vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.248 významech.Nejnovější významy

0   0

Přesíření


Při překročení zákonem stanoveného maximálního množství oxidu siřičitého ve víně, dojde k jeho přesíření, což je zdravotně závadné a způsobuje bolesti hlavy. Náprava je jen ve spojení s vínem málo sířeným.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Provzdušení vína


Současná technologie je zaměřena na vína reduktivní, svěží, s jemnými aromatickými látkami – jak se dnes říká „s ovocností. U bílých vín nepřichází provzdušení v úvahu, jen při onemocnění (sirka ). U červených vín vyráběných v uzavřených nádobách je provzdušení většinou potřebné a praktikuje se ve spojení s remontáží.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prodej ze dvora


Také prodej vína ze sklepa nebo přímý prodej. Vyžaduje po výrobci věnovat se více i obchodu, ale za to dosáhne vyšší prodejní ceny vína a neocenitelný je i přímý kontakt se spotřebitelem, kterému může odpovědět na jeho dotazy, pomoci mu s výběrem vína. V Česku se na celkovém objemu prodeje vína podílí zanedbatelnou měrou, v Rakousku a Německu je to podstatně více. Prodej vína ze dvora, označovaný někdy jako prodej pod víchem, je založený na přímém prodeji vína od výrobce malospotřebiteli ke konzumaci přímo na dvoře nebo v přilehlých prostorách obytného domu vinaře. Spotřebitelé jsou většinou stálí zákazníci z blízkého okolí vinaře nebo účastníci různých zájezdů. Důležitým prvkem je přímý kontakt vinaře se zákazníkem. Prodej ze dvora je nejnákladnější, ale finančně nejzajímavější. Vinař při této příležitosti prodává také ostatní výrobky a podává i jednoduchá jídla, v oblibě jsou jeho speciality nebo speciality místní, zabíjačkové výrobky, pečené husy, domácí uzeniny apod. Mimo čepovaného vína prodává i víno do přinesených nádob či v láhvích s etiketou vinaře. Pod pojmem prodej vína ze sklepa, se rozumí prodej většího množství vína sudového nebo láhvového přímo odběrateli, tj. vinárnám, vinotékám anebo případně pořadatelům různých společenských akcí, a to přímým stykem nebo prostřednictvím družstev či zprostředkovatelů. Ve všech případech je velmi důležité vytvoření si dobrého jména u zákazníků a to pořádáním různých akcí jako degustace přímo u výrobce nebo u odběratelů, poskytováním bezplatných vzorků pro tyto degustace, vydáváním reklamních materiálů, využíváním mediálních akcí apod.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prezentace vína


Někdy také adjustace. Je to v podstatě konečná úprava obalů před uváděním vína do oběhu a způsob jeho nabízení. Tento termín souvisí s označováním vína. Povinnosti a možnosti uvádí nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a rozpracovává je nařízení Komise (ES) č. 753/2002, národní odlišnosti jsou pak uvedeny v zákonu č. 321/2004 Sb. a vyhlášce č. 323/2004 Sb.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Predikátní víno


Víno s přívlastkem: kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové, slámové.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Prázdné víno


Víno s nízkým extraktem, většinou z vysoké sklizně nebo z hroznů stolních odrůd.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pozdní sběr


Sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů dosáhne 21-24 °NM. Současně pozdní sběr znamená i kategorii vína s přívlastkem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pořadí vín


K plynulému senzorickému hodnocení vín se užívá určitá posloupnost vín. Seřazují se podle ročníků od mladších ke starším. Nejprve bílá před červenými. Lehká a suchá před plnými a se zbytkem cukru. Kyselejší před harmoničtějšími, neutrální před aromatickými. Nakonec šumivá a likérová.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Popeloviny


V moštu i víně jsou obsaženy minerální látky, které se tam dostávají z půdy. Převážnou část tvoří kationty K, Mg, Ca. Většinou ve formě fosfátů nebo síranů. Další minerální látky jsou Na, Fe, Cl, B, Si, Cu, Mn, J aj. Obsah minerálních látek v moštu bývá 3-5 g/l a ve vínech 1,5-4 g/l. Při hodnotách pod 2 g/l se většinou jedná o horší ročníky, větší sklizně nebo falšované víno.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polosuché víno


