chmu.cz

Website:http://www.chmu.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy3
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (62)

1.

6   0

Fotosyntéza


Proces, při kterém je energie slunečního záření přijímána zelenými rostlinami a přeměňována na energii chemických vazeb.
Zdroj: chmu.cz

2.

2   0

Migrace


Pohyb (stěhování) jedinců (lidí) či jejich částí vedoucí k rozšíření druhu (přemístění populace).
Zdroj: chmu.cz

3.

2   1

Kryosféra


Stále zamrzlé části Země, včetně ledovců, ledových ker, stálé sněhové pokrývky a permafrostu (někdy se chápe jako součást hydrosféry).
Zdroj: chmu.cz

4.

1   0

Hydrosféra


Vodní obal Země. Je souhrnem veškeré vody na Zemi ve všech skupenstvích. Hydrosféra je v průniku s atmosférou, litosférou, pedosférou a biosférou. 
Zdroj: chmu.cz

5.

1   1

Geosféra


Půda, skály, oceány a řeky.
Zdroj: chmu.cz

6.

1   0

Exhalace


Vypouštění nebo únik (znečišťujících) látek do prostředí (zejména do atmosféry).
Zdroj: chmu.cz

7.

1   0

Evaporace


Výpar vody z půdy.
Zdroj: chmu.cz

8.

0   0

Zpětné vazby


Vlivy, které vyvolávají zvýšení účinnosti daného jevu (positivní zpětná vazba) či jeho snížení (negativní zpětná vazba) a jsou tímto jevem zpětně ovlivňovány.
Zdroj: chmu.cz

9.

0   0

Změna klimatu


Dlouhodobá změna klimatu určitého regionu nebo celé planety; obvykle spojována se skleníkovým efektem.
Zdroj: chmu.cz

10.

0   0

Zdroje emisí


Procesy, které uvolňují danou látku (např. oxid uhličitý) do atmosféry.
Zdroj: chmu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 62 se přihlašte, prosím.