vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 759.936 významech.Nejnovější významy

2   0

Kentus


Odporné nechutné jídlo, podobně též kekel nebo hegeš.
Finíšek zapnout 2016-05-07

0   0

Produktivita práce


Produktivita práce ukazuje, jak efektivně probíhá výroba
ukazatele produktivity poměřují výsledek činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd.
můžeme měřit produktivitu pracovníka, dílny, závodu, podniku ...

produktivita=tržby/počet pracovníků
Jitule zapnout 2016-05-05

0   0

patogen


PATOGEN JE onemocnění ORGANISMU-................
Abbbbb zapnout 2016-04-24

0   1

flexibilní


mnohotvárný, rozdílný, nestálý, obtížně definovatelný, neurčitelný
Oldřich Hotař zapnout 2016-04-15

4   0

prolongace


prolongce v souvislosti s § 2285 a nájemní smlouvou na dům
Janoušková zapnout 2016-03-30

0   1

Koncentrační tábor


význam slova Koncentrační tábor

např.:TEREZÍN, OSVĚTIM atd. (To jsou Koncentrační tábory)

Koncentrační tábor je stavba, budova, kde byli uvězňováni Židé, Romové nebo Německu odmlouvající lidé.

1.Židé- protože byli (Židé)
2.Romové- protože byli (Romové)
3.odmlouvající lidé- protože odmlouvali vládnoucímu státu (Německu)
anonymní  zapnout 2016-03-29

0   0

Trať


Trať se používá také ve vinařství - viniční trať
M zapnout 2016-03-29

0   0

Sloupek


Sloupek
pozor: je chybně uvedeno, že v tesařství je sloupek podpůrný prvek krokve....není pravda. Je to podpůrný prvek mezilehlé nebo vrcholové vaznice. Možno také okapové vaznice (pozednice) ve vazbě krovu, ale tento typ vazby s využitím okapové vaznice je v dnešní době již málo používaný. (následně až na vaznicích jsou uloženy krokve)
Marek zapnout 2016-03-29

0   0

vodné


podle mě je to úhrada za pitnou vodu moc o tom nevím ale mislím si že to je asi to co jsem řekla
lola zapnout 2016-03-26

0   0

babinec


babinec
Společenské setkání žen na sedm písmen ;-)
Richard Babinec zapnout 2016-03-22

0   0

Stanová střecha


Stanová střecha(neboli jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř nebo i víceboký jehlan. V podstatě se jedná o valbovou střechu nad čtvercovým půdorysem.
Používá se především na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu. Nejčastější použití stanové střechy můžeme naleznout na věžích kostela, přístřešcích, altáncích nebo pergolách.
Zdroj www.vseostrese.cz
Barbora Dlouhá zapnout 2016-03-09

0   0

per rollam


MŮŽE TZV. HLASOVÁNÍ PER ROLLEM NAHRADIT ZE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU USTANOVENÍ TZV. "Rozhodnutí mimo zasedání", KDYŽ MÁ JINÝ, V TOMTO ZÁKONĚ UVEDENÝ VÝZNAM - JDE O § 1210.
Bohuslav zapnout 2016-02-29

0   0

lítačka


"Lítačka" bylo slangové označení vojenské hlídky ČSLA kontrolující vojáky na veřejnosti. Vojáci ve hlídce nosili na paži pásku taktéž zvanou lítačka.
Jarek zapnout 2016-02-23

0   0

Gamma


Písmeno řecké abecedy. Běžně se jím v matematice v euklidovské geometrii označují úhly.
Martin zapnout 2016-02-20

0   0

p.a.


Případně označení v chemii také "pure absolutely"
Například 100% etanol, či éter
Martin zapnout 2016-02-20

0   0

emergence


Vznik nové vlastnosti či kvality nakupením jednotlivostí či prvků, u nichž tuto novou kvalitu nenalézáme ani nepředpokládáme
anonymní  zapnout 2016-02-14

0   0

multitasking


V humanitních vědách jde o schopnost mozku soustředit se na více věcí najednou. To je ale z hlediska neurovědy považováno za mýtus. Je dokázáno, že člověk není schopen soustředit se na více věcí najednou a naopak při přijímání více obsahů najednou pozornost klesá.
Grafidka zapnout 2016-02-13

0   0

rod


Gramatický pojem používaný
a) při určování podstatných jmen (rod mužský, ženský, střední)
b) při určování sloves (rod činný, trpný)
Květoslav Králík zapnout 2016-02-10

3   2

artefakt


artefakt-slovo při vyšetření mozku 8 měs.batolete
Šplíchalová zapnout 2016-02-09

0   0

Heteróze


medziplemenné, medzilínové kríženie
anonymní  zapnout 2016-01-27Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9