archeologienadosah.cz

Website:http://www.archeologienadosah.cz
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy6
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (149)

1.

3   0

votivní


předmět určený jako oběť, symbolický dar vyšším silám při obětních obřadech na posvátných místech, votivní předměty se vyskytovaly patrně již od paleolitu, v nálezech je však [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

2.

2   0

venuše


tradiční popularizující označení víceméně stylizovaných ženských sošek, vyskytujících se v pravěkém umění zejména v mladším paleolitu a v mladším či pozdním neolitu, jejich v [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

3.

2   0

amfiteátr


římská stavba oválného tvaru se stupňovitě uspořádanými sedadly a arénou uprostřed sloužící k pořádání gladiátorských her. Nejslavnějším a zároveň prvním amfiteátrem v Ří [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

4.

1   0

zoomorfní


zpodobňující zvířecí tělo nebo jeho část
Zdroj: archeologienadosah.cz

5.

1   0

val


povrchový terénní archeologický objekt v podobě délkově orientovaného násypu, zcela nebo zčásti vymezujícího obvod, resp. uzavírajícího plochu hrazené lokality (nejčastěji hradišt [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

6.

1   0

pithos


 - velká keramická nádoba, používaná již od doby bronzové ve starověkém Řecku, sloužila jako zásobnice na obilí a často také jako pohřební nádoba, do níž byly ukládány ostatky [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

7.

1   0

pěstní klín


kamenný štípaný nástroj, typický zejména pro období staršího a středního paleolitu (acheuléen); jde o valoun opracovaný do kapkovitého tvaru, může mít jedno či dvě ostří; přesn [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

8.

1   1

lokalita


v archeologii místo vyznačené povrchovými či podpovrchovými nálezy (příp. objekty) a prostorově alespoň zhruba vymezitelné, na rozdíl od naleziště představuje již vyhodnocený funkčn [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

9.

1   0

kadlub


trvalá odlévací (méně vhodně licí) forma k výrobě měděných či bronzových předmětů, užívána nejméně od mladšího eneolitu, vyrobena obvykle z destičky měkké horniny, do níž [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

10.

1   0

inventář


 - souhrn součástí materiální kultury
Zdroj: archeologienadosah.cz


Pro zobrazení všech definic slova 149 se přihlašte, prosím.