Význam rasismus

Co znamená slovo rasismus? Zde naleznete 8 významů slova rasismus. Můžete také přidat význam slova rasismus sami

1.

4   2

rasismus


názor, že lidé jedné (obvykle vlastní) rasy jsou lepší než lidé jiných ras | způsoby jednání s lidmi v souladu s názorem [1] | * | – | rasová diskriminace
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3.

0   0

Rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

1   2

Rasismus


Pseudobiologický determinismus a šovinismus, vìdecky neodùvodnitelná ideologie a politika prosazující nadøazenost nìkterých ras a etnik nad jinými. Je produktem novodobého o [..]
Zdroj: marxismus.cz

5.

1   2

rasismus


Je názor, který tvrdí, že rasa určuje schopnosti člověka a že někteří lidé jsou nadřazení, a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako sku [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

6.

1   2

Rasismus


soubor nevìdeckých pøedstav a koncepcí založených na pøedpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti rùzných ras, tj. na základì biologické (tzv. rasové) klasifikace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

7.

0   1

Rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   1

rasismus


Rsismus je psichyoterapický vědecký a studijní schopnost člověka vnímat
Zuzka (18. března 2015)


Přidat význam slova rasismus
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< rasizmus relevantní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam