vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.248 významech.Nejnovější významy

0   0

Termolabilní víno


Termolabilní víno je víno obsahující látky, které změnou teploty vína změní svoji konzistenci, a tím změní i vizuální stav vína vytvořením zákalu. Příčinou zákalu jsou většinou vysrážené bílkoviny, případně soli kyseliny vinné. Srážení bílkovin neprobíhá vždy rovnoměrně, je závislé od charakteru bílkovin a chemického složení vína, zvlášť obsahu taninu a kyselin. Na srážení bílkovin má vliv i obsah dusíkatých látek. Čím je jejich obsah vyšší tím je také náchylnost k vysrážení vyšší. Samotné vysrážení bílkovin je zdlouhavé (2-3 roky). Nejúčinnější způsob vysrážení je zahřátí vína na 70-80 °C, ale při této teplotě se snižují organoleptické hodnoty vína. Eliminace termolabilních bílkovin je též možná enzymaticky pomocí měničů iontů a použitím bentonitu. Použití bentonitu se jeví jako nejjednodušší a nejúčinnější, přičemž se nemění organo-leptické hodnoty vína, ale v některých případech se kvalita vína i zvyšuje.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Teplota vína


Při hodnocení jakosti vína velmi záleží na jeho teplotě. Dvě sklenky téhož vína s rozdílnou teplotou mohou být označeny jako dvě různá vína. Aromatické látky se při 16 °C uvolňují velmi rychle a proto je jejich koncentrace nad hladinou vína vysoká, při 11 °C je jejich množství nižší a při 8 °C cítíme jen slabou neutrální vůni. Víno o teplotě 10 °C se v ústech zahřeje za 10 sekund na 25 °C. Při teplotách kolem 7 °C jsou chuťové bradavky hluché. Při takové teplotě necítíme zbytkový cukr do 5 g/l, ale současně vnímáme ve zvýšené míře obsah kyselin i tříslovin. Proto se plná, vyzrálá červená vína s vyšším obsahem tříslovin podávají při vyšší teplotě – 16 °C, mladá červená vína při teplotě 12-14 °C a růžová 10-12 °C. Jen lehká bílá a šumivá vína se podávají při teplotě 8-10 °C.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Tělo vína


Vztahuje se na látky vytvářející celkový extrakt vína a současně i na alkohol a další těkavé látky. Tělo vína je vztaženo nejen na obsahové látky, ale i na jejich strukturu a na mnohovrstevnatost dojmů, které se vytvářejí při převalování vína v dutině ústní. Při tom hraje roli i hmatový pocit jazyka, na který působí viskozita vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Těkavé kyseliny


V průměru obsahují vína 0,3-0,6 g/l kyseliny octové a dalších těkavých kyselin. Při obsahu kolem 1 g/l již bývá nepříjemná chuť kyseliny octové cítit při degustaci vína. Projevuje se hrubými, škrablavými tóny na kořeni jazyka. Octové bakterie oxidují alkohol na kys.octovou, část této kyseliny vzniká i činností kvasinek. Octové bakterie se rozvíjejí nejčastěji ve vínech se zbytkem cukru, která zůstávají delší dobu kalná, jsou v neplných nádobách s přístupem vzduchu, a při vyšší teplotě skladovaného vína. Z leucinu vzniká kyselina mravenčí, která patří též mezi těkavé kyseliny.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Tanin


Třísloviny vína jsou složité fenolové sloučeniny, které se projevují trpkou, až svíravou (adstringentní ) chutí na kořeni jazyka, vznikající vysrážením mucinů obsažených ve slinách a jazyk přestává klouzat, slinné žlázy se stáhnou a vzniká pocit drsnosti. Taniny jsou hydrolyzovatelné třísloviny a skládají se z glukózy esterifikované především kyselinou galovou a jejími depsidy. Nacházejí se ve dřevě révy, třapině a semenech. Do vína se dostávají i z dřeva dubových sudů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Šarže


Množství druhově stejných výrobků, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Svíravá chuť


Viz adstringentní.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Svatomartinské


Viz Víno martinské.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sur lie


Sur lie, ve francouzštině doslova „na kvasnicích“, je metoda při které se mladé víno ponechává ležet delší dobu na kvasnicích „élevage“, někdy za současného intenzivního promíchávání „battonage“. Ležením na kvasnicích probíhající autolýzou kvasnic vznikají sloučeniny dusíku, polysacharidy glykoproteiny, které usměrňují patrné zlepšení kvality vín. Hodnotí se zvláště vznikající kulatost, mazlavost a jemnost čištění vína. U červených vín se činnost kvasnic spojuje s přínosem rozpustných polysacharidů, které působí na úroveň redox potenciálu. Metoda sur lie zvyšuje intenzitu ovocného charakteru aromy vína. V některých případech se víno stáčí do láhví přímo z vína na kvasnicích, nebo se kvasnice přidávají do vína na dosáhnutí charakteristické příchutě, která je ceněna u vín muškátových, zvláště ve Švýcarsku. Použitím přípravků vyrobených z buněčných stěn kvasinek, rozrušených enzymaticky, odstraňuje potřebu intenzivního promíchávání vín na kvasnicích. Základní činností kvasnic při metodě sur lie je jejich antioxidační činnost, hlavně u červených vín u kterých zpomaluje stárnutí a změnu barvy a chuti. Použití metody je vysoce individuální, je odvislé od charakteru vína a výsledku který by měla metoda přinést.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Suché víno


Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru. Smí obsahovat do 9 g cukru v litru, přičemž čím nižší je obsah celkových kyselin vína, tím nižší je tato hranice (až k 4 g).
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Studené kvašení


Cílem studeného kvašení je rovnoměrný průběh teploty během kvašení a odstranění teplotních špiček. V podstatě jde o dostatečně vysokou startovní teplotu a dostatečnou teplotu dokvášení. Ve střední části průběhu kvašení se jedná o udržení nižší teploty kvasného procesu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Studená macerace


K získání vyššího množství aromatických látek z drti hroznů se užívá studená macerace drti vychlazené různými způsoby na 4 - 5°C. Vychlazením se zabrání rozkvašení a vyluhování nežádoucích složek.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

SZPI


Podle zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb. je orgánem dozoru pro vinařství. Kontroluje vedení vinařské evidence, má pravomoc zakázat uvádět víno do oběhu, případně udělit pokutu až do výše 3 milionů Kč. Provádí zatřídění vína. Sídlem SZPI je Brno, má svá pracoviště v 7 krajských městech. Mimo vína kontroluje také všechny ostatní potraviny a nápoje.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sommelier


Osoba, která je v gastronomii pověřena vína vybírat, nakupovat, vhodně skladovat, doporučovat, sestavovat vinný lístek a popř. menu a kombinaci jídla a jednoho či více vín. Zajišťuje též servis vína u stolu. V minulosti byli s. nazýváni i pracovníci větších komunit a obydlí, kteří zajišťovali prádlo, nádobí a zásobování, zejména sklepa.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sluchový vjem


I víno se může hodnotit sluchem - např. intenzita a délka perlení u šumivých vín.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sladké víno


Víno s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Mohou mít vyšší obsah alkoholu (15-22%, např. některá vína portská či jiná fortifikovaná - marsala, malaga, mistelle, nebo také tokajské putňové výběry aj.) a nebo naopak nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sacharóza


Disacharid, který vzniká v listech révy a během proudění do bobulí hroznů se rozkládá na jednoduché cukry glukózu a fruktózu. V moštu se nachází jen ve stopách. Přídavek sacharózy se používá k úpravě cukernatosti moštu. Kvasinky rozkládají sacharózu na zkvasitelné jednoduché cukry. Ke zvýšení o 1%obj. alkoholu v budoucím víně je nutné přidat na 1 litr upravovaného moštu 17 g sacharózy.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Šumivé víno


Šumivé víno se třídí na několik druhů: a) Šumivé víno, které se nesmí označovat jako sekt a lze ho vyrábět ze stolního vína, které dosáhlo 8,5 % obj. alk. prvotním i druhotným kvašením a musí mít 0,3 MPa přetlaku při 20 °C. b) Jakostní šumivé víno (sekt) se vyrábí z domácí nebo dovezené suroviny a celková výrobní doba při kvašení v tancích musí být 60 dnů, při kvašení na láhvi 9 měsíců, přetlak musí být 0,35 MPa a celkový alkohol nejméně 10 % obj. V této kategorii též aromatický sekt prvotním kvašením z aromatických odrůd. c) Jakostní šumivé víno vinařské oblasti se vyrábí jen uvnitř oblasti z jakostních odrůdových vín a výroba musí trvat 6 měsíců v tanku nebo 9 měsíců v láhvi. d) Pěstitelský sekt má podobná kriteria jako předchozí a výroba se uskutečňuje u pěstitele.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Svěží víno


Svěží jsou většinou mladá vína, která obsahují zbytky oxidu uhličitého a mají dostatečné množství příjemných kyselin. Důležitým předpokladem je reduktivní školení vína, středně vysoký obsah alkoholu, včetně primárních aromatických látek, které svěžest podtrhují.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Svařené víno


Většinou se svařuje víno červené. Zahřeje se na 90 °C (nesmí se vařit) za přídavku cukru, skořice, hřebíčku, případně vanilky. Pije se horké pro zahřátí nebo k vyvolání pocení při nachlazení. Požívá v předpisech ES jistých výsad, může být prodáváno již upravené tak, že postačuje je pouze svařit. To znamená, že může být prodáváno již okořeněné a oslazené.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9