az-data.cz

Website:http://www.az-data.cz
Obdržené pozitivní hlasy30
Obdržené negativní hlasy5
Karma:24 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (156)

1

4   2

Bilaterální


Pojem bilaterální znamený dvoustranný nebo oboustranný. Používá se obvykle ve výrazu bilaterální dohoda nebo bilaterální smlouva, což je tedy obecně dohoda nebo smlouva mezi dvěma stra [..]
Zdroj: az-data.cz

2

3   0

Netto


Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek. Opakem netta je brutto.
Zdroj: az-data.cz

3

3   0

Bilance


Bilance jako pojem znamená celkový přehled nebo výsledek nějaké činnosti. Používá se v následujících souvislostech: Bilance (Rozvaha) Tento význam je rozebrán pod pojmem rozvaha. Obchod [..]
Zdroj: az-data.cz

4

2   0

Saldo


Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu. Saldo účtu Je to konečný zůstatek účtu zjištěn [..]
Zdroj: az-data.cz

5

2   0

Arbitráž


Arbitráž - rozhodčí řízení Arbitráž, někdy také rozhodčí řízení, je mimosoudní způsob řešení sporu nestrannými a nezávislými rozhodci. Bývá používán jako náhrada soudníh [..]
Zdroj: az-data.cz

6

1   0

Výsledovka


Výsledovka je přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření. V ČR se výsledovka rozděluje do třech oblastí: provozní, finanční, mim [..]
Zdroj: az-data.cz

7

1   0

Věřitel


Věřitelem je subjekt, který poskytuje úvěr, vlastník pohledávky.
Zdroj: az-data.cz

8

1   0

Taxativní


Taxativní znamená úplný, vyčerpávající, výčtový. Nebo pokud příslušník policie pokutuje a výši pokuty označí za "taxativní", tak tím myslí, že je dána pevně a nediskutuje se o [..]
Zdroj: az-data.cz

9

1   0

Sankce


Sankce ze strany správce daně jsou popsány ve čtvrté části daňového řádu. Patří mezi ně: pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti pořádková pokuta pokuta za opožděné tvrzení [..]
Zdroj: az-data.cz

10

1   0

Podstatný vliv


Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jenž není rozhodující. Není-li prokázán opak, považuje s [..]
Zdroj: az-data.cz


Pro zobrazení všech definic slova 156 se přihlašte, prosím.