apogeo.cz

Website:http://www.apogeo.cz
Obdržené pozitivní hlasy29
Obdržené negativní hlasy7
Karma:23 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (167)

1

5   0

marginální


Mezní, hraniční, přírůstkový. Významný pojem ekonomické teorie, vyjadřující přírůstek závisle proměnné při jednotkovém přírůstku nezávisle proměnné.
Zdroj: apogeo.cz

2

3   0

penále


Pokuta za nedodržení smluvních podmínek. Penalizace - ukládání pokut.
Zdroj: apogeo.cz

3

2   0

obchodní společnost


Právnická osoba založená za účelem podnikání.
Zdroj: apogeo.cz

4

2   0

nejistota


Situace, kdy subjekt nezná všechny možné důsledky svého rozhodnutí nebo nezná pravděpodobnosti toho, že nastanou.
Zdroj: apogeo.cz

5

2   1

know-how


Doslovný český překlad "vědět jak". Výrobně technické poznatky, znalosti postupů, receptur. Někdy jsou chráněny patenty.
Zdroj: apogeo.cz

6

1   0

živnost


Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Zdroj: apogeo.cz

7

1   0

zboží


Výrobky a služby směňované na trhu. V rozvaze položka, kterou tvoří výrobky nakoupené, dále nezpracovávané.
Zdroj: apogeo.cz

8

1   0

výrobní program


Druhová (sortimentní) skladba a objem výroby, které podnik v určité době vyrábí.
Zdroj: apogeo.cz

9

1   0

výrobní kapacita


Maximální objem produkce, který je výrobní jednotka za určitou dobu schopna vyrobit.
Zdroj: apogeo.cz

10

1   0

ukazatel


Charakteristika určitého jevu nebo procesu, obvykle číselná.
Zdroj: apogeo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 167 se přihlašte, prosím.