vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.302 významech.Nejnovější významy

0   0

Přesíření


Při překročení zákonem stanoveného maximálního množství oxidu siřičitého ve víně, dojde k jeho přesíření, což je zdravotně závadné a způsobuje bolesti hlavy. Náprava je jen ve spojení s vínem málo sířeným.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Provzdušení vína


Současná technologie je zaměřena na vína reduktivní, svěží, s jemnými aromatickými látkami – jak se dnes říká „s ovocností. U bílých vín nepřichází provzdušení v úvahu, jen při onemocnění (sirka ). U červených vín vyráběných v uzavřených nádobách je provzdu [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prodej ze dvora


Také prodej vína ze sklepa nebo přímý prodej. Vyžaduje po výrobci věnovat se více i obchodu, ale za to dosáhne vyšší prodejní ceny vína a neocenitelný je i přímý kontakt se spotřebitelem, kterému může odpovědět na jeho dotazy, pomoci mu s výběrem vína. V Česku se na celk [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prezentace vína


Někdy také adjustace. Je to v podstatě konečná úprava obalů před uváděním vína do oběhu a způsob jeho nabízení. Tento termín souvisí s označováním vína. Povinnosti a možnosti uvádí nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a rozpracovává je nařízení Komise (ES) č. 753/2002, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Predikátní víno


Víno s přívlastkem: kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové, slámové.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prázdné víno


Víno s nízkým extraktem, většinou z vysoké sklizně nebo z hroznů stolních odrůd.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pozdní sběr


Sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 °NM. Současně pozdní sběr znamená i kategorii vína s přívlastkem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pořadí vín


K plynulému senzorickému hodnocení vín se užívá určitá posloupnost vín. Seřazují se podle ročníků od mladších ke starším. Nejprve bílá před červenými. Lehká a suchá před plnými a se zbytkem cukru. Kyselejší před harmoničtějšími, neutrální před aromatickými. Nak [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Popeloviny


V moštu i víně jsou obsaženy minerální látky, které se tam dostávají z půdy. Převážnou část tvoří kationty K, Mg, Ca. Většinou ve formě fosfátů nebo síranů. Další minerální látky jsou Na, Fe, Cl, B, Si, Cu, Mn, J aj. Obsah minerálních látek v moštu bývá 3-5 g/l a [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polosuché víno


Víno se zbytkovým cukrem, který nepřesahuje 12 g v litru vína a nebo 18 g, byl-li minimální celkový obsah kyselin stanoven členským státem podle odstavce 2 Nařízení Komise 753/2002, článek 16.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polosladké víno


Obsah zbytkového cukru v dotyčném víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pod písmenem b) odstavce 16 Nařízení Komise 753/2002, ale dosahuje nejvýše 45 gramů na jeden litr.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ploché víno


Pocit plochosti se dostavuje, když žádná z hlavních složek vína nevzbudí pocit libosti a ve víně není nic co by stálo za zmínku. Je to podobné víno jako víno fádní, kde většinou chybějí kyseliny, ale ostatní složky mohou být vyrovnané.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Plnost vína


Vztahuje se na chuťový vjem projevující se voluminozností vína pociťovanou na povrchu jazyka a při polykání doušku. Čím je víno plnější, tím hmotnější nám na jazyku připadá a tím pomaleji protéká při polykání a současně zanechává delší dojem. Plnost způsobuje ext [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pitelné víno


Lehčí, svěží, suché víno s přiměřenou kyselinou a nižším nebo středně vysokým extraktem. Na jižní Moravě většinou směsi odrůd Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené, případně s menším přídavkem vína odrůdy Müller Thurgau nebo směs vín odrůd Neuburské a Ryzlink [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pinot


Souhrnný název pro rodinu burgundských odrůd. Nejdříve vznikla Mlynářka – Pinot meunier, pak Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris. Viz Rulandské bílé, šedé a modré.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pěstitelská oblast


Podle předpisů ES a zákona č. 115/1995 Sb., ve znění zákona č. 216/2000 Sb., je za pěstitelskou oblast považována vinařská oblast, která musí být uvedena na etiketě vína kategorie jakostní víno a víno s přívlastkem. V předpisech ES je této záležitosti věnována značná p [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pěstitel révy


Pěstitelem révy vinné se rozumí osoba zabývající se vinohradnictvím.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perlivé víno


Perlivá vína se nesmějí označovat jako šumivá nebo jako sekty a vyrábějí se z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým. Obsah celkového alkoholu musí být nejméně 9 % obj., z toho nejméně 7 % skutečného a přetlak v láhvi při teplotě 20 °C musí b [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perlení vína


U mladých vín se po nalití vína do sklenky často objeví perlení způsobené uvolněním oxidu uhličitého. Taková vína mají svěží chuť. U vín šumivých, kvašených na láhvi a delší dobu skladovaných na kvasnicích, je perlení většinou velmi jemné a perly vystupují v jemný [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pektin


V hroznech révy vinné vzniká pektin v době zrání, kdy bobule zaměkají. Protopektin se mění na pektin a bobule přestávají asimilovat a přijímají pouze cukr vyrobený v listech. Čistý pektin, označovaný též jako kyselina pektinová, vznikl polymerizací monosacharidů a je tvoře [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9