businessinfo.cz

Website:http://www.businessinfo.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy8
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (151)

1

5   1

Depozitní účet


Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.
Zdroj: businessinfo.cz

2

2   0

Revolvingový úvěr


Automaticky obnovovaný úvěr. Po uplynutí sjednané lhůty pokračuje úvěrový vztah se stejnými parametry.
Zdroj: businessinfo.cz

3

2   1

Debetní karta


Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu.
Zdroj: businessinfo.cz

4

1   0

Spot


Spot je promtní obchod, nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.
Zdroj: businessinfo.cz

5

1   0

Splatnost


Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.
Zdroj: businessinfo.cz

6

1   1

Riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěro [..]
Zdroj: businessinfo.cz

7

1   0

Měnový kurz


Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Též devizový kurz, směnný kurz.
Zdroj: businessinfo.cz

8

1   1

Forwardy


Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané m [..]
Zdroj: businessinfo.cz

9

1   0

Arbitráž


Rovnováhy na trhu se dosahuje v případě, že identické cenné papíry, tj. cenné papíry se stejným profilem riziko/výnos se prodávají za stejnou cenu (zákon jedné ceny). Jestliže se dva [..]
Zdroj: businessinfo.cz

10

1   0

Apreciace


Samovolné zhodnocení domácí měny vůči ostatním měnám.
Zdroj: businessinfo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 151 se přihlašte, prosím.