vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.302 významech.Nejnovější významy

0   0

AREV


Organizace vznikla v roce 1988, nyní má 50 členů. Členy se stávají vlády jednotlivých regionů, nikoliv jejich vinařské svazy. Prezidentem AREV může být zvolena pouze osoba zastávajíc [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aperitiv


Alkoholický nápoj podávaný před jídlem, který má povzbudit chuť k jídlu. Bývají to lihoviny nebo vína dezertní či vína ledová, případně bobulové výběry.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ampelografie


Nauka o druzích a odrůdách révy. Obecná zahrnuje systematiku, klasifikaci a metodiku ampelografických sledování. Speciální obsahuje popisy odrůd. Viz ampelografické znaky.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Amfora


Nádoba na víno z pálené hlíny s úzkým hrdlem, dole zašpičatělá, užívaná kdysi v Řecku a v Římě.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Americké druhy révy


Na americkém kontinentu vznikly druhy révy s různě vysokou odolností proti révokazu, háďátkům a houbovým chorobám. Užívá se jich při šlechtění podnoží a rezistentních odrůd rév [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Alkohol


Hlavní složkou alkoholů obsažených ve víně je ethanol vznikající kvašením cukrů obsažených v moštu a výtěžnost se pohybuje kolem 51 %. Jeho obsah se vyjadřuje v % obj. nebo g/l (1 % [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Aldehyd


Aromatické aldehydy vznikají z ligninu třapiny a semen révy. Z alifatických aldehydů je nejvíce acetaldehydu, který způsobuje zvětralou příchuť při styku se vzduchem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Agrární komora České republiky


Nevládní organizace reprezentující a obhajující zájmy podnikatelů ze zemědělství, potravinářství a lesnictví ČR. Vznikla v roce 1992 podle zákona č. 301/92 Sb. o Hospodářské komo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Agrafa


Kovová spona zajišťující korkovou zátku před vystřelením při kvašení šumivého vína v sektové láhvi.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Adstringentní


Stahující pocit v chuťových buňkách způsobený tříslovinami vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Biovíno


Víno pocházející z kontrolované biologické (ekologické) produkce.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Biologické odbourávání kyselin


Viz kvašení jablečno-mléčné.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bílkovinné zákaly


Vína obsahující ještě termolabilní bílkoviny jsou při teplotách nad 20 °C náchylné k vytvoření kalů ve víně. Působení tepla nerozpustné bílkoviny změní na rozpustné a ty se pr [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bezcukerný extrakt


Odečtením hodnoty zbytkového cukru od veškerého extraktu zůstává bezcukerný extrakt, jehož hodnota by u bílých, tichých vín neměla klesnout pod 17 g/l.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Batonáž


Promíchávání kvasnic ve víně (batonage) rozprostře kvasnice rovnoměrně v celém objemu a mělo by se provádět zpočátku alespoň 2x týdně, na závěr již postačuje 1x za 14 dnů. Prom [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Burčák


Podle zákona č. 321/2004 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je burčák definován jako částečně zkvašený hroznový mošt obsahující nejméně 1 % obj. skutečného obsahu alkoholu a [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Buket vína


Souhrn vůní vzniklých při ležení vína v sudech a láhvích.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Brut


Suché šumivé víno, v němž může být nejvýše 15 g/l zbytkového cukru. Označení extra brut se užívá pro velmi suché š.víno do 4 g/l cukru.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bobule


Bobule tvoří hrozen. Skládá se ze stopky, slupky, dřeně a peciček. Ze stopky mohou do vína přecházet tvrdé třísloviny, hrubé bylinné tóny a oxidační enzymy, proto se doporučuje hroz [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bílkoviny ve víně


Bílkoviny mohou být ve víně buď jednoduché – proteiny, vytvářející při štěpení aminokyseliny nebo složené – proteidy. Souhrnně se označují jako dusíkaté látky. Zdrojem bílko [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Barva bobulí


Slupky bobulí mají barvu zelenou, žlutou, jantarovou, růžovou, růžově fialovou, modrou nebo černou. Kromě základní barvy bývá různobarevné líčko.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Barrique


Dubový sud o velikosti 225 l užívaný původně ve francouzském vinařském regionu Bordeaux ke zrání červených vín. Dnes rozšířený po celém světě nejen ke zrání, ale i k vyluhován [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Bacchus


Starořímský bůh vinných keřů, hroznů a vína. Bílá, raná, moštová odrůda révy z křížení (Sylvánské zelené x Ryzlink rýnský ) x Müller Thurgau vyšlechtěná ve výzkumném ús [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

1   0

P/E


Price to Earnings je poměr ceny (price) k zisku na akcii (earnings). PE vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochotný zaplatit za jednu akcii. Poměr PE je možné chápat také jako návratovost investice v letech.

