vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.248 významech.Nejnovější významy

0   0

Sudové víno


Sudové víno je víno, jehož spotřebitelský obal má větší objem jak 2 litry. Jako sudové víno nemohou být dodávána do tržní sítě vína s přívlastkem, vína šumivá a perlivá. Sudové víno musí splňovat všechny požadavky stanovené vinařským zákonem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sudová zralost vína


Sudová zralost vína je stav, kdy víno ležením v sudech, případně v jiných nádobách, dosáhne nejvyšší organoleptické hodnoty a kdy je předpoklad, že delším ležením v sudech by se tyto hodnoty snižovaly. Určení tohoto bodu se dá zjistit jen organolepticky odpovědnými osobami s dostatečnými teoretickými a praktickými znalostmi. Dosažení sudové zralosti musí předcházet příprava vína, to je výběr vína, scelení vína, vyškolení a ošetřování za současného vytvoření podmínek pro zrání vína. Víno, které dosáhlo sudové zralosti je připraveno na láhvování, případně pro další výrobu (vína šumivého, perlivého, aromatizovaného, likérového ).
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stupně cukernatosti


Cukernatost moštu je jedním z ukazatelů jeho kvality. Udává se ve stupních cukernatosti a nejčastěji se určuje v odměrném válci speciálním hustoměrem. Rozeznáváme několik stupnic, u nás je používán °NM (normalizovaný moštoměr ) – udává počet kg cukru ve 100 l moštu. Naproti tomu v sousedním Rakousku je používán stupnice klosterneuburská, kde 1 °Kl znamená obsah 1 kg cukru ve 100 kg moštu. °Rf – refraktometrické stupně – stanovují se refraktometrem (princip změny indexu lomu) a udávají obsah sušiny v %. V Německu je používána stupnice Oechsleho moštoměru (°Oe), který je cejchován na 20 °C (většina ostatních hustoměrů na 15 °C) a udává rozdíl hustot moštu a vody. °Bg – Ballingova sacharometru – udávají hmotnostní procento cukru v čistých cukerných roztocích. °Wg – Wagnerův moštoměr – starý typ – 1 °Wg odpovídá přibližně 1,5 °Kl. °Bx – stupně podle Brixe – rovnají se přibližně refrakci a jsou často používány v USA. °Bé – hustoměr Baumé – stupně tohoto hustoměru odpovídají objemovým procentům alkoholu, který vznikne prokvašením hroznového moštu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Střik vinný


Směs vína s vodou nebo minerální vodou nebo sodovkou. Poměr si určuje konzument sám. Většinou to je jedna čtvrtina až jedna třetina vína. Vhodné je hlavně víno bílé, s vyšším obsahem kyselin nebo víno růžové. Neobčerstvuje víno se zbytkovým cukrem nebo nízkým obsahem kyselin.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stolní víno


Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší katerogie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. V závislosti na vinařských zákonech to bývají vína lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stárnutí vína


Stárnutí vína se projevuje změnou barvy i aromatických látek. Po naláhvování se napřed projeví zralost vína, později ležácký buket, jehož podstatnou část tvoří estery vzniklé působením kyselin a alkoholů ve víně. Vznikají: vínan ethylnatý, jablečnan ethylnatý, laktát ethylnatý, octan ethylnatý. Biologická esterifikace probíhá rychleji a při tvorbě buketu se zúčastňují aldehydy , ketony, aminokyseliny i cukry. Stárnutí má probíhat pomalu a proto je důležitá optimální teplota. Pro bílá vína do 10-12 °C a pro červená do 12-14 °C. Jednoduchá vína stárnou rychle a mají se konzumovat mladá.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Stabilizace vína


Souhrnný pojem pro celou řadu technologických zásahů, které vedou k tomu , aby se víno naplněné do láhví uchovalo čiré a barevně i chuťově doznávalo jen pomalé změny vyvolávané stárnutím. Stabilitu vína ohrožují hlavně zákaly bílkovinné, mikrobiální, z nadbytku Fe nebo vysrážení vinného kamene.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Směs vín


K výrobě známkových vín se užívá nejčastěji směsí vín několika odrůd, což umožňuje udržovat charakter a jakost na stabilnější úrovni nezávisle na ročníkových změnách. Je to velmi obvyklé u červených vín z jižních vinařských oblastí, kde ke stabilitě přispívá nejen směs několika vín, ale i další scelující prvek – školení v sudech barrique. Náhodné směsi, které vznikají a zanikají nejsou nikdy příliš ceněny. Nejvíce se uznávají směsi tradiční, charakterizující určitou oblast, kde všichni vinaři dělají směs ze stejných odrůd a víno stejně nazývají, většinou geografickým pojmenováním, a vytvoří organizaci k ochraně původu směsného vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Slámové víno


Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po sklizni na slámě. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Kladou se na slámu nebo na rákos či mohou být zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Skutečný obsah alkoholu


