Význam moc

Co znamená slovo moc? Zde naleznete 6 významů slova moc. Můžete také přidat význam slova moc sami

1.

0   0

moc


schopnost něco vykonat nebo způsobit | * | možnost někoho ovládat nebo mít nad někým převahu | * | orgán, který má právo rozhodování nad jinými | * | fyzická nebo duševní síla | * | mnoho, příliš | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Moc


Vliv zajištìný i silnìjším než morálním zpùsobem, tedy ekonomickým, fyzickým èi právním donucením. Základem moci je vláda nad ekonomickým životem lidí, tedy nad výrobou a rozdìlováním, smìnou a spotøebou materiálních hodnot. Pokud je moc nad jinými oblastmi života v rukou nìkoho jiného, není schopna [..]
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

Moc


Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“ Moc se uplatňuje ve všech společenských vztazích (například zaměstnanec vs. zaměstnavatel). Je to také schopnost prosadit svou vůli. Moc může náležet jednotlivci, skupině lidí, státu, můžeme o ni ho [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

0   0

Moc


Moc nebo MOC může znamenat: moc – schopnost prosadit svou vůli Dělba moci Orgán veřejné moci Politická moc Právní moc Soudní moc Státní moc Veřejná moc Výkonná moc Výkonná moc v Česku Zákonodárná moc Plná moc, zmocnění Vyšší moc v právu příjmení Otakar Moc (1918-1969), katolický kněz, administrátor katedrály [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

MOC


Moc nebo MOC může znamenat: moc – schopnost prosadit svou vůli Dělba moci Orgán veřejné moci Politická moc Právní moc Soudní moc Státní moc Veřejná moc Výkonná moc Výkonná moc v Česku Zákonodárná moc Plná moc, zmocnění Vyšší moc v právu příjmení Otakar Moc (1918-1969), katolický kněz, administrátor katedrály [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   3

moc


Moc je nástroj totality, Moc je ideologický nástroj
Hüttel zapnout 2016-07-31


Přidat význam slova moc
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< šedivý movitost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam