andra.cz

Website:http://www.andra.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy6
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (21)

1

14   5

Sebereflexe


Schopnost přemýšlet o sobě a o svém jednání, vnímat své činy, analyzovat je a učit se z nich. Sebereflexe je měkká dovednost a základní předpoklad osobního rozvoje. Přimět účastn [..]
Zdroj: andra.cz

2

1   0

Teambuilding


Teambuilding je zážitkově-vzdělávací program určený pro pracovní týmy, který je zaměřený na intenzivní budování vztahů spolupráce, zefektivnění komunikace a uvědomění si týmov [..]
Zdroj: andra.cz

3

1   0

Facilitace


Metoda vedení skupinových jednání a setkání. Facilitátor vede diskuzi, hlídá pomyslné mantinely a zmírňuje případné třecí plochy. Facilitátorem bývá někdo z firemního týmu - jed [..]
Zdroj: andra.cz

4

0   0

Teamspirit


Teamspirit je zážitkový program určený pro pracovní týmy i celé firmy, zaměřený na posílení neformálních vazeb a zvýšení skupinové sounáležitosti. Může být také odměnou pro z [..]
Zdroj: andra.cz

5

0   1

Outdoor


Outdoor je zážitkově-vzdělávací program, který se odehrává výlučně nebo převážně v přírodním prostředí. Ať už se jedná o teambuildingovýnebo teamspiritový program, jeho souč [..]
Zdroj: andra.cz

6

0   0

Koučink


Metoda individuálního, případně týmového rozvoje, zaměřená na uvolnění potenciálu. Koučink probíhá formou strukturovaného rozhovoru a cíleného kladení specifických otázek. Cíle [..]
Zdroj: andra.cz

7

0   0

Synergický efekt


Efekt společného působení, součinnosti. Jeho podstatou je skutečnost, že kooperující týmy dosahují lepších výsledků, než jeho nejchytřejší, nejinteligentnější a nejvzdělanějš [..]
Zdroj: andra.cz

8

0   0

Modelové situace


Uměle vytvořené situace, které jsou co nejvíce podobné situacím skutečným. Modelové situace mohou být fiktivní rozhovory se zákazníkem, podřízeným, kolegou nebo prezentace určitého [..]
Zdroj: andra.cz

9

0   0

Psychodiagnostika


Zmapování osobnostního a výkonového potenciálu s využitím psychologických testů a dotazníků. Je standardní součástí assessment a development centre, ale může být zařazena i do team [..]
Zdroj: andra.cz

10

0   0

Family day


Jeden z typů firemního eventu. Tento zábavný a zpravidla outdoorový program je určen zaměstnancům a jejich rodinám. Cílem je navodit příjemnou atmosféru a umožnit dospělým i dětským [..]
Zdroj: andra.cz


Pro zobrazení všech definic slova 21 se přihlašte, prosím.