Skutečným obsahem alkoholu v objemových procentech je počet objemových jednotek čistého alkoholu, které obsahuje výrobek při 20 stupních Celsia ve 100 objemových jednotkách výrobku. Lze tedy přímo stanovit analytickým rozborem výrobku.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sklenky na víno


K dokonalému ohodnocení všech vlastností vína jsou nejvhodnější sklenky z krystalového, čirého, průhledného skla. Musí být prosty jakéhokoliv broušení nebo zdobení potisky. Musí mít dostatečně dlouhou nožku s kruhovou základnou. Degustátor drží sklenku za nožku nebo podstavu a nedotýká se vlastního balonu sklenky rukou. Objem balonu by měl být alespoň 250 ml, lepší je 350 ml a více. Vína se nalévá 70-80 ml, aby měl degustátor možnost sklenkou zatočit a vnímat uvolňující se vůně. Balon sklenky pro bílá vína se k hornímu konci tulipánovitě zužuje a otvor by měl mít průměr 46 mm. Pro vína červená je balon ve spodní části rozšířenější a nahoře otevřenější, otvor by měl mít v průměru 60 mm. Pro červená vína je důležitý větší styk se vzduchem a proto větší plocha hladiny vína. Pro šumivá vína jsou vysoké a úzké sklenky – flétny, v nichž je dobře vidět perlivost vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sekundární aroma vína


Sekundární aroma vína je jednou ze složek aroma vína. Vzniká biochemickými reakcemi při zpracování, kvašení a zrání vína vazbami těkavých složek na sebe navzájem a na složky primárního aroma. Charakter sekundárního aroma vína, které je nejdůležitější složkou aroma vína, určuje již výchozí surovina pro zpracování – hrozny, dále pak podmínky zpracování a kvašení a případné technologické zásahy. Mezi jeho složky patří vyšší alkoholy (některé z nich mají příjemnou ovocnou vůni), těkavé kyseliny (k. octová, k. mravenčí apod.) a další látky jako např. diacetyl, kyselina mléčná, aldehydy , ketony, acetáty, estery apod. Projev sekundárního aroma vína je ovlivněn také obsahem CO2 ve víně.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sekt


Označení jakostního šumivého vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Sec


Francouzský výraz pro suché víno, užívaný hlavně u šumivých vín.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rosé


Samostatný druh, mezistupeň mezi červeným a bílým vínem. Zahrnuje širokou škálu barev a odstínů (pivoňka, fialka, losos, koroptví oko, meruňka), vůní a chutí. Připravuje se z modrých hroznů, a to zpravidla třemi základními metodami, které zahrnují množství variací: 1. přímé lisování celých hroznů - použítí u odrůd s obsahem barviv v dužnině bobule a nebo v případě požadavku na přípravu klaretu, 2. krvácení - samovolné odtékání moštu ze rmutu, šťáva je obohacena o barviva a tříslovité látky obsažené ve slupkách, 3. krátká macerace - tato metoda je nejnáročnější na zkušenosti a odhad vinaře, délka a způsob macerace či mírného nakvášení závisí na odrůdě, ročníku a požadavku na výsledné víno. Kvalitní růžové víno musí být připraveno z vyzrálé suroviny nejlépe v kategorii pozdního sběru a mít dobrý minerální podtext s pevnou kořenitostí v dochuti.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Reziduální CO2


CO2 (oxid uhličitý), který ve víně zůstal po alkoholické fermentaci a nepřesahuje limit přetlaku stanovený pro tichá vína. Někdy je pozůstatkem biologického odbourávání kyselin. Celkově je v mladých a svěžích vínech vítán, neboť zvyšuje pitelnost.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Řízené kvašení


Řízené kvašení je soubor opatření v technologii výroby, které vedou k co nejvyšší kontrole a ovlivňování biochemických procesů při vinifikaci, a to cestami nejenom biologickými, ale také fyzikálními. Mezi tato nejhlavnější opatření patří odkalení moštů, zakvašení ušlechtilými kvasinkami, regulace teploty, reduktivní podmínky kvašení aj.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Růžák


Dle současné legislativy povolené označení pro růžové víno, které bylo vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo hroznového moštu z bílých, příp. červených, a modrých hroznů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ruční sklizeň hroznů


V Česku je zatím přes 95 % ploch vinic každoročně sklízeno ručně. V Německu a Rakousku trvale narůstá plocha sklízená stroji, která již převažuje. Přesto i v budoucnu zůstane ruční sklizeň nenahraditelná pro nejvyšší kategorie vína s přívlastkem, zatímco hrozny pro jakostní víno budou sklízeny převážně mechanizovaně.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rozinky


Nebo hrozinky jsou sušené bobule bezsemenných odrůd révy. Sultánky jsou větší a pocházejí z odrůdy Sultanina (Thompson Seedles, Kišmiš) nebo Korintky, které jsou menší, sladší, aromatičtější a jsou bílé nebo tmavé z odrůdy Korintka bílá nebo modrá.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9