Význam svoboda

Co znamená slovo svoboda? Zde naleznete 13 významů slova svoboda. Můžete také přidat význam slova svoboda sami

1.

0   0

svoboda


možnost uplatnit vlastní vůli, volně se rozhodovat | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Svoboda


Pojem svoboda vznikl až se vznikem tøíd a znamenal vždy jen dvojí: Nebýt otrokem èi nevolníkem, tj. nebýt vykoøisován. Na druhé stranì znamenal také právo vykoøisovat jiné, což bylo vždy podmínìno vlastnictvím výrobních prostøedkù. Až do vítìzství buržoazie nikdo necítil potøebu tuto podstatu svobody èi nesvobody zakrývat. Teprve poté se objevila spousta žvástù o svobodì zakrývající prostý fakt, že zamìstnanecký pomìr je jen zmodernizovanou formou pøedchozích vztahù, umožòujících odnímat bezprostøednímu výrobci vytvoøený nadprodukt. I v kapitalismu znamená svoboda pouze právo vykoøisovat a být vykoøisován, pøièemž o obojím rozhoduje vztah k výrobním prostøedkùm.V bìžném vìdomí individuální možnost volby jednat nezávisle na ostatních. Jakákoliv determinovanost èlovìka spoleèností je v idealistickém pojetí považována za opak, nesvobodu. Každá volba je ale omezována zvenèí. Èlovìk nežije sám, je na spoleènosti závislý, svou svobodu sdílí s ostatními; konèí tam, kde zaèínají práva druhých. Každá spoleènost proto potlaèuje svobodu jednotlivce. Rozdílné je, v zájmu koho je potlaèována. Èím menší je okruh tìch, v jejichž zájmu je svoboda omezována, tím vìtší je okruh tìch, jimž je omezována a tím širší je rozsah tohoto omezování. Absolutní svoboda neexistuje, je vždy konkrétní, reálná, vedle všech svobod formálních, v zákonech zapsaných ale nezajištìných.
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

svoboda


viz svobodná vùle
Zdroj: fim.uhk.cz

4.

0   0

svoboda


fa'italisa
Zdroj: dominicweb.eu

5.

0   0

Svoboda


Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Podle W. Weischedela znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama.“ Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí je ovšem omezena: fyzicky, například gravitací; zvenčí, například autoritou rodičů, společností, státem; zevnitř, například sníženou příčetností, intoxikací, návykem a podobně. Proto se někdy rozlišuje mezi svobodou vnitřní a vnější, i když ve skutečnosti jde spíš o povahu překážek a zábran, které svobodu omezují.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   0

Svoboda


Slovo svoboda může být použito v několika významech: obecné pojmy svoboda – společenský význam svoboda projevu – společenský význam svoboda shromažďovací – společenský význam náboženská svoboda – společenský význam svoboda svědomí – společenský význam svobodná vůle příjmení osob Svoboda (příjmení) sídlo Svoboda nad Úpou – město v Podkrkonoší Svoboda (Štěpánkovice) – místní část obce Štěpánkovice v Moravskoslezském kraji dějinné události Operace Trvalá svoboda – vojenská operace v Afghánistánu značka strojů Svoboda (traktor) – traktory vyráběné ve 30. letech 20. století firmou Svoboda v Kosmonosech Svoboda 22 – typ traktoru firmy Svoboda Svoboda (loď) – osobní motorová loď vyrobená v roce 1957 pro lodní dopravu na Slapské přehradě jiné významy Svoboda (politická strana) Svoboda (vydavatelství) – název nakladatelství a vydavatelství Svoboda (tiskárna) Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL)
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Svoboda


Traktory Svoboda byly vyráběny ve 30. letech 20. století podnikem Svoboda Kosmonosy. Firma Svoboda motor Kosmonosy u Mladé Boleslavi vznikla ve dvacátých letech 20. století a zabývala se výrobou stacionárních spalovacích a elektrických motorů a zemědělských strojů. V roce 1934 představila na Národní zemědělské výstavě traktory jednoduché konstrukce ve výkonové řadě 5, 7 a 10 koní. Traktory s označením Svoboda DK (Diesel Kar) 5 a 7 byly postaveny pouze na tříkolovém podvozku. Svoboda DK 10 byl již čtyřkolý, ale s velmi nezvykle řešenou přední nápravou, která se po vzoru kočárových podvozků natáčela celá. Pro svůj bezporuchový a laciný provoz a především díky své nízké pořizovací ceně se stal tento traktor velmi populárním. Tento model byl v roce 1939 modernizován a pod označením Svoboda DK 12 se s drobnými úpravami vyráběl až do roku 1949. Všechny výše zmiňované traktory byly rámové konstrukce, na kterou byl osazen jednoválcový ležatý, čtyřdobý, vznětový motor s odpařovacím chlazením, který dříve firma vyráběla jako stabilní motor . V první polovině čtyřicátých let byl vyráběn model Svoboda 22 s dvouválcovým motorem Deutz nebo jeho kopií. V roce 1945 se začal vyrábět model Svoboda 15 s ležatým jednoválcým motorem, který již tvořil nosnou část traktoru (oproti předchozím typům byl bezrámový) s termosifonickým chlazením (klasický chladič bez nuceného oběhu) a již normální nápravou. Tento model se vyráběl až do roku 1949. Kromě výše zmiňovaných se vyráběly ještě modely (bez většího úspěchu) o výkonu 17 koní a 25 koní (posledně zmiňovaný s pohonem na dřevoplyn). Firma zanikla v roce 1949, kdy byla znárodněna.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Svoboda


Svoboda je vesnice, část obce Štěpánkovice v okrese Opava. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Štěpánkovic. V roce 2009 zde bylo evidováno 57 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 165 obyvatel. Svoboda leží v katastrálním území Štěpánkovice o výměře 12,53 km2.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Svoboda


Osobní loď Svoboda byla postavena v roce 1957 v loděnici Dopravního podniku města Brna pro lodní dopravu na Slapské přehradě.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   0

Svoboda


Svoboda, přechýleně Svobodová je druhé nejčastější české příjmení. Původ příjmení se řadí mezi ty, které pramení z aktuálního stavu nebo zaměstnání. Původ příjmení se vztahuje ke svobodným a nepoddajným sedlákům v historii, příjmení však mohlo vzniknout i z názvu vsi, ve které konkrétní obyvatel bydlel a ves měla svobodu ve svém oficiálním názvu. mužská podoba Adam Svoboda (* 1978), český lední hokejista, bratr Dalimila Adolf Svoboda (1900–1969), pražský komunistický primátor Adolf Svoboda (básník), český básník Aleš Svoboda, více různých osob (rozcestník) Alois Svoboda (velkostatkář), podnikatel a mecenáš, který věnoval československému státu rozsáhlé pozemky v Troji Antonín Svoboda (1907–1980), konstruktér počítačů a průkopník informatiky Bohumil Svoboda (* 1924), český filmový historik Bohuslav Svoboda (* 1944), český lékař-gynekolog, pražský primátor Cyril Svoboda (* 1956), český politik a bývalý ministr zahraničí Dalimil Svoboda (* 1975), český lední hokejista, bratr Adama David Svoboda (* 1985), český moderní pětibojař Emil Svoboda (* 1928), český fotbalista, útočník Emil Svoboda (právník)‎ (1878–1948), český právník a filosof František Svoboda, více různých osob (rozcestník) Hanuš Svoboda (1876–1964), český hudební skladatel a pedagog Hanuš Svoboda (malíř) (1878–1917), malíř a grafik. Hubert Svoboda (1891–1969), český architekt a stavitel Ivo Svoboda (* 1948), český politik ČSSD a ministr financí Jakub Svoboda (* 1989), český hokejista Jan Svoboda, více různých osob (rozcestník) Jan Adam Svoboda (1682–1761), barokní kněz a kazatel Jarda Svoboda (Jaroslav Svoboda; * 1966), český hudebník Jaromír Svoboda (1917–1992), český operní pěvec a divadelní fotograf Jaroslav Svoboda, více různých osob (rozcestník) Jindřich Svoboda, více různých osob (rozcestník) Jiří Svoboda, více různých osob (rozcestník) Jiří V. Svoboda (1924–1981), překladatel a básník Josef Svoboda, více různých osob (rozcestník) Kamil Jan Svoboda (* 1978), český politik ČSSD Karel Svoboda, český hudební skladatel Karel Svoboda (rozcestník), další lidé téhož jména Květoslav Svoboda * (1982), český plavec Ladislav Svoboda (1893–1952), český generál a odbojář Ladislav Svoboda (fotbalista), český fotbalista, bratr Rudolfa Ladislav Svoboda (senátor), český politik Ladislav Svoboda (hokejista), český hokejista Libor Svoboda (* 1970), český historik Luboš Svoboda, český zpěvák a herec, otec Jany Mařasové Ludvík Svoboda (1895–1979), český generál a politik, prezident Československa Ludvík Svoboda (rozcestník), další lidé téhož jména Martin Svoboda (ekonom), český ekonom, děkan ESF MU Martin Svoboda (fotbalista) (* 1975), český fotbalista Milan Svoboda (* 1951), český jazzový hudebník Milan Svoboda (rozcestník), další lidé téhož jména Miroslav Svoboda, více různých osob (rozcestník) Oldřich Svoboda (* 1967), český hokejista Oldřich Svoboda (politik), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ Otakar Svoboda, více různých osob (rozcestník) Pavel Svoboda, více různých osob (rozcestník) Petr Svoboda, více různých osob (rozcestník) Pravdomil Svoboda (1908–1978), český dendrolog, zakladatel Arboreta v Kostelci nad Černými lesy Radoslav Svoboda (* 1957), český hokejista René Svoboda (* 1970), český fotograf, novinář a politik, poslanec FS za SPR-RSČ Richard Svoboda (* 1964), český politik, senátor Rudolf Svoboda, více různých osob (rozcestník) Svatopluk Svoboda (1886–1971), československý gymnasta Tomáš Svoboda, více různých osob (rozcestník) Václav Alois Svoboda (1791–1849), český básník a překladatel Václav Svoboda, více různých osob (rozcestník) Václav Svoboda Plumlovský (1872–1956), český spisovatel a básník Vladimír Svoboda (překladatel) (* 1927), překladatel z němčiny a z angličtiny Vladimír Svoboda (hokejista) (* 1981), český lední hokejista Vladimír Svoboda (malíř) (* 1937), český malíř Vlastimil Svoboda (* 1972), český fotbalista Vlastimil Svoboda (politik) (* 1926), politik KSČ, za normalizace předseda VLK Vratislav Svoboda (* 1936), politik KSČ, vedoucí tajemník OV KSČ v Jihlavě a poslanec FS za normalizace Zdeněk Svoboda (* 1972), český fotbalový záložník přechýlená podoba Alena Svobodová (* 1948), poslankyně PSP za KSČM, členka Rady ČT Eliška Svobodová (1912–??), česká politička, poúnorová poslankyně KSČ Eva Svobodová (1907–1992), česká herečka, sestra Miroslavova Eva Svobodová (zpěvačka), česká jazzová zpěvačka Františka Božislava Svobodová, pseudonym Marie Čacká, česká spisovatelka Hana Svobodová (* 1988), česká modelka Ilona Svobodová (* 1960), česká herečka Irena Svobodová (1901–1980), manželka prezidenta Ludvíka Svobody Jiřina Svobodová (* 1986), česká atletka, tyčkařka Lucie Svobodová (* 1963), česká výtvarnice Růžena Svobodová (1868–1920), česká spisovatelka Vendula Svobodová (* 1972), manželka skladatele Karla Svobody Vlasta Svobodová (* 1937), politička, senátorka za ODS Zoe Svobodová-Klusáková (1925–??), ekonomka a překladatelka z ruštiny pseudonym Anežka Svobodová, pseudonym historika Milana Švankmajera
Zdroj: cs.wikipedia.org

11.

