vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 760.302 významech.Nejnovější významy

0   0

Ožehnutí sudu


Spojení jednotlivých dužin sudu umožňuje jeho vnitřní ožehnutí při teplotě asi 200 stupňů Celsia, přičemž dochází samozřejmě i k opálení vnitřního povrchu dužin, který bude ve styku s vínem. Intenzita ožehnutí se na sudu barrique označuje od lehké přes střední až p [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Otesané


Takové víno, s nímž bylo činěno přespříliš technologických úkonů a ne vždy správnými prostředky a ve správný čas. Bývá méně výrazné, neosobité, útlé, netypické pro odrůdu ani místo původu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Olfaktivní


Čichový, vztahující se k čichu.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Octovatění


Víno má ostře kyselou chuť a vůni po octu. Obsahuje zvýšené množství těkavých kyselin - nad 1,1 g/l u bílých a 1,2 g/l u červených vín. Je to nejtěžší onemocnění vína, které nelze vyléčit. Při lehkém případu víno sterilně zfiltrovat, pak scelit se zdravým vínem.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Označování zbytkového cukru ve víně


Pro slovní vyjádření obsahu cukru ve víně lze použit tyto výrazy: a) „suché“ pouze tehdy, jestliže víno obsahuje: – nejvýše 4 g zbytkového cukru v litru nebo – nejvýše 9 g zbytkového cukru v 1 litru, pokud obsah kyselin přepočtených na kyselinu vinnou je nejvýše o 2 g v [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oxidace moštu


Šťáva vytékající z bobulí podléhá na vzduch oxidačním procesům vyvolaným enzymy polyfenoloxidázami. Oxidační procesy zpomaluje vysoký obsah kyselin a kyselina askorbová . Ve zdravých hroznech je hlavně oxidační enzym tyrosináza, který se dá snadno inaktivovat přídavkem 40 [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Organoleptické posouzení vína


Organoleptické (senzorické) posouzení vína je jedna z metod analýzy vína. Provádět by ji měl vyškolený znalec. Toto posouzení spočívá ve zkoumání vína lidskými smysly (zrak, čich, chuť, hmat, sluch). Zrakem lze hodnotit čistotu a stupeň čirosti a dále intenzitu a odstín bar [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

O.I.V.


Office International de la Vigne et du Vin. Mezinárodní úřad pro révu a víno. Vznikl v roce 1924, Československo se stalo řádným členem v roce 1936. 17. března 2004 se konalo ustavující valné shromáždění nové nástupnické organizace - Organisation Internationale de la Vigne et d [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Ochrana původu vína


Základním prvkem pro ochranu původu v románském systému je vymezení katastrálního území, které dává předpoklady pro vysokou originalitu vína, a současně dohoda všech vinařů na způsobu produkce (odrůda, způsob pěstování, výnosy, způsob zpracování hroznů, technologie v [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůdy evropské révy


Vznikaly postupně v několika geograficko-ekologických areálech z volně rostoucí lesní révy v Evropě Vitis vinifera subspecies silvestris typica a v Asii aberrans. Podle toho vznikly geograficko ekologické skupiny odrůd na určitých územích: Kolem Černého moře rodina Proles pontica, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůdová vůně


Ve vrstvách dužniny těsně pod slupkou je uloženo množství různých aromatických látek typických pro danou odrůdu. Tyto primární aromatické látky se přenášejí do vína. Nejvíce se jich tvoří v místech, kde jsou horké dny a studené noci (povodí řek apod.). Při šetrném a [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odrůda révy


Soubor jedinců vegetativně množených z původního keře si po určitou dobu udržuje stejné vlastnosti všech jedinců. Po mnoha létech dochází k rozrůznění vlastností a vyskytují se mutace, které člověk zachycuje a jsou-li hospodářsky příznivé dále množí jako nové odrůdy. [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odbourání kyselin


Snižování obsahu kyseliny jablečné biologicky (mléčná + CO2) a snížení kyseliny vinné vznikem vínanů.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Odalkoholizované víno


Víno vyrobené běžným způsobem a po té speciální šetrnou destilací zbavené alkoholu tak, aby ostatní složky zůstaly zachovány. Existuje i šumivé odalkoholizované víno.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oceňování vína


Termín, který se užíval pro senzorickou kontrolu jakosti vína v období socialismu. V současné době je senzorická kontrola součástí celkové kontroly jakosti včetně analytického rozboru a kontroly při zpracování hroznů na vína s přívlastkem. Viz zatřídění vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Obsah alkoholu


Podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 se rozlišuje skutečný, možný, celkový a přirozený obsah alkoholu. Každý z nich se vyjadřuje v % objemových nebo hmotnostních.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Oblasti vinařské


Dle vinařského zákon 321/2004 Sb. 1 jsou v ČR dvě vinařské oblasti: Čechy a Moravy. Vinařská oblast Čechy se dělí na podoblasti mělnickou a litoměřickouYY vinařská oblast Morava se dělí na podoblasti znojemskou, mikulovskou, velkopavlovickou a slováckou.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Netypické tóny stárnutí


Vyskytuje se u bílých vín. Příčinou je 2-aminoacetofenon v množství vyšším nežli 0,5 mg/l, který vzniká při stresu révy suchem a nedostatkem dusíku nebo při nadměrném síření při zpracování hroznů. Důležitá je regulace úrody hroznů, případně omezení zatrávnění v [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Netěkavé kyseliny


Po oddestilování těkavých kyselin v proudu vodní páry, zůstávají ve zbytku kyseliny netěkavé. Titrovatelné netěkavé kyseliny vína se zjišťují odečtením obsahu těkavých kyselin od obsahu veškerých titrovatelných kyselin.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Nemoci vín


Změny ve víně způsobené napadením vína mikroorganizmy, hlavně bakteriemi: octění vína, vláčkovatění, máselné, manitové a mléčné kvašení, hořknutí červených vín, křís.
Zdroj: wineofczechrepublic.czStránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9