vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.248 významech.Nejnovější významy

0   0

Známkové víno


Známkové víno je většinou vyrobeno ze směsi několika odrůd, ale může být i z odrůdy jedné. Rozeznáváme známková vína podniková, kdy příslušnou známku vyrábí jen jeden podnik, většinou velkokapacitní. Taková známková vína se u nás z minulosti značně zdiskreditovala, protože to byly většinou směsi našich a dovážených vín s vyšším obsahem cukru uměle vytvořeným. Dobrou pověst mají hlavně známková vína s tradicí, pojmenovaná geografickými názvy, která vyrábějí všichni vinaři daného obvodu nebo oblasti a která mají přesně vymezené a veřejně známé parametry pěstitelské i technologické a jejich kvalita je určitým způsobem vinaři oblasti kontrolována.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zemské víno


Je podle předpisů ES a zákona č. 321/2004 Sb. v podstatě lepší stolní víno. Může být na rozdíl od stolního vína označeno odrůdou, ročníkem a oblastí. Zemské víno uvádí na trh přímo vinař, bez nutnosti zatřídění státním orgánem (SZPI). Mimo geografického označení, které může být uvedeno na etiketě (české zemské víno, moravské zemské víno), požívá i dalších výsad, ty jsou ale v různých členských zemích odlišné.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zátky


Zátky jsou nejrůznější kvality od zátek z přírodního korku, přes zátky z korkové drti se dvěma ploškami přírodního korku, po zátky pouze z korkové drti až k zátkám plastovým, které jsou ve vývoji. Tradiční jsou zátky z přírodního korku, jejich nevýhodou je nejistota, zda se ve víně neobjeví obávaná korková příchuť. Lepší jakosti se dodávají sterilizované. Výběr korků je závislý na hodnotě vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zakrytá degustace


Zakrytá degustace se nazývá také anonymní. Záleží na pořadateli degustace, jak určí ve statutu, ale obecně se hodnotí bez vědomí o výrobci vína, často je nespecifikována i odrůda a vína jsou rozdělena do kategorií podle aromatičnosti a zbytkového cukru. Ročník vína je zpravidla znám. Některé mezinárodní degustace, kde v komisi zasedají odborníci naprosto nezaujatí a nespjatí s výrobci a obchodníky, mohou degustovat s odkrytými údaji o víně.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Víno originální certifikace


Víno originální certifikace (VOC, V.O.C.) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiné jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružení vinařů, kterým musí být vinař, který toto víno vyrábí, členem. Právo udělovat označení VOC uděluje příslušnému sdružení vinařů Ministerstvo zemědělství za přísných podmínek. Vína originální certifikace se vyrábí pouze několika z odrůd typických pro danou oblast. Tato vína by měla mít v dané oblasti VOC podobný charakter a měla by být typická pro danou oblast a odrůdu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z cibéb


Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 27 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z hroznů


Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Bývá to víno extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyzrálé víno


Vyzrálé víno je víno připravené na láhvování – víno s lahvovou zralostí. Období zrání vína je charakterizováno chemickými, biochemickými a fyzikálními změnami. Tyto změny mají vliv na vytváření chuti, buketu a celkového charakteru vína. Nejdůležitější procesy, které ve víně v období zrání probíhají, jsou odbourávání kyselin působením bakterií, vysrážení vinného kamene a esterifikace. Velkou úlohu zde mají oxidační a redukční procesy. Dosažení lahvové zralosti je přeměna pomalá a je odvislá od odrůdy, od obsahu kyselin, alkoholu, cukru a od prostředí ve kterém zrání probíhá. Zrání probíhá až do určité výšky a potom se jeho kvalita snižuje. Vrcholný bod zrání se dá určit jen organolepticky, odborně a prakticky vyspělými menology.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vývrtka


Dle druhu korek vytahujícího ústrojí se rozeznávají vývrtky klasické (s běžným vřetenem) a tzv. kleštiny, jenž mají dvě protilehlé, nestejně dlouhé kleštinky s mírným žlábkem, které se používají zejména u starých, drobících se a promáčených korkových zátek. Vývrtky klasické mohou být jednoduché (tzv. T-vývrtky s rukojetí ze dřeva z révy, plastu, kovu, kosti, alabastru či stříbra) a nebo s různými typy pákových mechanismů (tento typ je praktičtější a jednodušší na použití). Zajímavostí je vývrtka pracující na principu vytlačení zátky plynem vstříknutým tenkou jehlou proniknuvší zátkou. K otvírání šumivých vín používají labužníci také např. šavle, bajonety, masivní nože, velké klíče od sklepa, křišťálové pohárky aj., což už ovšem vyžaduje značnou dávku odvahy, zručnosti a cviku.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyšší alkoholy


