výrobu sektu z různých partií vín.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aromatizované víno


Podle nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 se aromatizovaným vínem rozumí nápoj z vína případně s přidaným hroznovým moštem, částečně zkvašeným hroznovým moštem a/nebo čerstvým h [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aroma vína


Aroma vína je soubor látek přírodního původu, které jsou obsaženy ve víně a které lze senzoricky zachytit při čichové a chuťové zkoušce. Jsou zpravidla těkavé a do vína přicházej [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

AREV


Organizace vznikla v roce 1988, nyní má 50 členů. Členy se stávají vlády jednotlivých regionů, nikoliv jejich vinařské svazy. Prezidentem AREV může být zvolena pouze osoba zastávajíc [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aperitiv


Alkoholický nápoj podávaný před jídlem, který má povzbudit chuť k jídlu. Bývají to lihoviny nebo vína dezertní či vína ledová, případně bobulové výběry.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ampelografie


Nauka o druzích a odrůdách révy. Obecná zahrnuje systematiku, klasifikaci a metodiku ampelografických sledování. Speciální obsahuje popisy odrůd. Viz ampelografické znaky.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Amfora


Nádoba na víno z pálené hlíny s úzkým hrdlem, dole zašpičatělá, užívaná kdysi v Řecku a v Římě.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Americké druhy révy


Na americkém kontinentu vznikly druhy révy s různě vysokou odolností proti révokazu, háďátkům a houbovým chorobám. Užívá se jich při šlechtění podnoží a rezistentních odrůd rév [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Alkohol


Hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51 %. Jeho obsah se vyjadřuje v % obj. nebo g/l (1 % [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aldehyd


Aromatické aldehydy vznikají z ligninu třapiny a semen révy. Z alifatických aldehydů je nejvíce acetaldehydu, který způsobuje zvětralou příchuť při styku se vzduchem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Agrární komora České republiky


Nevládní organizace reprezentující a obhajující zájmy podnikatelů ze zemědělství, potravinářství a lesnictví ČR. Vznikla v roce 1992 podle zákona č. 301/92 Sb. o Hospodářské komo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10