Pokud by P/E bylo 8, jsme tedy ochotni zaplatit za akcii 8x více než je její roční zisk. Za předpokladu, že by společnost měla stále stejné zisky, je návratovost investice 8 let.
www.akcie2.cz (19. června 2017)

2   0

Implementácia


Význam slova někdo přesně popsal zde https://www.24poradna.eu/vyznam-slova-implementacia-t10816.html
Dana (17. června 2017)

1   1

dualismus


snaha dívat se skrze věci z více úhlů pohledu a najít ,tak rovnováhu v řešení.
gruzapyšný (29. května 2017)

2   1

Úmoří


Úmoří je část pevniny, ze které všechna povrchová voda teče do jednoho moře nebo oceánu. Hranicemi mezi úmořími jsou hlavní rozvodí. Nejvyšší kategorie úmoří je podle oceánu, z nichž se někdy ještě vydělují některé specifické části (např. Středozemní moře z Atlantiku). Bezodtoké oblasti nepatří k úmoří
 jirka (24. května 2017)

1   0

PBPP


Pevný bod polohového pole (VŠB-TUO - Institut geodézie a důlního měřictví))
Stanislav Fischer (13. května 2017)

2   2

Ekolog


Slabomyslný jedinec, který není schopen výkonu žádné užitečné profese, případně činnosti, jakýmkoliv způsobem prospěšné lidské společnosti. Svûj handicap si kompenzuje tím, že v prospěšných činnostech brání ostatním, případně systematicky devastuje výsledky jejich užitečné práce.
Michal (13. května 2017)

1   0

kiosek


Malý obchůdek s občerstvením a drobnými suvenýry.
Kateřina Mlýnecká (8. května 2017)

2   0

Údržba stavby


Pod pojmem údržbou stavby by měla být rozuměna činnost směřující k udržení technickoekonomických parametrů stavby odpovídajících aktuálním standardům.

Mám totiž pocit, že si legislativci, ale i odborná veřejnost, tento pojem zaměňují za konzervátorskou činnost, která je na místě u památkově chráněných objektů. Nikoli však u objektů komerčních.
 Pravda (4. května 2017)

0   0

percepce


Během pozorování při modelové situaci Katka požádá Petra, aby pozoroval jednoho uchazeče místo ní. Petr tomu nerozumí, protože už na začátku výběrového řízení bylo jasně dáno, kdo bude koho pozorovat. O pauze Katka Petrovi vysvětlí, že daného uchazeče zná a proto chce pozorovat někoho jiného.
anonymní (26. dubna 2017)

0   0

basně


basně je litelarní dilo ve veršich a sloupečku. amuže se použivat gdikoly
FELICITY FOR NOW (21. dubna 2017)

4   0

nestor


Nestor - zakladateľ určitej odbornej problematiky, alebo určitého originálneho smeru v odbornej problematike, alebo originálneho smeru v umení, alebo zakladateľ športovej disciplíny v štáte či regióne a pod., pôvodca - zakladateľ originálneho smeru v akejkoľvek spoločenskej aktivite (napr. zakladateľ - nestor Slovenskej medicíny, farmácie, športu, učenia, hudby a pod.)
Ondrej (21. dubna 2017)

1   2

strach


Strach. Věc, které se bojí každý. Jde se bát strachu ? Já si myslím, že ano. Jsem přímý důkaz. Bojím se toho, že mě strach pohltí, nebudu schopná se hnout, dýchat a žít. Že ho stratím navždy. Co by bylo ? Nic
Barbara
anonymní (18. dubna 2017)

0   0

demise


rezignace, odstoupení z funkce( např.: kancléř Meternich roku 1848)
zdroj:učebnice dějepisu 8.ročník, nakladatelství: nns.cz
XXX (18. dubna 2017)

0   0

Nový Tuleňov


Toto slovo pochazi ze slova new jako nový a seal jako tuleň a slova land jako země
anonymní (13. dubna 2017)

1   0

concierge


V hotelu - rezervační asistent pro hosty (rezervace vstupenek, taxi, jizdenek, prohlidek, restaurací,...)
Jana (5. dubna 2017)

0   0

Doména


název webových stránek, doménové jméno, adresa, po které zadání se objeví obsah www stránek.
 petra123 (4. dubna 2017)

2   0

Kentus


kentus znamená odporný,nechutný a nebo se toto slovo používá v případě pokrmu který se vám nelíbí nebo vám nechutná
aneta (3. dubna 2017)Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10