Význam rod

Co znamená slovo rod? Zde naleznete 14 významů slova rod. Můžete také přidat význam slova rod sami

1.

0   0

rod


společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů | sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením | ''(v biologii)'' taxonomická jednotka – skupina nejblíž [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Rod


Skupina pøíbuzných rodin; pùvodní základní sociálnì-ekonomická jednotka formující se prvotnì pospolné spoleènosti. Pozdìji se rozrùstala v kmeny a kmenové svazy. Ve vyspìl [..]
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

Rod


Botanická čeleď Ampelidaceae má deset rodů. Jeden z nich, Vitis, obsahuje prostřednictvím podrodu Euvites druh vitis vinifera, ke kterému patří všechny slavné vinařské odrůdy révy
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

4.

0   0

rod


základní systematická kategorie zahrnující příbuzné druhy a je podřízena čeledi, název rodu se vždy píše s velkým počátečním písmenem
Zdroj: agromanual.cz

5.

0   0

Rod


Rod taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní , spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategori [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   0

Rod


Rod má více významů:rod – v genealogii souhrn všech potomků počínající od jedněch rodičů rod – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizmů rod – [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie:Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa Slovesný rod – určení aktivního nebo pasivního tvaru slovesa
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Rod


Rod je východoslovanský démon osudu či božstvo. V písemných pramenech se objevuje vždy společně s Rožanicemi, v pozdních etnografických pramenech se vyskytuje jen zřídka. Nejstarší [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Rod


REDIRECT Rod
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   0

Rod


REDIRECT dynastie
Zdroj: cs.wikipedia.org

11.

0   0

Rod


Rod je přírodní rezervace v okrese Tábor. Nachází se v Třeboňské pánvi, 2,5 km jihozápadně od Valu. Je součástí CHKO Třeboňsko. Rezervace zahrnuje stejnojmenný rybník , který [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Rod


Rod je rybník v okrese Tábor, kde je součástí Nadějské rybniční soustavy na pravém přítoku Lužnice. Nachází se v Třeboňské pánvi v CHKO Třeboňsko, kde je zahrnut do přírodní re [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

0   0

rod


Gramatický pojem používaný
a) při určování podstatných jmen (rod mužský, ženský, střední)
b) při určování sloves (rod činný, trpný)
Květoslav Králík zapnout 2016-02-10

14.

0   1

Rod


 Viz Gender.
Zdroj: gender.webnode.cz


Přidat význam slova rod
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< jev dobrý >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam