Význam multitasking

Co znamená slovo multitasking? Zde naleznete 7 významů slova multitasking. Můžete také přidat význam slova multitasking sami

1.

2   0

Multitasking


Možnost spuštění dvou a více aplikací současně a přepínání mezi nimi bez toho, aby se samy ukončily.
Zdroj: mobilizujeme.cz

2.

2   0

Multitasking


Možnost spustit více jak jeden proces na jednom procesoru. Slovo je složenína slov MULTI (vícenásobné) a TASK (úloha, úkol).
Zdroj: root.cz

3.

2   0

multitasking


  súbe¾né spracovanie viac úloh
Zdroj: klasici.sk

4.

1   0

multitasking


Obecné označení pro schopnost (nejčastěji operačního systému) provádět několik úloh souběžně. Multitasking se dá volně přeložit jako víceúlohový. Typickými zástupci víceúlohových systémů jsou například MS Windows či Linux. Naproti tomu, MS-DOS je typickým zástupcem jednoúlohového systému.
Zdroj: svethardware.cz

5.

1   0

Multitasking


slovo multitasking znamená víceúlohový a používá se ve spojení s terminologií operaèních systémù. Multitaskingové operaèní systémy dovolují paralelní zpracování nìkolika programù – multitasking. Celý operaèní systém je mnohem složitìjší než jednoúlohový - je nároènìjší na programování. Má mnohem vìtší n [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

6.

0   0

Multitasking


Multitasking (z angličtiny, multi = mnoho, task = úloha, používán ve víceúlohovém systému) označuje v informatice schopnost operačního systému provádět (přinejmenším zdánlivě) několik procesů současně. Jádro operačního systému velmi rychle střídá na procesoru běžící procesy (tzv. změna kontextu), takže uživatel [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

multitasking


V humanitních vědách jde o schopnost mozku soustředit se na více věcí najednou. To je ale z hlediska neurovědy považováno za mýtus. Je dokázáno, že člověk není schopen soustředit se na více věcí najednou a naopak při přijímání více obsahů najednou pozornost klesá.
Grafidka zapnout 2016-02-13


Přidat význam slova multitasking
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Multiprocessing Multithreading >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam