bmservis.cz

Website:http://www.bmservis.cz
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy1
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (149)

1.

3   0

Atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elem [..]
Zdroj: bmservis.cz

2.

1   0

Logistika


představuje tok zboží a materiálů z místa jejich vzniku do místa jejich spotřeby. Podnikovou logistiku představuje např. pořízení materiálu, polotovarů a režijních [..]
Zdroj: bmservis.cz

3.

1   0

Entita


je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou [..]
Zdroj: bmservis.cz

4.

1   0

EIS


specializovaný informační systém pro výkonné složky managementu, soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku. V rám [..]
Zdroj: bmservis.cz

5.

1   0

ECM


elektronický systém, odkazuje na technologie, strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávaní a dodávaní obsahu... (správa [..]
Zdroj: bmservis.cz

6.

1   0

e-commerce


obchodování pomocí Internetu (možnost nabízet a prodávat své výrobky nebo služby)
Zdroj: bmservis.cz

7.

1   0

Artikl


"artikl" se používá pro pojmenování nějakého předmětu, např. zboží, peníze, materiál, majetek…
Zdroj: bmservis.cz

8.

1   0

Adresář


jednotný seznam adresátů - evidence adres, spojení kontaktních osob adresáta (telefon, mobil, e-mail, url, bankovní spojení), řazení adresáta dle kategorií (segment trhu, dodavatel, odběr [..]
Zdroj: bmservis.cz

9.

0   0

ZeMan® zemědělský manažer


komplexní informační systém pro zemědělské podniky a zemědělce společnosti BM Servis s.r.o.
Zdroj: bmservis.cz

10.

0   0

Zdrojový uzel


jedná se o uzel diagramu procesu ze kterého směřuje vazba. Pak je možno konstatovat, že z pohledu vazby je vždy jeden uzel zdrojový a jeden uzel cílový.
Zdroj: bmservis.cz


Pro zobrazení všech definic slova 149 se přihlašte, prosím.