Význam konfirmace

Co znamená slovo konfirmace? Zde naleznete 14 významů slova konfirmace. Můžete také přidat význam slova konfirmace sami

1.

3   0

konfirmace


potvrzení | biřmování | (''náboženství'') přijetí dítěte za dospělého člena
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

2   0

Konfirmace


Potrzení, odsouhlasení. Např. vzájemné odsouhlasovaní výše pohledávek a závazků mezi odběratelem a dodavatelem.
Zdroj: afinea.cz

3.

1   0

Konfirmace


Písemné potvrzení objednávky nebo jiného právního úkonu, který byl uèinìn ménì prùkazným zpùsobem, napø. telefonicky.
Zdroj: datoveschranky.info

4.

0   0

Konfirmace


Doslovnì pøijetí do firmy, v protestantských církvích obøad dospìlosti, obdobný biømování. V diplomatice potvrzení platnosti listiny.
Zdroj: marxismus.cz

5.

0   0

Konfirmace


Konfirmace (pravděp. z anglického "confirm" je ověření a potrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Zdroj: az-data.cz

6.

0   0

Konfirmace


potvrzení o podmínkách obchodu sjednaného při konverzaci mezi Obchodníkem a Klientem zaslané Obchodníkem Klientovi dohodnutým komunikačním kanálem (elektronicky e-mailem nebo faxem) s cíl [..]
Zdroj: platby-zdarma.cz

7.

0   0

Konfirmace


Konfirmace je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Zdroj: alka-mzdy.cz

8.

0   0

konfirmace


ovìøení, potvrzení listiny; obnovení køestního slibu, biømování; papežské potvrzení biskupa
Zdroj: islo.cz

9.

0   0

konfirmace


potvrzení, utvrzení Písemní potvrzení objednávky nebo jiného právního úkonu, který byl učiněn méně průkazným způsobem, např. telefonicky.
Zdroj: business.center.cz

10.

0   0

Konfirmace


Je ověření a potvrzení písemnosti. Nebo to může být dokument potvrzující obchod.
Zdroj: financialmarkets.cz

11.

0   0

Konfirmace


Konfirmace je ovìøení a potvrzení písemnosti. Nebo dokument potvrzující obchod.
Zdroj: klo.cz

12.

0   0

Konfirmace


Konfirmace (z lat. con-firmatio, upevnění, potvrzení) může znamenat: v protestantských církvích obřad dospělosti, obdobný katolickému biřmování v diplomatice ověření a potvrzení lis [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

0   2

Konfirmace


Konfirmace je ověření a potvrzení písemnosti nebo dokument potvrzující uzavření obchodu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

14.

0   2

Konfirmace


potvrzení o podmínkách devizového obchodu, které bylo nahrazeno obsahově podobným dokladem Informace plátci po přijetí platebního příkazu.
Zdroj: exchange.cz


Přidat význam slova konfirmace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< primice okap >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam