vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.302 významech.Nejnovější významy

0   0

Ročník vína


Pro jakost vína má rozhodující vliv nejen odrůda, poloha, půda, způsob zpracování hroznů, ale i rok sklizně hroznů a jeho povětrnostní podmínky během vegetace a hlavně v jejím závěru. Proto vzniklo přísloví: Co srpen neuvaří, to neupeče září. Smysl sledování ročníků [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rmut


Rozdrcením hroznů vzniká drť. Jestliže se napřed odzrní a pak rozdrtí, vzniká odzrněná drť. Při výrobě červených vín se drť nakvašuje k vyluhování barviva a tříslovin. Rmutem se nazývá kvasící drť , v níž došlo k vyluhování některých látek do moštu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Rezistentní odrůdy


Pro účely ekologického vinohradnictví se intenzivně šlechtí odrůdy odolné proti houbovým chorobám a případně i proti révokazu. Šlechtění je založeno na mezidruhovém (interspecifickém ) křížení, při němž dodávají novým odrůdám jakost hroznů odrůdy evropské révy a [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pyžmová


Evokující živočišné výměšky, popř. pot, kůži, srst. Výskyt zejména v těžkých červených jižního typu. Vzniká kombinací několika faktorů z nichž k nejdůležitěším patří mikrobní činnost. Viz též koňský pot.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Příchuť po filtračních deskách


Vzniká nedostatečným propláchnutím filtračních desek před filtrováním. Tyto se musí proplachovat tak dlouho až při ochutnání odtékající vody se nezjistí ani nepatrná příchuť po deskách. Na propláchnutí jedné desky rozměru 40x40 se počítá 20-25 litrů vody. Příchuť s [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Příchuť kvasničná


Kvasničná příchuť je vadou vína až tenkrát kdy přijde k rozkladu kvasnic a víno dostane odpornou páchnoucí hnilobnou vůni a chuť, někdy také za současného vzniku těkavých kyselin a myšiny. Vyskytuje se často u slabě alkoholických a málo kyselých vín skladovaných v teple [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Popis vína


Písemná či ústní charakteristika konkrétního vína. Může začínat přímo popisem senzorických znaků vína, tedy vzhledu, barvy, vůně a chuti, a nebo může být doplněna o některé primární údaje o původu - ročník, odrůda, vinařská oblast, obec a trať, popis terroir (půda [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polymerizace


Chemický děj, při kterém se vazebně propojí řada stejných nebo podobných molekul. Polymerizační reakce jsou důležité pro upevnění vazeb mezi antokyany a tříslovinami za přítomnosti acetaldehydu a kyslíku při vzniku a zrání červených vín.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Plná zralost hroznů


Při zrání hroznů se rozlišuje: Buketní zralost, kdy bylo dosaženo úplné odrůdové aroma. Plná zralost (fyziologická zralost) při dosažení maximálního obsahu cukru pomocí asimilace, plnosti vybarvení, vyzrálosti peciček. Přezrálost při zvýšeném odparu vody, kdy se obsah bob [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perzistence


Délka trvání čichového a chuťového vjemu vína. Jde o významný ukazatel determinující kvalitu vína. Začíná polknutím určitého množství vína a končí s posledními známkami vjemu chutnaného vína. Určuje se v kaudáliích.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť zvětralého vína


Vína která byla často přetáčena nebo nebyla pravidelně dolévána a měl k nim přístup vzduch více než normálně, ztratí svoji svěžest a jejich chuť se změní na mdlou, prázdnou, bezvýraznou, která přechází až do stařiny. Náprava se dosáhne zvýšením obsahu síry, přek [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť zemitá


Je charakteristická pro vína vyrobená z hroznů silně znečistěných hlínou kterých mošt nebyl odkalený. Objevuje se někdy také při vyšších dávkách uhličitanu vápenatého při odkyselování. Někdy je také tato příchuť i osobitou vlastností hroznů z určitých půd a polo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť po ztuchlině


Je způsobena nedostatečně ošetřovaným nářadím a skladovacích nádob a nedostatečným větráním sklepa. Vzniká když se nechají nádoby po vyprázdnění delší dobu nevymyté a neuzavřené. Ztuchlina (zatuchlina) se projevuje ve vůni i v chuti vína naplněného do takové nádoby [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť po třapinách


Vzniká u neodzrněného rmutu když mají hrozny třapiny ještě zelené, jak u bílých tak červených vín. Projevuje se v chuti jako drsná trávová příchuť, označovaná také jako chlorofylová příchuť. Příchuť se snižuje čiřením vyššími dávkami želatiny a scelováním s [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pachuť po korku


Projevuje se jen u láhvových vín po delší době ležení vína v láhvi. Příčinou silné pachuti jsou vždy nekvalitní korkové zátky, případně nedodržení předepsané přípravy korkových zátek. Mírná pachuť u archivních vín se toleruje.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Původ vína


Od nejstarších dob hrál původ vína důležitou roli v oceňování jeho kvality. Každé místo vhodné pro vinice vytváří určitý genius loci, který se přenáší až do přívlastkového vína vzniklého z usměrněné úrody hroznů vhodné odrůdy pro ono místo. Pokud se vinaři v u [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přirozený obsah alkoholu


Celkový obsah alkoholu příslušného výrobku před zvýšením jeho cukernatosti nebo před dodáním alkoholu .
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přírodní víno


Dřívější označení pro vína přívlastková vznikající bez cukření.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přiboudlina


Kromě etanolu vznikají při kvašení i vyšší alkoholy , jejichž směs se nazývá přiboudlina, která se nachází ve větším množství v destilátu vína. Vznikají z aminokyselin, které štěpí kvasinky enzymem amidázou. Z leucinu vzniká isoamylalkohol, z isoleucinu l-amylalkohol, z [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Přezrávání hroznů


Ponechají-li se hrozny na keřích révy i po dosažení plné zralosti, začíná vyzrávat i jejich třapina, přerušuje se přívod vody a bobule se scvrkávají – cibébovatí. Z přezrálých hroznů se vyrábějí hrozinkové výběry.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9