cmzrb.cz

Website:http://www.cmzrb.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy6
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (64)

1.

8   3

De minimis


Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES), které se vztahuje k žadatelům o podporu. Znamená, [..]
Zdroj: cmzrb.cz

2.

2   0

Avalovaná směnka


Směnka spolupodepsaná třetí osobou, která se stává ručitelem dluhu v případě platební neschopnosti toho, kdo směnku vystavil (příjemce podpory
Zdroj: cmzrb.cz

3.

1   0

Projekt


Pojem je používán ve dvojím významu. Jedná se buď o:
Zdroj: cmzrb.cz

4.

1   0

Odklad splátek


Doba od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru do data první splátky jistiny úvěru. Zvýhodnění, které snižuje finanční zatížení příjemce úvěru
Zdroj: cmzrb.cz

5.

1   1

Jistina


Základní půjčovaná suma, tj. celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez úroků a poplatků. Jistina je splatná v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru.
Zdroj: cmzrb.cz

6.

1   0

Archivace


Uložení účetních a daňových dokladů
Zdroj: cmzrb.cz

7.

0   0

Žádost o podporu


Požadavek předložený na předepsaném formuláři, který odpovídá příslušnému typu podpory
Zdroj: cmzrb.cz

8.

0   0

Zvýhodněná záruka


Závazek ručitele (ČMZRB) uhradit věřiteli (úvěrující bance) dluh příjemce podpory
Zdroj: cmzrb.cz

9.

0   0

Způsobilé výdaje


Vymezení účelu, na který lze čerpat a použít prostředky zvýhodněného či zaručovaného úvěru, vč. formy a stáří dokladů, kterými jsou způsobilé výdaje prokazovány. Tyto výdaje [..]
Zdroj: cmzrb.cz

10.

0   0

Získaná veřejná podpora


V případě zvýhodněné záruky
Zdroj: cmzrb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 64 se přihlašte, prosím.