Vznikají ve víně během kvašení a jsou zastoupeny v malém množství (150 - 700 mg/l). Jejich vznik závisí na obsahu aminokyselin v moštu. Mají význam pro tvorbu aromatických látek vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vůně vína


Viz aroma vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vjem smyslový


Souhrn pocitů a smyslových odrazů vnímané věci.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinný nápoj


Nápoj obsahující nejméně 50 % vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinifikace


Doslovná definice slova vinification je ve francouzských materiálech uváděna následovně: Vinifikace je souhrn operací uskutečněných na přeměnu hroznů, nebo moštu z hroznů, na víno. Vinifikace je téměř vždy choulostivá operace, vyžadující nutnost sledování jejího průběhu ve všech okamžicích a využívání všech známých technických prostředků. Vinifikace začíná přípravou na kampaň, zpracováním hroznů na mošt, ošetřováním kvasícího moštu, zpracováním výlisků, pokračuje ošetřováním mladých vín a speciální výrobou (mistely, likérová vína, mošty alkoholizované, koncentrované, sterilizované). Vinifikace končí, ve zpracovatelském sklepě, odevzdáním vína na přípravu pro láhvování, anebo prodejem vína v transportním obalu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Veškerý extrakt


Veškerý extrakt je součtem netěkavých složek vína, které po odpaření vody zůstanou jako zbytek. Uvádí se v gramech na litr vína. Kvalitní vína mají v průměru 20 - 30 g/l veškerého extraktu. Odečtením hodnoty zbytkového cukru zůstává bezcukerný extrakt jehož hodnota by u bílých tichých vín neměla klesnout pod 17 g/l.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Veškeré kyseliny


Pojem veškeré kyseliny udává výsledek stanovení titrovatelných kyselin.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinařství


V širším pojetí zahrnuje tento pojem vinohradnictví a sklepní hospodářství. V užším pojetí se zabývá pouze zpracováním hroznů na víno a jeho ošetřováním.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z bobulí


Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hronů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 °NM (stupňů normalizovaného moštoměru) cukernatost moštu byla ověřena SZPI. Bývají to extraktivní, polosladká či sladká vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyrovnané víno


Ve všech jakostních kategoriích se po určité době zrání dostává víno do rovnovážného, tedy vyrovnaného stavu, kdy se po určité období příliš nemění.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výlisnost


Výlisností se označuje podíl moštu v litrech získaný z určité hmotnosti vylisovaných hroznů v kg a vyjadřuje se v %. Výlisnost je ovlivňována: – odrůdou lisovaných hroznů, – stupněm vyzrálosti hroznů, – stavem hroznů, – typem použitého lisu, – délkou lisování. Každá odrůda má jiný podíl dužniny (80-90 %), slupek (9-11%), semen (3-4 %) a třapin (3-5 %). Nedozrálé hrozny mají vždy méně dužniny a ta je tužší konzistence, hrozny přezrálé odpařováním vody ztrácejí hmotnost, u hroznů ponechaných účinku mrazu voda vymrzne. U hroznů zdravých je vždy výlisnost vyšší než u hroznů napadených houbovými chorobami. Také ztráty vzniklé náletem špačků a požerem zvěří mohou podstatně ovlivnit výlisnost. Typ lisu a délka lisování podstatně ovlivňují výlisnost. U starých lisů kládových a šroubových, které se někde k úplné spokojenosti vinařů užívají, je výlisnost 60-70 %, u lisů šroubových – mechanických, hydraulických, pneumatických a kombinovaných je možné dosáhnout výlisnost až 80 % a u lisů kontinuálních více než 80 %. Stoupající výlisností klesá kvalita vína způsobená vyšším obsahem chlorofylových látek a taninu, zvyšuje se obsah kalů v moštech a kvasnic ve vínech.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9