Význam registr dlužníků

Co znamená slovo registr dlužníků? Zde naleznete 8 významů slova registr dlužníků. Můžete také přidat význam slova registr dlužníků sami

1.

0   0

registr dlužníků


centrální seznam, ve kterém jsou uvedeni všichni ti, kteří nedodrželi své povinnosti dlužníka - tj. nesplatili úvěr, ručili na úvěru, který nebyl splacen apod. Může se jednat i pouze o částečné nesplacení. Data v registru nelze vymazat, používají je banky a další společnosti při ověřování spolehlivosti potenciálních klientů - žadatelů o úvěr
Zdroj: klub.slovniky.cz

2.

0   0

Registr dlužníků


Registr dlužníků je databáze, ve které jsou evidovány osoby a organizace, jež mají či v minulosti měly problémy se splácením svých peněžitých závazků. Hlavním smyslem registrů dlužníků je, aby banky a finanční subjekty při poskytování půjček a úvěrů si mohly ověřit spolehlivost potenciálního dlužníka. 
Zdroj: fajnpujcka.cz

3.

0   0

Registr dlužníků


Registr dlužníků je databáze, v níž jsou uvedeny důležité informace o stávajících dlužnících. Jedná se především o informace o tom, zdali jsou schopni splácet své úvěry včas, jestli se opožďují se splátkami a zdali mají více než jednu půjčku. Klient, který je negativně uveden v registru dlužníků, má větší problém získat půjčku.
Zdroj: crescogroup.org

4.

0   0

Registr dlužníků


Registr dlužníků, často také úvěrový registr je registr, ve kterém před poskytnutím půjčky různé bankovní a nebankovní společnosti prověřují žadatele.
Zdroj: homepujcka.cz

5.

0   0

Registr dlužníků


Jedná se o pravidelně aktualizovanou databázi lidí, kteří se v minulosti dostali do problémů s tím, že neplatily včas své závazky. Podobných registrů je na našem trhu hned několik, a tím nejznámějším je zcela jistě Solus, který využívají nejenom banky, ale i řada nebankovních společností.
Zdroj: monitorpujcek.cz

6.

0   0

REGISTR DLUŽNÍKŮ


Je soubor informací o platební morálce spotřebitelů a dlužníků. V ČR je provozováno několika takový registrů, např. Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) či databáze SOLUS. Více informací najdete na Wikipedii.
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz

7.

0   0

Registr dlužníků


Registry dlužníků jsou seznamy klientů, kteří v minulosti nespláceli své dluhy a pohledávky včas. Existuje několik typů registrů a to bankovní či nebankovní. Do nebankovních registrů (např. SOLUS) se můžete dostat i tak, že pozdě zaplatíte paušál za mobil anebo složenky za energie.
Zdroj: pujckaihnednaucet.com

8.

0   0

Registr dlužníků


Registr dlužníků (též úvěrový registr) je databáze evidující zejména osoby a organizace, které jsou pozadu ve splácení svých závazků. Některé (tzv. "pozitivní" nebo "pozitivně-negativní") registry dlužníků evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoli. Smyslem registrů dlužníků je pomoci bankám a dalším subjektům při zjišťování spolehlivosti svých potenciálních dlužníků. Provozovatelé registrů dlužníků zpravidla uvádějí, že registry dlužníků pomáhají i poctivým dlužníkům, neboť jim poskytovatelé úvěrů poskytnou své služby snáze nebo dokonce za lepších podmínek. Obecným principem činnosti registrů dlužníků je tak shromažďování informací od věřitelů a jejich zpřístupňování dalším věřitelům. Většinou je využívání informací z registru dlužníků podmíněno tím, že uživatel informací do registru sám přispívá. Tento způsob zpracování osobních údajů je natolik charakteristický, že z textu registrace u ÚOOÚ lze činnost registru dlužníků poměrně jednoznačně identifikovat, neboť musí uvádět další příjemce osobních údajů. V některých případech je odlišný subjekt, který má právo zpracovávat osobní údaje ("správce osobních údajů" ve smyslu zákona 101/2000 Sb. v platném znění) odlišný od subjektu, který registr fakticky provozuje, přičemž těchto subjektů může být i několik. Například v ČR fungující Bankovní registr klientských informací má jako správce osobních údajů společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s., zatímco Nebankovní registr klientských informací má jako správce osobních údajů sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (dříve LLCB). Pro oba tyto správce však zpracování osobních údajů zajišťuje společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. a italská společnost CRIF S. p. A. Povinnost registrace u ÚOOÚ má nicméně správce, pokud jí není zproštěn, protože provádí zpracování osobních údajů na základě zákona (CNCB je tak registrováno u ÚOOÚ, stejně jako SOLUS, zatímco CBCB nikoli). Provozovatelé registrů dlužníků jsou sdruženi v celoevropské organizaci ACCIS. V terminologii zákona 145/2010 Sb. (§ 9) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (čl. 8) jsou označovány jako "databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele". Podle těchto ustanovení musí věřitel, který zamítne žádost spotřebitele o spotřebitelský úvěr na základě informací z takové databáze, spotřebitele informovat o tom, jakou databázi využil. V České republice § 38a odst. 2 zákona 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, zřizuje následující registr: Centrální registr úvěrů (CRU), který spravuje ČNB V České republice je dále na základě § 38a odst. 1 zákona 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, soukromou právnickou osobou zřízen následující registr: Czech Banking Credit Bureau, a.s. (též označován jako Bankovní registr klientských informací, zkratka CBCB nebo BRKI) - Funguje od roku 2002. Jeho úkolem je výměna dat o bonitě, důvěryhodnosti a platebních schopnostech klientů. V České republice jsou Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) evidovány bankovní a nebankovní registry dlužníků : CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (též označován jako Nebankovní registr klientských informací, zkratka NRKI) Solus, zájmové sdružení právnických osob (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) Další údajné registry, neregistrované Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Centrální registr dlužníků (CERD, ovládá Jiří Jehlička, 3.6.2010 byla Českou televizí zveřejněna reportáž zpochybňující činnost CERDu)
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova registr dlužníků
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< refundace reklama >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam