bestrealitypraha.cz

Website:http://www.bestrealitypraha.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (65)

1

1   1

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel
Zdroj: bestrealitypraha.cz

2

1   0

Druhy pozemků


Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní ploch [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

3

0   0

Tel.: 800 216 219


 
Zdroj: bestrealitypraha.cz

4

0   0

Zůstavitel


Zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který se v rámci dědického řízení dědí. Žadatel o úvěr
Zdroj: bestrealitypraha.cz

5

0   0

Způsob ochrany nemovitostí


Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje u jednotlivých nemovitostí ochrana (přírodní léčebné lázně, léčivé zdroje, památkově chráněné nemovitosti, památkové zóny, poz [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

6

0   0

Závazné údaje katastru nemovitostí


Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení k [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

7

0   0

Zástavní právo


Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypote [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

8

0   0

Zástava


Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu. Zástavce
Zdroj: bestrealitypraha.cz

9

0   0

Výměra parcel


Je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz

10

0   0

Vklad


Druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmě [..]
Zdroj: bestrealitypraha.cz


Pro zobrazení všech definic slova 65 se přihlašte, prosím.