vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 759.936 významech.Nejnovější významy

0   0

Klastr


Ve své podstatě "legální kartel". (v jiné než terciární sféře)
Ján MOLNÁR zapnout 2015-11-06

9   11

kurva


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
 bobr60 zapnout 2015-11-06   NSFW / 18+

0   0

Improvizace


je lidská činnost konána bez náležité přípravy
Petr zapnout 2015-11-05

0   0

alternativní


jiný zástup
Vája zapnout 2015-11-01

0   0

ekologie


"Výraz se používá ve třech podobách : jako věda, jako filosofie a jako duševní obnova. Ve druhém a třetím významu slova je to věda pakticky užitá.
Vědní disciplínu ... vymezil a nazval německý filosof a zoolog Enst Haeckel roku 1866. V tomto smyslu jde tedy o nauku , týkající se vztahů živého organismu s živým i neživým prostředím,týkající se i vztahů mezi jedinci stejného druhu.Je to věda rozsáhlá a pro naše přežití nepostradatelná. Její užití pro uchování biosféry na zemi je jistý učením, ideologií,případně politickou doktrínou. ...
Abychom odlišili co je ekologické jako součást vědní discilíny a to, co se týká filosofie z této vědy vycházející, používáme pro větší pojmovou jasnost trochu krkolomného slova "environmentální",
t.j.t.j. týkající se životního prostředí.
Je to přesnější než kdybychom vlivy a vztahy označovali za ekologické, když nám nejde rovnou o vědu.A závěry , které by nám na základě ekologie a enviromentálních skutečností měly přejít do krve jako mravní imperativ, počítáme do oblasi hlubinné ekologie
anonymní  zapnout 2015-10-31

1   4

implementace


"zavedení"je asi nejlepší překlad. Na to ale pozor.Používá se i ve smyslu "zavedení bez ohledu na všechno ostatní,směřující až k výrazu "vnucení"
Tím se nechci dotknout ostatních možných překladů
 4B0 zapnout 2015-10-31

0   0

implementace


zavedení je asi nejlepší překlad. Na to ale pozor. Používá se i ve smyslu" zavedení bez ohledu ne všechno ostaní, kde už to směřuje k významu "vnucení"
anonymní  zapnout 2015-10-31

0   0

globální


globalni hledisko
iveta zapnout 2015-10-24

0   0

hlava


hlava -hlava státu
Julie zapnout 2015-10-20

1   1

entusiasmus


radost
anonymní  zapnout 2015-10-15

0   0

závorka


Závorka u počítání
Hojdová zapnout 2015-10-13

3   9

Fond oprav


Fond oprav NENÍ tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných částech domu.

Pokud někdy v SVJ existuje Fond oprav, tak se jedná o vlastní zdroj SVJ vytvořený nejčastěji ze zisku a nikoliv z příspěvků.

Měsíční příspěvky, či zálohy na příspěvky, poskytované vlastníky bytových jednotek, nejčastěji dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných částech domu, jsou závazkem SVJ a cizím zdrojem SVJ.

Zdroj: zákon o účetnictví, vyhláška č. 504/2002 SB.
 Pavel zapnout 2015-10-11

0   0

alternatíva


možnost volby mezi dvěma i více možnostm
veroušek zapnout 2015-10-11

3   5

garáže


Garáž slouží výhradne k zaparkování vozidla. V garáži se neprovádí žédné opraby ani údržny vozidel, na tyto záležitosti jsou určené dílny, servisy apod.
právník zapnout 2015-10-10

2   7

Asanace


ničení bourání negativní ovlivňování prostředí
novák zapnout 2015-10-10

0   0

votivní


votivni obraz
anonymní  zapnout 2015-10-08

0   1

Paralela


souběžnost např. mobil a televize najednou
klárka zapnout 2015-10-07

0   0

invektiva


Slovní napadení, nebo urážka
Tereza zapnout 2015-10-06

2   4

municipalita


Místní správní orgán na nejnižší - základní úrovni.
Zpravidla obce - města - sídla.
Jana Kuklová zapnout 2015-10-06

0   0

Školka


školka pro děti
anonymní  zapnout 2015-10-03Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9