vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 759.939 významech.Nejnovější významy

9   2

reklama


Re-klam-a
Re - opakování
Klam - nepravda, lež
Český význam se nejvíce blíží pravdě, co znamená reklama. Vědomé klámání, opakované klámání lidí, za účelem toho, aby se lež, nepravda stala "pravdou".
A jako správní Homo sapiens - "člověk myslící, moudrý", tomu znovu a znovu naletíme. Vzpomenete si ještě, kdy naposledy?
Jan Foks zapnout 2016-07-14

1   0

kikina


Kikina, kocór, baba, šťabajzna, mařka - to všechno je u nás v Brně slečna, mladá žena
Mařka z Řeček :-) zapnout 2016-06-27

0   0

pravda


Skutečnost jenž se nedá definovat slovy. Lze ji pouze vidět nebo nevidět, cítit nebo necítit.
Lenka zapnout 2016-06-22

0   0

TEPELNÝ MOST


Tepelným mostem nazýváme takové místo ve stavební konstrukci, které má vyšší součinitel tepelné vodivosti než ostatní sousedící části konstrukce. V takovém místě pak na vnitřním povrchu konstrukce v místě tepelného mostu dochází k prudkému poklesu teploty a následně ke vzniku vad ( např. vzniku plísně ) způsobených kondenzací vlhkosti. Tepelné mosty vznikají nejčastěji ve vnějších rozích obvodového zdiva, na spojích vnitřních a obvodových konstrukcí a v obvodových konstrukcích (u nadokenních a nadedveřních překladů, u atiky, uložení stropní konstrukce, u lodžií, balkonů apod.).
Vladimír Synáč zapnout 2016-06-06

0   0

pako


Velký chladící tank na mléko= Pako. Jsou to tanky, ve kterých se mléko chladí a případně míchá.
Pavlína Hradilová zapnout 2016-06-01

0   0

euforie


Euforie,když duše zpívá a oči září štěstím
 Zdenka zapnout 2016-05-24

0   0

Fulltextové vyhledávání


umožňuje najít hledaná slova v celém obsahu internetové prezentace, databáze nebo sady dokumentů.
 Bambus zapnout 2016-05-23

0   1

danajský dar


Především v počátku šlo o jablko sváru, Trojský kůň je jen příkladem danajského daru. Je zvláštní, jak je původ spojován pouze právě s Trojským koněm. Pravděpodobně proto, že Trojského koně darovali Trojanům Danajové.
Daniela  zapnout 2016-05-21

0   1

kalit


Užívat si párty s kamarády klidně i bez alkoholu jen záleží na tom jak dlouho pro tuto definici se má více jak 4 hodiny.
Hanička zapnout 2016-05-14

1   1

kalit


Užívat si s kamarády party klidně i bez alkoholu
 Honza zapnout 2016-05-14

1   0

Kentus


Odporné nechutné jídlo, podobně též kekel nebo hegeš.
Finíšek zapnout 2016-05-07

0   0

Produktivita práce


Produktivita práce ukazuje, jak efektivně probíhá výroba
ukazatele produktivity poměřují výsledek činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd.
můžeme měřit produktivitu pracovníka, dílny, závodu, podniku ...

produktivita=tržby/počet pracovníků
Jitule zapnout 2016-05-05

0   0

patogen


PATOGEN JE onemocnění ORGANISMU-................
Abbbbb zapnout 2016-04-24

0   1

flexibilní


mnohotvárný, rozdílný, nestálý, obtížně definovatelný, neurčitelný
Oldřich Hotař zapnout 2016-04-15

4   0

prolongace


prolongce v souvislosti s § 2285 a nájemní smlouvou na dům
Janoušková zapnout 2016-03-30

0   1

Koncentrační tábor


význam slova Koncentrační tábor

např.:TEREZÍN, OSVĚTIM atd. (To jsou Koncentrační tábory)

Koncentrační tábor je stavba, budova, kde byli uvězňováni Židé, Romové nebo Německu odmlouvající lidé.

1.Židé- protože byli (Židé)
2.Romové- protože byli (Romové)
3.odmlouvající lidé- protože odmlouvali vládnoucímu státu (Německu)
anonymní  zapnout 2016-03-29

0   0

Trať


Trať se používá také ve vinařství - viniční trať
M zapnout 2016-03-29

0   0

Sloupek


Sloupek
pozor: je chybně uvedeno, že v tesařství je sloupek podpůrný prvek krokve....není pravda. Je to podpůrný prvek mezilehlé nebo vrcholové vaznice. Možno také okapové vaznice (pozednice) ve vazbě krovu, ale tento typ vazby s využitím okapové vaznice je v dnešní době již málo používaný. (následně až na vaznicích jsou uloženy krokve)
Marek zapnout 2016-03-29

0   0

vodné


podle mě je to úhrada za pitnou vodu moc o tom nevím ale mislím si že to je asi to co jsem řekla
lola zapnout 2016-03-26

0   0

babinec


babinec
Společenské setkání žen na sedm písmen ;-)
Richard Babinec zapnout 2016-03-22Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9