Víno se zbytkovým cukrem, který nepřesahuje 12 g v litru vína a nebo 18 g, byl-li minimální celkový obsah kyselin stanoven členským státem podle odstavce 2 Nařízení Komise 753/2002, článek 16.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Polosladké víno


Obsah zbytkového cukru v dotyčném víně je větší než nejvyšší hodnota stanovená pod písmenem b) odstavce 16 Nařízení Komise 753/2002, ale dosahuje nejvýše 45 gramů na jeden litr.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ploché víno


Pocit plochosti se dostavuje, když žádná z hlavních složek vína nevzbudí pocit libosti a ve víně není nic co by stálo za zmínku. Je to podobné víno jako víno fádní, kde většinou chybějí kyseliny, ale ostatní složky mohou být vyrovnané.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Plnost vína


Vztahuje se na chuťový vjem projevující se voluminozností vína pociťovanou na povrchu jazyka a při polykání doušku. Čím je víno plnější, tím hmotnější nám na jazyku připadá a tím pomaleji protéká při polykání a současně zanechává delší dojem. Plnost způsobuje extrakt, alkohol ,cukr, glycerin. Plná vína dávají hlavně odrůdy jakostní při nízké sklizni hroznů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pitelné víno


Lehčí, svěží, suché víno s přiměřenou kyselinou a nižším nebo středně vysokým extraktem. Na jižní Moravě většinou směsi odrůd Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené, případně s menším přídavkem vína odrůdy Müller Thurgau nebo směs vín odrůd Neuburské a Ryzlink vlašský. Z červených vín nejčastěji směs Frankovky a Modrého Portugalu. Též vína růžová.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pinot


Souhrnný název pro rodinu burgundských odrůd. Nejdříve vznikla Mlynářka – Pinot meunier, pak Pinot noir, Pinot blanc, Pinot gris. Viz Rulandské bílé, šedé a modré.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pěstitelská oblast


Podle předpisů ES a zákona č. 115/1995 Sb., ve znění zákona č. 216/2000 Sb., je za pěstitelskou oblast považována vinařská oblast, která musí být uvedena na etiketě vína kategorie jakostní víno a víno s přívlastkem. V předpisech ES je této záležitosti věnována značná pozornost, protože souvisí s označením původu vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pěstitel révy


Pěstitelem révy vinné se rozumí osoba zabývající se vinohradnictvím.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perlivé víno


Perlivá vína se nesmějí označovat jako šumivá nebo jako sekty a vyrábějí se z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým. Obsah celkového alkoholu musí být nejméně 9 % obj., z toho nejméně 7 % skutečného a přetlak v láhvi při teplotě 20 °C musí být v rozsahu 0,1-0,25 MPa.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Perlení vína


U mladých vín se po nalití vína do sklenky často objeví perlení způsobené uvolněním oxidu uhličitého. Taková vína mají svěží chuť. U vín šumivých, kvašených na láhvi a delší dobu skladovaných na kvasnicích, je perlení většinou velmi jemné a perly vystupují v jemných řetízcích ode dna vzhůru, kde vytvářejí korunu kolem stěn sklenky. Perlení šumivých vín vyrobených kvašením v tanku je poněkud hrubší a největší bublinky vystupují z vín perlivých impregnovaných CO2 z bomby. U nich perlení během krátké doby ustává. Perlení je možné nejlépe pozorovat ve vysoké sklence tvaru „flétna.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Pektin


V hroznech révy vinné vzniká pektin v době zrání, kdy bobule zaměkají. Protopektin se mění na pektin a bobule přestávají asimilovat a přijímají pouze cukr vyrobený v listech. Čistý pektin, označovaný též jako kyselina pektinová, vznikl polymerizací monosacharidů a je tvořený řetězcem polygalakturonových jader. Hrozny obsahují 1-2 g/kg pektinu, víno obsahuje 0,1-1 g/l. Pektiny ve víně jsou schopné za přítomnosti kyselin a cukru tvořit rosol, který ztěžuje samočištění vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9