Význam proliferace

Co znamená slovo proliferace? Zde naleznete 6 významů slova proliferace. Můžete také přidat význam slova proliferace sami

1.

0   0

proliferace


rùst množením bunìk
Zdroj: labo.cz

2.

0   0

proliferace


1. prorůstání nějakého orgánu, nejčastěji květu či květenství hlavní nebo postranními osami. Růst osy tedy není ukončen květem nebo květenstvím, jak je to běžné, ale i po jeho vytvoření osa roste dál a na této prorostlé ose se vytvoří ještě další květ nebo jen listy, rychlé, opakované vytváření nových buněk nebo orgánů, 2. tvorba nových sporangií uvnitř mateřské buňky
Zdroj: agromanual.cz

3.

0   0

proliferace


bujení, růst, jehož podstatou je zvyšování počtu buněk tkáně;
Zdroj: detizeme.cz

4.

0   0

Proliferace


Proliferace (z lat. proles–potomstvo, fero–nesu) znamená hojné množení, bujení, novotvoření, například skupiny buněk. O proliferaci mluvíme u buněk nebo u skupin buněk, které mají vysokou mitotickou aktivitu, tedy jednoduše řečeno rychle a opakovaně se množí. Proliferace umožňuje dva významné procesy: role v embryonálním vývoji – např. po oplození vajíčka dochází k jeho proliferaci, a během několika dní vzniká morula, blastula a další stadia; selektivní proliferace některých tkání umožňuje vznik různých prostorových struktur v těle role v dospělém těle – udržování normálních tělních pochodů (např. vznik krve – krvetvorba – je vlastně proliferace hematopoetických kmenových buněk) nebo obnovování některých tkání (obnova pokožky, obnova střevní sliznice). Nekonečně mohou proliferovat pouze buňky s telomerázovou aktivitou (např. některé nádorové), jinak se poměrně rychle zkrátí telomery a buňky se přestanou dělit (Hayflickův limit).
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

0   0

Proliferace


Proliferace je v metodologii rozmnožování teorií, tedy vytváření alternativní teorie, a to i v případě, kdy již existují teorie obecně přijímané a dostatečně potvrzené. Podle jednoho z významných filozofů vědy Paula Karla Feyerabenda touto metodologickou zásadou by se mělo řídit ve výzkumné praxi. Dále také říká, že právě tvorba alternativních teorií má chránit vědu před zaostáváním a dogmatismem, napomáhá vzniku různých experimentálních procedur, umožňuje různé pokusy o interpretaci stejných empirických dat a odstraňuje důvody pro zavádění hypotéz ad hoc. Ve vědě existují alternativní teorie neustále a jejich konflikt je příčinou vývoje vědy. Různé přístupy jsou tedy pro vědu i filozofii metodologicky nezbytné. Vědecká revoluce je momentem, kdy zvítězí jedna teorie. Ta se pak dále vyvíjí a vyvolává nové alternativy vedoucí k jejím změnám a zdokonalování. Feyerabend odmítá kumulativní charakter vývoje vědy, protože podle něj stará teorie nemůže být zahrnuta do nové teorie. (Nepřenechává nové teorii nic ze svých pojmů, zákonů.)
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   1

proliferace


zpravodajské služby - Proliferací se rozumí šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (ZHN) a mezinárodně kontrolovaných položek. Pojem „proliferace“, správněji „non-proliferation“, ze zpravodajského hlediska představuje sledování aktivit orientovaných na získání strategických materiálů, zařízení, jednotlivých komponentů, technologií a know-how, použitelných k vývoji a výrobě ZHN (jaderných, chemických a biologických), včetně jejich nosičů, a obrana proti těmto aktivitám.
anonymní  zapnout 2015-04-17


Přidat význam slova proliferace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< prokaryota promotor >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam