allrisk.cz

Website:http://www.allrisk.cz
Obdržené pozitivní hlasy12
Obdržené negativní hlasy5
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (230)

1

7   0

Claims made


neboli princip uplatnění nároku je metoda pro definici pojistné události v pojištění odpovědnosti za škodu. Je založen na principu, že pojistná událost, ke které musí dojít v době pl [..]
Zdroj: allrisk.cz

2

1   0

Zemětřesení


při defnici pojistné události se tím rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře. V podmínkách pojistitele bývá stanoveno, při jakém stupni mezinárodní stupnice ud [..]
Zdroj: allrisk.cz

3

1   0

Záplava


jedna z živelných událotí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: allrisk.cz

4

1   1

Poddolování


termín používaný při definování škody. Rozumí se jím lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
Zdroj: allrisk.cz

5

1   1

Pasivní zajištění


je součást pojišťovací činnosti a znamená uzavírání zajišťovacích smluv se zajistiteli o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv.
Zdroj: allrisk.cz

6

1   0

Aktuár


Neboli pojistný matematik, je velmi důležitá pozice v pojišťovně. Podle zákona o pojišťovnictví musí mít každá pojišťovna tzv. odpovědného pojistného matematika, který zodpovídá [..]
Zdroj: allrisk.cz

7

0   0

Životní pojištění


Je skupina pojistných produktů, kde je pojistná událost definována jako smrt pojištěné osoby nebo její dožití se stanoveného věku, případně konce pojištění. Dělí se na Kapitálov [..]
Zdroj: allrisk.cz

8

0   0

Živelní pojištění


Skupina pojistných produktů, které souhrnně zajišťují ochranu porti nepříznivému působení přírodních živlů. Jedná se především o krytí na: požár, výbuch, úder blesk, povodeň [..]
Zdroj: allrisk.cz

9

0   0

Zřícení skal a zemin


v živelním pojištění se tímto pojmem zpravidla definuje zřícení skal a zemin vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu d [..]
Zdroj: allrisk.cz

10

0   0

Zřícení lavin


pojistná událost v živelním pojištění, při které se masa sněhu nebo ledu náhle po svahu uvede do pohybu a řítí se do údolí.
Zdroj: allrisk.cz


Pro zobrazení všech definic slova 230 se přihlašte, prosím.