0   0

Svoboda


Svoboda (ukrajinsky Свобода), oficiálně Všeukrajinské sdružení „Svoboda“ (ukrajinsky Всеукраїнське об’єднання «Свобода») je ukrajinská nacionalistická politická strana. Vznikla v roce 1991 a jako strana byla registrována v roce 1995 pod názvem Sociálně-národní strana Ukrajiny. Svoboda vystupuje antikomunisticky a zasazuje se např. za odstranění soch V. I. Lenina z období totality. Bývá označována za krajně pravicovou a obviňována z fašismu a antisemitismu. Jejím stranickým předsedou je Oleh Jaroslavovyč Tjahnybok. Mediální pozornost si např. získal výrok člena parlamentu Ihora Mirošnyčenka, který označil herečku Milu Kunis za „špinavou Židovku.“ Sama strana tato obvinění odmítá a tvrdí, že její politika je proukrajinská, nikoli fašistická či antisemitská. V roce 2012 uspěla v parlamentních volbách. Se ziskem 2 129 246 hlasů (10,45%) se stala pátým nejsilnějším volebním uskupením, díky volebnímu systému však počtem mandátů předběhla Komunistickou stranu Ukrajiny (37 ku 32 z celkových 445). Svoboda se aktivně účastnila protestů Euromajdan (19 jich bylo zabito při nepokojích v Kyjevě). V parlamentních volbách v roce 2014 získala 7 mandátů a ztratila tak 30 mandátů oproti předchozím volbám. Od 27. února 2014 do 12. listopadu 2014 zastávali tři členové strany funkce v první vládě Arsenije Jaceňuka. Od voleb do Ukrajinského parlamentu 26. října 2014 je strana v opozici.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Svoboda


Svoboda (ukrajinsky Свобода), oficiálně Všeukrajinské sdružení „Svoboda“ (ukrajinsky Всеукраїнське об’єднання «Свобода») je ukrajinská nacionalistická politická strana. Vznikla v roce 1991 a jako strana byla registrována v roce 1995 pod názvem Sociálně-národní strana Ukrajiny. Svoboda vystupuje antikomunisticky a zasazuje se např. za odstranění soch V. I. Lenina z období totality. Bývá označována za krajně pravicovou a obviňována z fašismu a antisemitismu. Jejím stranickým předsedou je Oleh Jaroslavovyč Tjahnybok. Mediální pozornost si např. získal výrok člena parlamentu Ihora Mirošnyčenka, který označil herečku Milu Kunis za „špinavou Židovku.“ Sama strana tato obvinění odmítá a tvrdí, že její politika je proukrajinská, nikoli fašistická či antisemitská. V roce 2012 uspěla v parlamentních volbách. Se ziskem 2 129 246 hlasů (10,45%) se stala pátým nejsilnějším volebním uskupením, díky volebnímu systému však počtem mandátů předběhla Komunistickou stranu Ukrajiny (37 ku 32 z celkových 445). Svoboda se aktivně účastnila protestů Euromajdan (19 jich bylo zabito při nepokojích v Kyjevě). V parlamentních volbách v roce 2014 získala 7 mandátů a ztratila tak 30 mandátů oproti předchozím volbám. Od 27. února 2014 do 12. listopadu 2014 zastávali tři členové strany funkce v první vládě Arsenije Jaceňuka. Od voleb do Ukrajinského parlamentu 26. října 2014 je strana v opozici.
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

2   4

svoboda


Svoboda je konat COKOLI si usmyslím s faktickým vědomím že to konat NEMUSÍM . Howgh
Milan zapnout 2016-09-11


Přidat význam slova svoboda
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< pí?a káva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam