bongoshop.sk

Website:http://www.bongoshop.sk
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (51)

1

2   0

Tare funkcia


Tárovanie alebo funkcia Tare slúži špeciálne na váženie substancií, ktoré nemajú pevnú formu, ako napr. kvapalín, práškov a pod. Funkcia Tare pritom vyrovnáva hmotnost použitej nádoby [..]
Zdroj: bongoshop.sk

2

1   0

Orient


Orient je termín, ktorým sú oznaèované krajiny na Blízkom, strednom a Ïalekom východe.
Zdroj: bongoshop.sk

3

0   0

Zapa¾ovaè


Zapa¾ovaè je zariadenie slúžiace na založenie ohòa. V súèasnosti má zapa¾ovaè spravidla podobu zásobníka hor¾aviny a zariadenia na jej zapálenie mechanickým pohybom, bez potreby ïalš [..]
Zdroj: bongoshop.sk

4

0   0

Vodná fajka


Vodná fajka pochádza pôvodne z Indie, neskôr sa rozšírila do Arábie a je ob¾úbená najmä na Strednom východe a v Ázii. Vodná fajka sa používa na fajèenie špeciálneho tabaku alebo min [..]
Zdroj: bongoshop.sk

5

0   0

Vaporizér


Vaporizér je zariadenie, ktoré slúži na sublimáciu (èiže zmenu skupenstva tuhej látky na plynnú). Sublimujú sa väèšinou rastlinné ingrediencie, napríklad bylinné zmesi a tabak, ale aj [..]
Zdroj: bongoshop.sk

6

0   0

Vaporizácia


Vaporizácia je v súèastnosti najlepšia aleternatíva fajèenia. Na rozdiel od klasického fajèenia nevzniká ve¾ké množstvo toxických a karcinogénnych látok. Je výhodná vïaka rýchlemu d [..]
Zdroj: bongoshop.sk

7

0   0

Tuff Gong


Tuff Gong je hudobné vydavate¾stvo, ktoré vzniklo poèas pôsobenia reggae skupiny The Wailers v roku 1970. Vydavate¾svo je pomenované pod¾a prezývky Boba Marleyho, ktorú získal vïaka svojej [..]
Zdroj: bongoshop.sk

8

0   0

Smoking papieriky


Papieriky znaèky Smoking uzreli svetlo sveta v roku 1929 v Španielsku, odkia¾ potom putujú do celého sveta.
Zdroj: bongoshop.sk

9

0   0

Šlukovka


Je klasická malá fajka urèená na fajèenie. Môže by buï kompletne celá drevená, kovová, kamenná alebo kombináciou dreva a kameòa, takisto existujú aj sklenené šlukovky.
Zdroj: bongoshop.sk

10

0   0

Šifón


Šifón je jemná, priesvitná a jednoducho tkaná látka. Vlákna v oboch smeroch tkania sú jemne skrepované, èo robí tkaninu nerovnou a dodáva jej to trochu pružnosti. Šifón sa vyrába z bav [..]
Zdroj: bongoshop.sk


Pro zobrazení všech definic slova 51 se přihlašte, prosím.