cevelova.cz

Website:http://www.cevelova.cz
Obdržené pozitivní hlasy36
Obdržené negativní hlasy24
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (511)

1

5   0

Core business


jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.
Zdroj: cevelova.cz

2

4   0

Editorial


redakční úvodník v novinách či časopise.
Zdroj: cevelova.cz

3

2   0

Směna


proces, v němž zboží mění svého majitele, může mít povahu transakce, a to jak peněžní (zboží za peníze), tak barterové
Zdroj: cevelova.cz

4

2   1

Rebranding


změna loga
Zdroj: cevelova.cz

5

2   0

Font


písmo.
Zdroj: cevelova.cz

6

1   0

Wireframe


též drátěný model, zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu
Zdroj: cevelova.cz

7

1   0

Webové stránky


soustava vzájemně propojených dokumentů dostupná na tomtéž webovém serveru nebo internetové doméně
Zdroj: cevelova.cz

8

1   0

Webinář


finančně nenáročná online přednáška pořádaná přes internet. Jejím cílem může být představit nový produkt, nebo vzdělávat zákazníka. K hlavním výhodám patří úspora času i [..]
Zdroj: cevelova.cz

9

1   0

Užitek


hodnota, kterou zákazník
Zdroj: cevelova.cz

10

1   0

Testimonial


písemné nebo ústní vyjádření reálného uživatele nebo celebrity ke kvalitám produktu či služby. Používá se v reklamě
Zdroj: cevelova.cz


Pro zobrazení všech definic slova 511 se přihlašte, prosím.