astro.arms.cz

Website:http://astro.arms.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (57)

1

1   0

SOUHVĚZDÍ


Přesně ohraničená část hvězdné oblohy.V užším smyslu skupina (jasných) hvězd,vytvářející charakteristický obrazec.Názvy a hranice souhvězdí jsou většinou pozůstatke [..]
Zdroj: astro.arms.cz

2

1   0

HVĚZDA


Kosmické těleso zářící vlastním světlem díky zejména termonukleárním reakcím v nitru. Většinou je hvězda složena z plazmy.
Zdroj: astro.arms.cz

3

0   0

VLASTNÍ POHYB


Změna polohy hvězdy na obloze, způsobená jejím skutečným pohybem v prostoru.Největší vlastní pohyb má Barnardova hvězda a to 10,34´´ za rok.
Zdroj: astro.arms.cz

4

0   0

SVÍTIVOST


Celková energie vyzářená z celého povrchu hvězdy (soustavy hvězd) za jedn. času. Pro názornost se často udává v poměru ke svítivosti Slunce = 1. Místo svítivosti se často uvádí abso [..]
Zdroj: astro.arms.cz

5

0   0

SVĚTOVÁ OSA


Prodloužená rotační osa zemská. Protíná nebeskou sféru v severním světovém pólu a jižním světovém pólu.
Zdroj: astro.arms.cz

6

0   0

SVĚTELNÝ ROK


Jednotka vzdálenosti. Jeden světelný rok je dráha, kterou urazí světelný paprsek za 1 rok. Rychlost světla je 300 000 km/s, takže platí: 1 svět. rok = 9 460 000 000 000 km = 9,46 x 1012 [..]
Zdroj: astro.arms.cz

7

0   0

SUPERNOVA


Výbuch hvězdy, při němž její svítivost stoupne až 10 miliardkrát. K explozi dojde při gravitačním hroucení velmi hmotné hvězdy. Z ní se stává např. neutronová hvězda (puls [..]
Zdroj: astro.arms.cz

8

0   0

SPEKTRUM


Spojité spektrum - barevný pás, v němž jsou vedle sebe seřazeny podle vlnových délek jednotlivé barevné složky světelného záření: fialová, modrá, zelená,žlutá, oran [..]
Zdroj: astro.arms.cz

9

0   0

SPEKTRÁLNÍ KLASIFIKACE


Rozdělení hvězd do spektrálních tříd (typů) podle zastoupení a síly určitých čar v jejich spektrech. Hlavní spektrální třídy se označují písmeny O, B, A, F, G, K, M. V této poslo [..]
Zdroj: astro.arms.cz

10

0   0

SOUŘADNICE


(na obloze, na planetách) Dvojice sférických souřadnic (úhlů), udávají polohu bodu na nebeské sféře na planetě nebo na měsíci . Udávají se v úhlové míře (°,´,´´,) nebo v čas. [..]
Zdroj: astro.arms.cz


Pro zobrazení všech definic slova 57 se přihlašte, prosím.