vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 759.918 významech.Nejnovější významy

1   0

kikina


Kikina, kocór, baba, šťabajzna, mařka - to všechno je u nás v Brně slečna, mladá žena
Mařka z Řeček :-) zapnout 2016-06-27

0   0

pravda


Skutečnost jenž se nedá definovat slovy. Lze ji pouze vidět nebo nevidět, cítit nebo necítit.
Lenka zapnout 2016-06-22

0   0

TEPELNÝ MOST


Tepelným mostem nazýváme takové místo ve stavební konstrukci, které má vyšší součinitel tepelné vodivosti než ostatní sousedící části konstrukce. V takovém místě pak na vnitřním povrchu konstrukce v místě tepelného mostu dochází k prudkému poklesu teploty a následně ke vzniku vad ( např. vzniku plísně ) způsobených kondenzací vlhkosti. Tepelné mosty vznikají nejčastěji ve vnějších rozích obvodového zdiva, na spojích vnitřních a obvodových konstrukcí a v obvodových konstrukcích (u nadokenních a nadedveřních překladů, u atiky, uložení stropní konstrukce, u lodžií, balkonů apod.).
Vladimír Synáč zapnout 2016-06-06

0   0

pako


Velký chladící tank na mléko= Pako. Jsou to tanky, ve kterých se mléko chladí a případně míchá.
Pavlína Hradilová zapnout 2016-06-01

0   0

euforie


Euforie,když duše zpívá a oči září štěstím
 Zdenka zapnout 2016-05-24

0   0

Fulltextové vyhledávání


umožňuje najít hledaná slova v celém obsahu internetové prezentace, databáze nebo sady dokumentů.
 Bambus zapnout 2016-05-23

0   0

danajský dar


Především v počátku šlo o jablko sváru, Trojský kůň je jen příkladem danajského daru. Je zvláštní, jak je původ spojován pouze právě s Trojským koněm. Pravděpodobně proto, že Trojského koně darovali Trojanům Danajové.
Daniela  zapnout 2016-05-21

0   1

kalit


Užívat si párty s kamarády klidně i bez alkoholu jen záleží na tom jak dlouho pro tuto definici se má více jak 4 hodiny.
Hanička zapnout 2016-05-14

1   1

kalit


Užívat si s kamarády party klidně i bez alkoholu
 Honza zapnout 2016-05-14

0   0

Kentus


Odporné nechutné jídlo, podobně též kekel nebo hegeš.
Finíšek zapnout 2016-05-07

0   0

Produktivita práce


Produktivita práce ukazuje, jak efektivně probíhá výroba
ukazatele produktivity poměřují výsledek činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd.
můžeme měřit produktivitu pracovníka, dílny, závodu, podniku ...

produktivita=tržby/počet pracovníků
Jitule zapnout 2016-05-05

0   0

patogen


PATOGEN JE onemocnění ORGANISMU-................
Abbbbb zapnout 2016-04-24

0   0

flexibilní


mnohotvárný, rozdílný, nestálý, obtížně definovatelný, neurčitelný
Oldřich Hotař zapnout 2016-04-15

4   0

prolongace


prolongce v souvislosti s § 2285 a nájemní smlouvou na dům
Janoušková zapnout 2016-03-30

0   1

Koncentrační tábor


význam slova Koncentrační tábor

např.:TEREZÍN, OSVĚTIM atd. (To jsou Koncentrační tábory)

Koncentrační tábor je stavba, budova, kde byli uvězňováni Židé, Romové nebo Německu odmlouvající lidé.

1.Židé- protože byli (Židé)
2.Romové- protože byli (Romové)
3.odmlouvající lidé- protože odmlouvali vládnoucímu státu (Německu)
anonymní  zapnout 2016-03-29

0   0

Trať


Trať se používá také ve vinařství - viniční trať
M zapnout 2016-03-29

0   0

Sloupek


Sloupek
pozor: je chybně uvedeno, že v tesařství je sloupek podpůrný prvek krokve....není pravda. Je to podpůrný prvek mezilehlé nebo vrcholové vaznice. Možno také okapové vaznice (pozednice) ve vazbě krovu, ale tento typ vazby s využitím okapové vaznice je v dnešní době již málo používaný. (následně až na vaznicích jsou uloženy krokve)
Marek zapnout 2016-03-29

0   0

vodné


podle mě je to úhrada za pitnou vodu moc o tom nevím ale mislím si že to je asi to co jsem řekla
lola zapnout 2016-03-26

0   0

babinec


babinec
Společenské setkání žen na sedm písmen ;-)
Richard Babinec zapnout 2016-03-22

0   0

Stanová střecha


Stanová střecha(neboli jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř nebo i víceboký jehlan. V podstatě se jedná o valbovou střechu nad čtvercovým půdorysem.
Používá se především na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Nejčastější použití stanové střechy můžeme naleznout na věžích kostela, přístřešcích, altáncích nebo pergolách.
Zdroj www.vseostrese.cz
Barbora Dlouhá zapnout 2016-03-09Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9