Význam svoboda

Co znamená slovo svoboda? Zde naleznete 13 významů slova svoboda. Můžete také přidat význam slova svoboda sami

1.

0   0

svoboda


možnost uplatnit vlastní vůli, volně se rozhodovat | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Svoboda


Pojem svoboda vznikl až se vznikem tøíd a znamenal vždy jen dvojí: Nebýt otrokem èi nevolníkem, tj. nebýt vykoøisován. Na druhé stranì znamenal také právo vykoøisovat jiné, což bylo vždy podmínìno vlastnictvím výrobních prostøedkù. Až do vítìzství buržoazie nikdo necítil potøebu tuto podstatu svobody èi ne [..]
Zdroj: marxismus.cz

3.

0   0

svoboda


viz svobodná vùle
Zdroj: fim.uhk.cz

4.

0   0

svoboda


fa'italisa
Zdroj: dominicweb.eu

5.

0   0

Svoboda


Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Podle W. Weischedela znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama.“ Tato podstatná možnost člověka, případně i ji [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

0   0

Svoboda


Slovo svoboda může být použito v několika významech: obecné pojmy svoboda – společenský význam svoboda projevu – společenský význam svoboda shromažďovací – společenský význam náboženská svoboda – společenský význam svoboda svědomí – společenský význam svobodná vůle příjmení osob Svoboda (příjmení) s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Svoboda


Traktory Svoboda byly vyráběny ve 30. letech 20. století podnikem Svoboda Kosmonosy. Firma Svoboda motor Kosmonosy u Mladé Boleslavi vznikla ve dvacátých letech 20. století a zabývala se výrobou stacionárních spalovacích a elektrických motorů a zemědělských strojů. V roce 1934 představila na Národní zemědělské výstavě trak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8.

0   0

Svoboda


Svoboda je vesnice, část obce Štěpánkovice v okrese Opava. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Štěpánkovic. V roce 2009 zde bylo evidováno 57 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 165 obyvatel. Svoboda leží v katastrálním území Štěpánkovice o výměře 12,53 km2.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9.

0   0

Svoboda


Osobní loď Svoboda byla postavena v roce 1957 v loděnici Dopravního podniku města Brna pro lodní dopravu na Slapské přehradě.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   0

Svoboda


Svoboda, přechýleně Svobodová je druhé nejčastější české příjmení. Původ příjmení se řadí mezi ty, které pramení z aktuálního stavu nebo zaměstnání. Původ příjmení se vztahuje ke svobodným a nepoddajným sedlákům v historii, příjmení však mohlo vzniknout i z názvu vsi, ve které konkrétní obyvatel bydlel a v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11.

0   0

Svoboda


Svoboda (ukrajinsky Свобода), oficiálně Všeukrajinské sdružení „Svoboda“ (ukrajinsky Всеукраїнське об’єднання «Свобода») je ukrajinská nacionalistická politická strana. Vznikla v roce 1991 a jako strana byla registrována v roce 1995 pod názvem Sociálně-národní strana Ukrajiny. Svoboda vystu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Svoboda


Svoboda (ukrajinsky Свобода), oficiálně Všeukrajinské sdružení „Svoboda“ (ukrajinsky Всеукраїнське об’єднання «Свобода») je ukrajinská nacionalistická politická strana. Vznikla v roce 1991 a jako strana byla registrována v roce 1995 pod názvem Sociálně-národní strana Ukrajiny. Svoboda vystu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13.

2   4

svoboda


Svoboda je konat COKOLI si usmyslím s faktickým vědomím že to konat NEMUSÍM . Howgh
Milan zapnout 2016-09-11


Přidat význam slova svoboda
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< pí?a káva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam