vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.302 významech.Nejnovější významy

0   0

Známkové víno


Známkové víno je většinou vyrobeno ze směsi několika odrůd, ale může být i z odrůdy jedné. Rozeznáváme známková vína podniková, kdy příslušnou známku vyrábí jen jeden podnik, většinou velkokapacitní. Taková známková vína se u nás z minulosti značně zdiskreditovala, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zemské víno


Je podle předpisů ES a zákona č. 321/2004 Sb. v podstatě lepší stolní víno. Může být na rozdíl od stolního vína označeno odrůdou, ročníkem a oblastí. Zemské víno uvádí na trh přímo vinař, bez nutnosti zatřídění státním orgánem (SZPI). Mimo geografického označení, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zátky


Zátky jsou nejrůznější kvality od zátek z přírodního korku, přes zátky z korkové drti se dvěma ploškami přírodního korku, po zátky pouze z korkové drti až k zátkám plastovým, které jsou ve vývoji. Tradiční jsou zátky z přírodního korku, jejich nevýhodou je nejistota, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zakrytá degustace


Zakrytá degustace se nazývá také anonymní. Záleží na pořadateli degustace, jak určí ve statutu, ale obecně se hodnotí bez vědomí o výrobci vína, často je nespecifikována i odrůda a vína jsou rozdělena do kategorií podle aromatičnosti a zbytkového cukru. Ročník vína je zpr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Víno originální certifikace


Víno originální certifikace (VOC, V.O.C.) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiné jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružen [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z cibéb


Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 27 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z hroznů


Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Bývá to víno extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyzrálé víno


Vyzrálé víno je víno připravené na láhvování – víno s lahvovou zralostí. Období zrání vína je charakterizováno chemickými, biochemickými a fyzikálními změnami. Tyto změny mají vliv na vytváření chuti, buketu a celkového charakteru vína. Nejdůležitější procesy, kte [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vývrtka


Dle druhu korek vytahujícího ústrojí se rozeznávají vývrtky klasické (s běžným vřetenem) a tzv. kleštiny, jenž mají dvě protilehlé, nestejně dlouhé kleštinky s mírným žlábkem, které se používají zejména u starých, drobících se a promáčených korkových zátek. Vývr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyšší alkoholy


Vznikají ve víně během kvašení a jsou zastoupeny v malém množství (150 - 700 mg/l). Jejich vznik závisí na obsahu aminokyselin v moštu. Mají význam pro tvorbu aromatických látek vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vůně vína


Viz aroma vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vjem smyslový


Souhrn pocitů a smyslových odrazů vnímané věci.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinný nápoj


Nápoj obsahující nejméně 50 % vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinifikace


Doslovná definice slova vinification je ve francouzských materiálech uváděna následovně: Vinifikace je souhrn operací uskutečněných na přeměnu hroznů, nebo moštu z hroznů, na víno. Vinifikace je téměř vždy choulostivá operace, vyžadující nutnost sledování jejího průběh [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Veškerý extrakt


Veškerý extrakt je součtem netěkavých složek vína, které po odpaření vody zůstanou jako zbytek. Uvádí se v gramech na litr vína. Kvalitní vína mají v průměru 20 - 30 g/l veškerého extraktu. Odečtením hodnoty zbytkového cukru zůstává bezcukerný extrakt jehož hodnota by u [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Veškeré kyseliny


Pojem veškeré kyseliny udává výsledek stanovení titrovatelných kyselin.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinařství


V širším pojetí zahrnuje tento pojem vinohradnictví a sklepní hospodářství. V užším pojetí se zabývá pouze zpracováním hroznů na víno a jeho ošetřováním.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z bobulí


Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hronů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 °NM (stupňů normalizovaného moštoměru) cukernatost moštu byla ověřena SZPI. Bývají to extraktivní, polosladká či sladká vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyrovnané víno


Ve všech jakostních kategoriích se po určité době zrání dostává víno do rovnovážného, tedy vyrovnaného stavu, kdy se po určité období příliš nemění.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výlisnost


Výlisností se označuje podíl moštu v litrech získaný z určité hmotnosti vylisovaných hroznů v kg a vyjadřuje se v %. Výlisnost je ovlivňována: – odrůdou lisovaných hroznů, – stupněm vyzrálosti hroznů, – stavem hroznů, – typem použitého lisu, – délkou lisování. Ka [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9