vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 759.918 významech.Nejnovější významy

0   1

Ekvitermní regulace


Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.
Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody.

Jsou dva hlavní důvody pro aplikaci ekvitermní regulace:

Větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti.
Úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon ale pouze vydat takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.
 enconsult zapnout 2015-01-12

0   0

EVISCERACE


Obecně (chirurgické) odstranění vnitřku, vnitřního obsahu, vnitřních orgánů, tkání. Také např. u jatečně upraveného trupu (po porážce) -
velká zvířata (vykolení), drůbež (kuchání), zvěřina (vyvržení) - odstranění trávicího traktu, pohlavních orgánů, jater, plic, srdce, hltanu a hrtanu, popř. jazyka.
anonymní  zapnout 2015-01-10

0   0

Hypoxia


Hypoxia nedostatok kyslíka v tkanivách a hypoxemia nedostatok kyslíka v krvi
anonymní  zapnout 2015-01-06

0   0

kulma


"Odporovým topným tělesem vyhřívaný válec, obvykle se skřipcem, pro kadeření, natáčení, vlasů."
Je tu také možnost dalších úprav vlasů, které umožňují lepší modely a za předpokladu, že jí ovládá zručný kadeřník či kadeřnice. Teplotu je možno u lepších modelů regulovat, přibližně v rozmezí od 80 °C až do 200 °C.
Za zkrášlení touto hračkou platíme daň v podobě drobného poškození. Například spálení konečků vlasů, což způsobuje zpomalení růstu nebo dokonce i vypadávání vlasů. Dalším rizikem je nastavení příliš velké teploty, které zapříčiní celkové spálení vlasů.

Princip: Při průchodu elektrické energie dochází k tomu, že topným tělesem proudí volné elektrony, jež se srážejí s atomy topného tělesa. Touto srážkou odevzdají elektrony atomům část své kinetické energie. Ta se přemění na ,Jouleovo, teplo.

Jouleovo teplo je teplo, která vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu. Joule tento jev zkoumal kolem roku 1840.

Zahřívání vodiče lze vysvětlit předáváním části kinetické energie částic způsobujících elektrický proud (nejčastěji elektronů) částicím, které se elektrického proudu neúčastní (nejčastěji kladné ionty v pevných pozicích). Tím se zvyšuje tepelný pohyb těchto částic - vodič se zahřívá.

zdroj: Já + cs.wikipedia.org
Jarda zapnout 2014-12-30

0   2

Regres


Nabouralo do me auto, byla jsem u lekare...a ten mi do zdr.nalezu vepsal : Regres ... Nejsem ovsem pojistena! Na kom mam vymahat bolestne? Dekuji
dana conikova zapnout 2014-12-28

0   0

Zástavba nízkopodlažní


nízkopodlažní zástavba- max. 2 nadzemní podlaží a podkroví,
metodická příručka http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/PDF/Regulativy.pdf
arch.ing.Skalský zapnout 2014-12-23

0   0

magnetizace


Jev, při němž se těleso z feromagnetické látky v magnetickém poli stane magnetem=zmagnetizuje se.
anonymní  zapnout 2014-12-22

0   0

pacifikace


pacifikace
mírumilovnost, tichost a další synonyma, již uvedená.
zaboh zapnout 2014-12-21

1   3

Nacionalismus


Nacionalismus

Ideje, hnutí i praktická politika zdùrazòující národní odlišnosti. Zpravidla bývá produktem èi nástrojem mírnìjších, skrytìjších forem národního útlaku èi odporu proti nìmu.
anonymní  zapnout 2014-12-15

0   0

k m b


Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku...
Gabriel zapnout 2014-12-04

1   2

cizích slov


prokázaná popuilace monoklonální
anonymní  zapnout 2014-11-25

0   0

plnění


Plnit - vzorně, přesně a předpisově vykonávat povinnosti.
Vítek zapnout 2014-11-19

0   0

příjmení


Švonavcová
anonymní  zapnout 2014-11-14

3   0

dilatace


dilatace srdeční
anonymní  zapnout 2014-11-11

3   0

obskurní


vybočující z reality,
pochybného významu,
bez lidských a morálních kvalit
Jiří B a ť a zapnout 2014-11-09

1   0

klášter


J to centrum kultury,který obývají mniši a jeptišky
anna zapnout 2014-11-09

0   3

åttring


tsjoven
Zdroj: personal.ceu.hu

0   2

åttiårene


u visimdesiatykh
Zdroj: personal.ceu.hu

1   1

åttiende


visimdesiatyj (m.), visimdesiata (f.)
Zdroj: personal.ceu.hu

1   1

åtti


visimdesiat
Zdroj: personal.ceu.huStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9